09
01/2018
0

TeleXray 2017

2017 - Teleradiológia - Hagyományos röntgen - Statisztika - Szakmai minőségbiztosítás

dia1.JPG

A Terasy egy, a hazai távradiológiai gyakorlatban egyre nagyobb teret hódító, jelenleg hagyományos radiológiai felvételek leletezésében alkalmazott teleradiológiai leletező rendszer, amelyben integrált módon valósul meg a távleletezés mint elsődleges funkció, valamint a tevékenység minőségbiztosítási folyamatainak egyik kulcslépése, az adatgyűjtés is.

A rendszeren keresztül 2017-ben 48 partnernek 43 radiológus 164 463 eset leletezését oldotta meg. Hogy a leletmegfordulási idő - az eset (képanyag és szöveges információk) megjelenése a rendszerben és a visszajuttatott, lezárt lelet között eltelt idő - tartható legyen (a partnerek, a páciens számára elfogadható), ezért prioritások szerint adható fel a rendszerbe a képanyag.

dia4.JPG

Az összes eset 5,77 %-a magas, 66,75 %-a normál, 20,78 %-a alacsony, 6,7 %-a nagyon alacsony prioritással szerepelt a rendszerben. A prioritások kezelésével és használatával érhető az el, hogy a teljes rendszerben, az összes esetre vonatkozó leletmegfordulási idő átlag 23 perc 49 másodperc volt.

dia8.JPG

A radiológusok - jellemzően szabadidőben végzett - leletezési tevékenysége a vállalt kapacitásaik függvényében változott.

dia11.JPG

A Partnerek beküldött eseteinek száma is széles határok között mozgott, amit az ellátás igényére vonatkozó szezonális ingadozás és a radiológus hiány határozott meg.

dia16.JPG

A prioritások kezelése nem minden Partner esetében tükrözte az eset "sürgősségét", ezzel több időpontban rontva a rendszer teljesítőképességét. Jelen adatok birtokában a rendszerben (külön megállapodások nélkül) az elvárható magas prioritású esetek számát 10 % alatt indokolt tartani.

dia17.JPG

Az egyes esetekhez tartozó képszám között jelentős eltérések vannak, amely az adott Partner alatt működő szakmák jellegére is utal. Ami persze nem kellene, hogy szokványos legyen (mindenki tudja a példát: idős páciensről félévente nyaki-háti-lumbális gerinc kétirányú-, csípő-, medence-, térd-, egyéb - ha lehet - kétirányú felvételek).

dia20.JPG

Óránkénti átlagos esetszám: jellemzően tükrözi a magyar egészségügyi ellátási viszonyokat, a képalkotó diagnosztikát is terhelő ellátásszervezés (előjegyzési rendszerek és ezzel összefüggő betegút menedzsment) hiányosságait.

dia25.JPG

dia24.JPG

A fenti adatokból látszik, hogy bár 8:00-20:00-ig a képalkotó diagnosztika (és hagyományos röntgen) sok helyen rendelkezésre áll, a legtöbb vizsgálat 8:00-13:00 között valósul meg. Ebben az időszakban a magas esetszám a radiológus terhelését fokozza, ami belátható, hogy a leletezési szokások és körülmények jelentős támogatása mellett teheti csak kezelhetővé a terhelést (megfelelő informatikai környezet; szakmai előzmények, indikációk, kérések biztosítása; leletezést segítő megoldások - pl. beszédfelismerő használata; nyugodt munkakörülmények). Az is belátható, hogy a megfelelő betegút menedzsmenttel nagyon sok helyen feltölthetőek lehetnének a délutáni, kevésbé terhelt időpontok is úgy, hogy a radiológiai vizsgálatnak ne az legyen a kritériuma, hogy a társzakma szakrendelése előtt menjen a röntgenbe, hanem az, hogy milyen kapacitásokkal, mikor tud biztonságosan működni a radiológia (ha előre tervezett időpontban kontroll szakrendelésre megy a páciens, akkor akár előző napokban is elkészülhet a radiológiai vizsgálat). Ehhez persze az is kell, hogy mind a radiológiai munkahelyeken, mind az egyéb ambulanciákon bevezetett, IT támogatott előjegyzési rendszer működjön.

