30
05/2012
0

A debreceni radiográfus-képzés

A Debreceni Egyetem Elméleti négyszög épületegyüttese az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani, az Élettani, az Igazságügyi, a Farmakológiai Intézeteket, valamint az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszéket foglalja magában. Az összesen 11.153 négyzetméteres alapterületből 6.530 négyzetméter újult meg 1.652.385.000 forint uniós forrásból.

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék

Az Igazságügyi Orvostani Intézet egykori épületszárnyában, teljesen megújult környezetben lelt új otthonára az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék. Egy 28 és egy 56 fős multimédiás oktatóterem szolgálja a tanszék kurzusainak interaktív oktatását, kis és nagycsoportok számára egyaránt. A korszerű oktatási módszertan alkalmazását teszi lehetővé a termekbe felszerelt interaktív tábla, a szimultán vetítést lehetővé tevő projektorok és LCD kijelzők egyidejű használata és a termenként telepített 28-28 nagyteljesítményű multimédiás számítógép. Az analitikus hallgatók gyakorlati készségeiket az oktató klinikai kémiai és hisztológiai laboratóriumokban, valamint egy 36 fős, szeminárium teremként is használható ultrahang oktatóteremben fejleszthetik. A patináját megőrző, azonban a XXI. század igényeinek megfelelő épületszárny az elmélyült kutatómunka végzéséhez is minden feltételt biztosít a laboratóriumi és képalkotó diagnosztika területén. Az alagsorban kisállat vizsgáló MR helyiség és kiszolgáló egységei kerültek kialakításra, míg a tetőtéri szerverszobában kapott helyet egy oktatási képszerver, mely a graduális és a posztgraduális képzés oktatási képi adatbázisát biztosítja – mondta el dr. Berényi Ervin egyetemi docens, az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék vezetője.

forrás, teljes cikk: radiologia.hu

16
10/2011
0

VIII. Radiográfus Világnap

 jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

04
08/2011
0

Egészségügyi mérnök MSc radiográfusoknak is

Megfelelő érdeklődés esetén levelező formában is elindulhat az MSc egészségügyi mérnök képzés, amelyen a végzett diagnosztikai képalkotók is részt vehetnek.

Tájékoztatni szeretnék minden az egészségügyi műszerek és az egészségügyi informatika iránt érdeklődő végzett diagnosztikai képalkotót (radiográfust), hogy lehetőség van a képzésük folytatására az Egészségügyi mérnök Msc szak keretein belül. Sajnos a szak még csak nappali formában működik, de elég érdeklődő esetén levelező képzést is indítanának.
Az egészségügyi mérnök képzés egy olyan egyedülálló képzés a Műegyetemen, amelyet a kar a Semmelweis Egyetemmel közösen gondoz. A hazai oktatás a téren 30 éves múltra tekint vissza, az 1970-es években Orvosbiológiai méréstechnika szakmérnöki képzésként indult a BME-n, majd 1995-ben elindult az orvosbiológiaimérnök-képzés. Ez utóbbi alakult át a többciklusú oktatási rendszer bevezetésével egészségügyi mérnök mesterképzéssé 2009-től. . Ma már világszerte több mint háromszáz helyen folyik hasonló oktatás, de a BME-é az iskolák minőségbiztosítását végző alapítvány rangsora szerint még mindig benne van az első nyolcadban.
A szak különlegességét adja az egészségügyi és a mérnöki tudományterület közötti elhelyezkedése, mellyel egy igazi interdiszciplináris légkört hoz létre Korábban csak szigorló orvos- vagy mérnökhallgatók, illetve végzett orvosok vagy mérnökök iratkozhattak be a szakra - a felvétel feltétele most, a kétszintű képzésben egészségügyi, biológiai vagy műszaki alapdiploma. A szakra érdekes módon eddig főként csak orvosok és mérnökök jelentkeztek, annak ellenére, hogy az orvosok nem rendelkeznek műszaki, a mérnökök pedig egészségügyi előképzettséggel. A radiográfus mind a két területen rendelkezik ismeretekkel. Szerintem a jelentkezések és az érdeklődések alacsony számát az információ hiánya adja, amit most orvosolni szeretnék.
A döntően kétirányú bemenet miatt a tanterv sem teljesen egységes. A természettudományos alapozó tárgyak egy része a szükséges anatómiai, rendszerélettani ismereteket pótolja a mérnökök számára, míg az orvosi végzettségűeknek matematika és fizika tárgyak szerepelnek a kötelezők között.
A négy féléves képzés alapvetően egységes, nem tagolódik szakirányokra, a szakmai tárgyak egységesek mindenki számára. A specializációt a kötelezően választható szakmai tárgyak és a négy féléven átívelő önálló munka biztosítja, amelyet egy legalább 4 hetes szakmai gyakorlat is kiegészít.
A képzés kötelező szakmai ismeretanyaga egy mérnök szemléletmódjával közelíti meg az orvosi problémákat. Foglalkozik a diagnosztikai és terápiás műszerek fejlesztésével és alkalmazásával, a diagnosztikai és kísérleti vizsgálatok tervezésének és kiértékelésének módszereivel és azok számítógépes megvalósításával is. A tananyag meghatározó részei a mérés és szabályozástechnika, a biológia jelek mérése, a szükséges hardver egységek és jelfeldolgozók bemutatása illetve az élettani folyamatok meghatározása, szimulálása, identifikáiciója. Emellett választható tárgyként bioinformatikai, biotechnológia, diagnosztikai, orvosi képfeldolgozással, protézisekkel, biokompatibilis anyagokkal, műszerekkel és érzékelőkkel foglalkozó tárgyak közül lehet választani.
A szak elvégzését követően, érdeklődéstől függően igen széles az elhelyezkedési lehetőségek tárháza, a konkrét egészségügyi intézmények terápiás részlegeitől kezdve a különböző kutatóintézményeken át, a gyógyszergyárakon, orvosbiológiai kutató, diagnosztikai, terápiás műszerfejlesztéssel, valamint gyártással foglalkozó kis-, közép-, és nagyvállalatokon keresztül egészen az egészségügyi intézmények informatikai központjaiig és az egészségügyi szoftver-fejlesztő vállalkozásokig. Emellett tovább folytathatóak a tanulmányok a PhD (doktori) képzés keretein belül is, témától függően a Műegyetem vagy a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában.
Sokak számára nagyon fontos lenne egy levelező képzés beindítása, mivel a végzett radiográfusok többsége már dolgozik, de sokan szeretnék tovább képezni magukat. A tanszéken azt az információt adták, hogy ha elég érdeklődő lenne, lehetőség nyílna a beindítására.
 
További információ:
Czifra Győző, gyozo.cz@gmail.com, 20/576-0908
forrás: radiologia.hu

 

02
08/2011
0

A radiográfusok segítségével javul a fiatal orvosok teljesítménye

Ha a radiológus nem elérhető, vajon milyen hatékonysággal azonosítják a sürgősségi osztályon dolgozó fiatal orvosok a felvételeken ábrázolódó elváltozásokat? Nem nagyon jól, állapította meg egy nemrégiben a Radiography-ban megjelent közlemény. Az eredmények szerint a fiatal orvosok elég sok törést, illetve intracranialis vérzést néztek el a röntgen illetve CT felvételeken.
A vizsgálatot vezető orvos, Dr. B.S. Kelly és munkatársai 40 koponya CT- és 42 csuklóról készült röntgenfelvételt gyűjtött össze a vizsgálathoz. A felvételeken 21 rádiusztörés, a CT képsorokon 20 esetben intracranialis vérzés látszódott. A vizsgálat célja az volt, hogy megvizsgálják, hogy a fiatal orvosok illetve a radiográfusok tudnak-e, és ha igen, milyen hatékonysággal tudnak együtt dolgozni. A vizsgálatba öt fiatal orvost, és öt tapasztalt radiográfust vontak be, akiket véletlenszerűen osztottak párokba. A párok először külön-külön, majd közösen értékelték a felvételeket.
A párok átlagosan 17,2 törést azonosítottak a 21-ből, míg az önállóan leletező fiatal orvos csak 13,9-et. A CT vizsgálatok eredményei is hasonlóan alakultak. A 20 pozitív esetből a párok átlagosan 12,8-at azonosítottak helyesen, míg az önállóan dolgozó fiatal orvos 11,8-at.
A vizsgálatban résztvevő fiatal kollégák elmondása szerint a radiográfusok asszisztenciája segítette őket a leletezésben, és a radiográfusok is szívesen segítettek. Bár a vizsgálati minta meglehetősen kicsi, a szerzők úgy vélik, hogy ezek alapján megállapítható, hogy a tapasztalt radiográfus és a fiatal orvos közötti kollaboráció segítheti az orvosok diagnosztikus döntéseit. A szerzők továbbá nagyobb, szélesebb körre kiterjesztett vizsgálatot javasolnak.
Az ilyen jellegű együttműködéseknek köszönhetően, amennyiben nem áll rendelkezésre a radiológus, csökkenthető a téves diagnózisok száma, mely jelentősen befolyásolhatja a betegellátást.