Leletének beküldésekor a radiológus nyilatkozhat a beérkező képi és szöveges információk hibáiról, minőségéről. A felvételek hibái nyilvánvaló módon megnehezítik a radiológus számára a képek kiértékelését, elnyújthatják a leletezési időt és félreértelmezések, leletezési hibák forrásai lehetnek.

dia28.JPG

Döntési bizonytalanság esetén maga a radiológus, helytelen diagnózis és következményes terápiás eredménytelenség esetén pedig a kezelő orvos lesz az, aki másodvélemény kéréséhez folyamodik. Ez az ellátás költségeinek emelkedéséhez, a radiológusok befektetett idejének nem megfelelő kihasználásához, a betegellátás minőségének romlásához vezet.

dia30.JPG

A képminőség hibák elsősorban a felvétel technikai (kivitelezési) problémák összessége, amely gyakorlattól is függ, esetleg összefüggés fedezhető fel a kisebb esetszámmal dolgozó Partnerek nagyobb hibaszázalékai között, de sajnos nagyobb esetszámú partnereknél is tapasztalható kiugró érték. Leírás problémák csoportba tartozik főleg az előzményi információk megléte, vagy hiánya, a hibás, félreértelmezhető tájékoztatás (pl.: nincs adat, hogy miért kértek mellkas rtg. felvételt, hibás oldalon jelzik traumás esetben a feltételezhető törést, stb.).

dia34.JPG

dia35.JPG

A sugárvédelmi problémák nagy része a hagyományos-digitális technológiai váltás következménye is sok helyen, de egyszerű figyelmetlenség, kapkodás következménye is lehet. Egyes esetekben a képminőségre is visszahatnak ezek az eltérések.

dia32.JPG

Jelen adatok birtokában a képminőség problémás esetek számát mindenképpen 3 %-alá kell szorítani, a hiányos/téves adatközlést 3%-alá kell csökkenteni, a sugárvédelmi problémák kezelésénél pedig a 0,3 %-alatti érték a cél. Természetesen egy hosszabb minőségbiztosítási folyamat során ezen értékek folyamatos csökkentése szükséges.

Az egyes intézmények adatait külön-külön is tanulmányozva általánosságban elmondható, nincs két teljesen egyforma problémaprofillal rendelkező intézmény. Ennek megfelelően a hibák orvoslása mindenképp megkívánja   az adott intézményre szabott, a sajátságokat – jól működő rutinokat és visszatérő hibákat – figyelembe vevő intézkedések meghozatalát, valamint az alkalmazásuk eredményeképp létrejövő változások állandó monitorozását is. A magyar radiológiában a fenti rendszeren keresztül monitorozott adatok az elsők amely a hagyományos radiológiai felvételi technika és leletezés minőségi szempontjait elemzik. Ezen minőségbiztosítási rendszer, vagy hasonló bevezetése és használata nemcsak a teleradiológiai folyamatot felügyelő vezetők számára, hanem minden radiológiai felvételt készítő intézmény számára is lehetőséget kínál arra, hogy tudatosan, rendszeres ütemezettséggel készíthessék el intézményi kimutatásaikat. Ezek tükröt mutathatnak mind a döntéshozók, mind a folyamatban közvetlenül részt vevők – beutaló orvos, szakdolgozók, radiológusok – számára, akik így célzottan léphetnek a hatásuk alatt álló folyamatokban fellépő hibák eliminálása érdekében. Az így megvalósuló minőségfejlesztés egyértelműen kedvezően hat a készült felvételek minőségére, a leletező radiológus hibázási rátájára, aminek eredményeképpen javul a teleradiológiai szolgáltatás, így végső soron a betegellátás minősége.

források:

 1. Juhász Emese, Bágyi Péter: A röntgendiagnosztikai munka hibáinak feltérképezése a teleradiológiai minőségbiztosítási rendszer segítségével. Magyar Radiológia Online 2017; 8(4): 2/1-8.
 2. OTR-Iconomix-Terasy 2017. évi hagyományos röntgen teleradiológiai statisztika.
23
03/2013
0

Statisztika

Jól látszik a látogatottsági statisztikákban, hogy mi érdekli a legjobban az ide tévedőket - a betegtájékoztatók, ami sok helyen elnagyoltan, nem részletesen történik. Ionizáló sugárzással dolgozó képalkotók esetén, jobb helyeken már a vizsgálatot kérő orvos is mérlegeli a vizsgálattal járó kockázatot is.