forrás: Junior MDs interpret exams better with radiographers' help. Cynthia E. Keen, AuntMinnieEurope.com
A cikket dr. Székely András fordította - radiologia.hu 
28
07/2011
0

Radiográfusok - Angliában, Hollandiában

A radiologia.hu-n megjelent két rövid hír:

Az idei bécsi kongresszus egyik sokat emlegetett témáját elég gondosan a szőnyeg alá söpörték: az egyik holland kórház radiológiai osztálya úgy döntött, hogy felkészíti radiográfusait a leletezésre. Ezt a témát nem a kongresszusi pódiumon, hanem inkább a folyosókon és a kávézókban vitatták meg az emberek. A fogadtatás meglehetősen pozitív volt: miért ne lehetne egy megfelelően felkészített radiográfus elég kompetens ahhoz, hogy bizonyos szituációkban, például sürgősségi esetben, leletezzen bizonyos képalkotó vizsgálatokat?
A hollandokhoz hasonlóan több angliai és skandináv kórház is hasonló lépésekre szánta el magát. Amerikában speciális képzés illetve vizsga után az úgynevezett regisztrált radiológiai asszisztensek is végezhetnek, sőt értékelhetnek bizonyos vizsgálatokat. Ugyanakkor, még mindig egy radiológus felel a leletben foglaltakért. Vajon pozitív hatással lesz ez a szakmára, vagy újabb hatalmi harcokhoz fog vezetni? Egy ilyen asszisztens fizetése nagyjából 72,000 euró azaz 102,000 amerikai dollár, ami közel egyenlő egy Németországban dolgozó szakorvos fizetésével, és közel kétharmada egy norvég radiológus bérének.
Mi az oka, hogy több nemzet is követi a holland példát? Egyszerűen nincs elég szakképzett radiológus az elkészült felvételek leletezésére. A röntgen, CT, MR és ultrahangos vizsgálatok száma megszaporodott, de nem csak az esetszám lett nagyobb, hanem az esetekhez tartozó felvételek illetve képsorok száma is. A teleradiológiai- illetve a számítógép asszisztált megoldások voltak hivatottak ezt áthidalni, de a túltermelés annyira nagy, hogy szó szerint vizsgálatkérő papírok hegyeivel kell szembenézniük az orvosoknak. A legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb megoldás az volna, ha le tudnánk szorítani a fölösleges vizsgálatok számát, de ez nem mindig könnyű feladat.
Fontos végiggondolnunk a dolog jogi- és etikai szempontjait. Például ki fog felelni a leletekben foglaltakért? Ha a radiológusok helyére radiográfusokat ültetünk, akkor a társszakmák jogosan gondolhatják majd, hogy a radiológus könnyedén mellőzhető, és, hogy a radiológiai osztály minőségileg alacsonyabb színvonalú munkát végez? Aki a tűzzel játszik, könnyedén megégetheti magát!
Egy daganatot nem aszpirinnel vagy morfiummal gyógyítunk meg, attól a beteg csak átmenetileg fogja jobban érezni magát. Nem ez a megoldás! A problémát a gyökereinél kell megfognunk. Igen, a radiográfusok segíthetnek abban, hogy a vizsgálatok hegyeit dombokká redukáljuk, de a nap végén nem ez a jó megoldás. A dolog egyébként jól tükrözi korunk politikai és adminisztratív megoldásait: a következményeket orvosoljuk, nem a problémát. Egy székből könnyű irányítani, de további szakképzett és jól fizetett orvosok számára megteremteni a feltételeket az már igazi férfiakat és nőket követel.
Mi lesz akkor, ha minden kórházban meghirdetnek ilyen állásokat? Az a leletezők egy új fajtáját fogja szülni, akik valahol az átlagos asszisztensek és a radiológusok között lesznek. Ők fogják képviselni a radiológiai asszisztensek felső osztályát, akik lenézik kevésbé képzett kollégáikat. Irigység és rosszindulat fog beköltözni a radiológiai osztályokra, és feszült lesz a helyzet, pont úgy, mint amikor az első radiográfusok felbukkantak az asszisztensek mellett.
Sajnos ma már egyre kevesebb olyan radiológust, és még kevesebb olyan osztályvezetőt találni, akik képesek szembe menni a bürökratákkal, sőt ismeretes olyan osztály – érdekes teljesítménnyel - ahol radiográfus tölti be az osztályvezető szerepét.