A TOP:

 1. http://radiologia.blog.hu/2009/07/26/ct_vizsgalat_nativ_kontra_kontrasztos
 2. http://radiologia.blog.hu/2010/03/28/tolunk_kertek_ct_vizsgalat
 3. http://radiologia.blog.hu/2009/06/10/kenezy_emlocentrum_komplex_mammografias_kozpont_debrecenben
 4. http://radiologia.blog.hu/2010/01/24/mr_vizsgalat_betegtajekoztato
 5. http://radiologia.blog.hu/2009/02/27/ct_lezer_mammografia_ctlm_a_radiologiai_szakmai_kollegium_allasfoglalasa
 6. http://radiologia.blog.hu/2010/02/08/vastagbelrontgen_irrigoscopia
 7. http://radiologia.blog.hu/2009/12/05/mammografia_emloszures
 8. http://radiologia.blog.hu/2010/01/18/angiografia_dsa_betegtajekoztato
 9. http://radiologia.blog.hu/2010/01/13/a_ct_computer_tomografias_vizsgalatok_betegtajekoztato

 

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

18
02/2012
0

Orvoselvándorlás

forrás: Weborvos - Bernáth Bea (2012-02-16 06:45)

1901 egészségügyi dolgozó kért 2011-ben papírjairól hatósági bizonyítványt a külföldi munkavállaláshoz az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivataltól (EEKH).

A hivatal statisztikái szerint azonban közülük valójában 1601 fő volt magyar állampolgár a többi 300 legalább negyven nemzetiséghez tartozott. 

Az EEKH adatai szerint egyébként a külföldi munkavállalást kezdeményezők közül tavaly 1200 volt orvos, ami az öt évvel korábbi létszám (520) több mint kétszerese. Fogorvos (219), gyógyszerész (44) és ápoló (314) nagyjából ugyanannyi jelentkezett 2011-ben, mint egy évvel korábban. Továbbra is a legfelkapottabb célország Anglia, de az orvosok körében már Németország népszerűbb. A korábbi évekkel összehasonlítva több a fiatal egészségügyi dolgozó, aki külföldön szeretné folytatni hivatását: a jelentkezők zöme 25-29 éves.

Az 1200 igazolást kérő orvos közül 644 volt a férfi és 556 a nő. Zömük 25 és 34 év közötti (678) és legtöbben Németországban illetve az Egyesült Királyságban szeretnének dolgozni. A legtöbb igazolást kérő orvosnak nem volt szakvizsgája, csak általános orvosi oklevéllel rendelkezett. Az 1200-ból több mint a fele, 651 fő ilyen kérelmező volt. A szakorvosok közül az aneszteziológia és intenzív terápia (45 fő), a belgyógyászat (59), a háziorvostan (51), a kardiológia (20), az ortopédia-traumatológia (34), a patológia (20), a pszichiátria (19), a radiológia (23), a sebészet (43) és a szülészet-nőgyógyászat (27) területéről jelentkeztek a legtöbben.

A korábbi években egyébként jóval kevesebb orvos jelentkezett az EEKH-nál. A 2010-re vonatkozó adatok szerint 1111 orvos kért okleveleiről hatósági igazolást. 2005-ben ez a szám 604, 2006-ban 520, 2007-ben 590, 2008-ban 728 és 2009-ben 887 volt.

26
01/2011
0

Statisztika a 2010. évi radiológiai tevékenységről

Az Országos Szakfelügyelő Főorvos utasítására
a 2010. évi radiológiai tevékenységről készült statisztikai jelentést 2011. január 31-ig kell elküldeni a

 • a Megyei Szakfelügyelő Főorvosnak, továbbá
 • az OSSKI-nak is e-mail-en Váradi Csaba OSSKI munkatársnak.
 • Az elvégzett vizsgálatok adatainak átadása DBF, vagy Excel (xls) fájlban történik
 • Az adatjelentést évente kell elkészíteni és megküldeni e-mailben (postán nem kell) az OSSKI (mailto: varadi@osski.hu )
 • és a Megyei Radiológus Szakfelügyelő Főorvos részére, az OEP-nek küldött adatoknak megfelelően; az utóbbi részére e-mailben és amennyiben kéri, CD-n is
 • Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31-a
 • Az éves jelentés állomány neve: a vizsgálatot végző intézet (9 jegyű) ANTSZ azonosító kódja. A teljesítményre vonatkozó jelentés-állomány struktúrája (egyetlen sorának adattartalma): 
Name
Type
Size
Megjegyzés
ÉV
character
4
a tárgyév négy jegye (2010)
ÁNTSZ
character
9
az ellátást végző intézmény
azonosítója
JVF
character
1
járó- vagy fekvőbeteg;
a térítési kategória kódját kell
rögzíteni, mely 1 vagy 6.
WHO
character
5
WHO kód; az elvégzett
diagnosztika kódja
VIZSGSZ
numeric
7
vizsgálat szám (az adott térítési
kategóriában elvégzett
vizsgálatok száma)
BETEGSZ
numeric
7
vizsgálatszámhoz tartozó betegszám
 

Az éves statisztikához tartozó egyéb adatokat, szintén (lehetőleg ugyanazon) CD vagy floppy adathordozón szükséges megküldeni a Megyei Radiológus Szakfelügyelő Főorvos részére Word dokumentum formájában, illetve ennek első oldalát nyomtatott változatban is mellékelni szükséges.

A Word dokumentumot és az adatbázist az OSSKI részére csak E-mail-ben kell elküldeni (varadi@osski.hu), postán nem kérik.

A jelentés elkészítéséhez szükséges leírás és nyomtatvány letölthető innen:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

28
02/2010
0

Határidő! Statisztika a 2009. évi radiológiai tevékenységről

Az Országos Szakfelügyelő Főorvos utasítására a 2009. évi radiológiai tevékenységről készült statisztikai jelentést

2010. február 28-ig

kell elküldeni a a Megyei Szakfelügyelő Főorvosnak, továbbá az OSSKI-nak is, vagy postai úton az alábbi címre: Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,1775 Budapest, Pf. 101. Vagy e-mail-en Váradi Csaba munkatársunknak.

A jelentés elkészítéséhez szükséges leírás és nyomtatvány letölthető innen:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

22
02/2010
0

Statisztika a 2009. évi radiológiai tevékenységről

Az Országos Szakfelügyelő Főorvos utasítására a 2009. évi radiológiai tevékenységről készült statisztikai jelentést

2010. február 28-ig

kell elküldeni a a Megyei Szakfelügyelő Főorvosnak, továbbá az OSSKI-nak is, vagy postai úton az alábbi címre: Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,1775 Budapest, Pf. 101. Vagy e-mail-en Váradi Csaba munkatársunknak.

A jelentés elkészítéséhez szükséges leírás és nyomtatvány letölthető innen:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

· 1 trackback
13
06/2009
0

Statisztika

Néhány adat a radiologia.blog.hu látogatói szokásairól:

Az utóbbi, több mint három hónapban (96 nap) a látogatók száma 3560 volt, napi átlagban 37.

Az utóbbi három hónap legkeresettebb kifejezései (amivel ide találtak, vagy a blogon belül keresték):

A legtöbben a http://google.hu-n keresztül jutottak ide.

Az első tíz URL, amit néztek:

http://radiologia.blog.hu/ 848
http://radiologia.blog.hu/rovat/ct 50
http://radiologia.blog.hu/2009/02/ 34
http://radiologia.blog.hu/2008/05/03/pulmonalis_embolia 33
http://radiologia.blog.hu/2008/10/ 29
http://radiologia.blog.hu/2008/08/11/dual_source_ct 26
http://radiologia.blog.hu/2009/01/ 23
http://radiologia.blog.hu/2008/11/20/allas_524 23
http://radiologia.blog.hu/2008/11/03/ct_mr_vizsgalati_technika 22
http://radiologia.blog.hu/index.php/?page=2 22