forrás: Rude awakening: Will radiographers eventually take over? - auntminnieeurope.com, radiologia.hu 

Anglia szerte legalább 11 helyen leleteznek radiográfusok mellkas röntgeneket és az Egészségügyi Minisztérium szerint ez a szám tovább növekedhet. 

Angliában a radiológiai vizsgálatok 62% még mindig hagyományos röntgen felvétel, és ezek 20%-a mellkas röntgen. Eddig 40 radiográfus végezte el azt a felnőtt, mellkasi röntgen modult, mely a Christ Church University posztgraduális programjának része. Ez a program az angol Radiográfus Társaság által akkreditált. Az egyetem klinikai leletezés programjának vezetője, Keith Piper, hat radiográfus csoport vizsgájának eredményét tekintette át, illetve ismertette a 2011-es U.K. Radiological Congress-es, Manchesterben.
A radiográfusoknak összesen 100 mellkas felvételt kellett a vizsga során leletezniük. A következő elváltozások kerültek be a vizsga anyagába: konszolidáció, pneumothorax, emphysema, pneumomediastinum, hilusi/mediastinális kiszélesedés, pulmonáris oedema, fibrotizáló alveolitis, masszív fibrosis, pneumoconiosis, asbestosis, silicosis, lymphangitis, neurofibromatosis, terimék, szív/pitvar/kamra megnagyobbodás, dextracardia, pulmonaris/pleuralis calcificatio, szabadlevegő, subphrenicus abcessus, kanülök, PM elektródák, mastectomia, normál variánsok.
A vizsga anyagát képező felvételeket három, tapasztalt radiológus választotta ki, és egy-egy felvétel csak abban az esetben került bele a vizsga anyagába, amennyiben mindhárom orvos véleménye megegyezett a diagnózis felől. Összességében a radiográfusok leletei 89%-ban fedtek át a radiológusok leleteivel. Korábbi vizsgálatok szerint traumás illetve sürgősségi esetek tekintetében a radiológusok leletei egymással összehasonlítva is csupán 81-89%-ban fed át. Piper szerint az eredmények bíztatóak, és azt bizonyítják, hogy egy megfelelően felkészített radiográfus lelete nagy valószínűséggel összevethető egy radiológus leletével. „További vizsgálatok szükségesek ezeknek a bíztató eredményeknek a klinikai validálására is, melyek azt sugallják, hogy egyre több radiográfus járulhat hozzá a leletezés ezen aspektusához” – mondta Piper.
Piper jelenleg azon munkálkodik, hogy egy hasonló  program keretében a radiográfusokat az MR leletezéshez készítse fel.

forrás: 
Momentum gathers behind chest reporting by radiographers. Philip Ward, auntminnieeurope.com

A cikkeket dr. Székely András fordította

Az MSc Clinical Reportingról bővebben