14
10/2013
0

Teleradiológiai Fehér Könyv készül

A European Society of Radiology (ESR) egyik legizgalmasabb kezdeményezése a MIR (Management in Radiology) albizottság, amely évente október második hetében nemzetközi konferenciát szervez a radiológiai menedzsment aktuális helyzetéről.

A radiologia.hu portál a tavalyi milánói rendezvényhez hasonlóan idén is meghívást kapott a Barcelonában megrendezett kongresszusra, amelyen kiderült, a képalkotó diagnosztika az üzleti döntéstámogató rendszerekkel és az egészségügy más területén is alkalmazott menedzsment módszerekkel tehető igazán hatékonnyá. Ezt a tényt nemcsak Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, hanem már Kelet-Közép-Európában is egyre több intézményben ismerik föl – azonban a radiológiai menedzsmenthez értő szakember az egész kontinensen ritka, mint a fehér holló…

 • a moszkvai Szergej Morozov bemutatta, hogy milyen problémák és izgalmak adódnak egy teljesen új kórház radiológiai osztályának megnyitásakor. Vicces és szomorú ellenállás, a kooperáció teljes hiánya, bármiféle változással szembeni ellenállás jellemzi a kezdeti időszakot, amit sok-sok türelemmel, szoros együttműködés szándékkal és erős kommunikációs készségekkel lehet áthidalni.
 • A belga Jan Bosmans a strukturált leletezés (SR = structured reporting) kérdéskörét feszegette, és úgy vélte, a kutatások is azt mutatják: a klinikusok számára sokkal jobban érthető a strukturált lelet, mint a szabad szöveges változat, ráadásul a strukturált lelet nagy mélységű adatbányászatot tesz lehetővé, így téve átláthatóvá a radiológiai tevékenységet. Az RSNA már kifejlesztette SR template-jeit, és az ESR is dolgozik ennek lefordításán, európaivá tételén, valamint több nyelvre történő implementálásán.
 • Több előadásban is szó esett a terápiás döntéstámogató rendszerekről, amelyek elsősorban az Egyesült Államokban hódítanak, hiszen mérhetővé teszik a terápiás kockázatot. A probléma abban rejlik, hogy a labordiagnosztikai és képalkotó diagnosztikai tesztek gyors fejlődése az orvosok számára nagymértékben megnehezíti a tudomány állása szerinti legoptimálisabb diagnosztikai módszer alkalmazását, hogy a lehető legjobb kezelést ajánlják a betegek számára. Ez felesleges kockázatokhoz vezet, például felesleges sugárterhelést, felesleges kontrasztanyag terhelést, fals pozitív és fals negatív diagnózist, túldiagnosztizálást és túlkezelést eredményez – ezzel is növeli az egészségügyi ellátórendszer terheit, hosszabb várólistákat és későbbi kezeléseket eredményezve. A – Magyarországon is – uralkodó módszer szerint szakmai protokollokkal próbálják meg kezelni ezt a problémát, amelyek azonban lassan már annyira bonyolultak, hogy kezdenek átláthatatlanná válni. Ezért jöttek létre azok a döntéstámogató rendszerek, amelyek informatikai keretek között próbálják segíteni a megfelelő diagnosztikai módszer kiválasztását, azonban a legnagyobb probléma, hogy ezeket a döntéstámogató rendszereket nagyon nehezen lehet az országos vagy regionális specialitásokra szabni. Ám az amerikai és holland tapasztalatok szerint, ha egy ilyen rendszer összeáll, nagymértékben segíteni a klinikai döntéshozatalt, és sokkal hatékonyabbá teheti a képalkotó diagnosztika alkalmazását is.
 • A kongresszus legérdekesebb előadását a holland Erik Ranschaert tartotta, aki bejelentette, hogy teleradiológiai Fehér Könyv (White Paper) készül. Az ESR teleradiológiai munkacsoportjának elnöke, a Fehér Könyv társszerzője szerint a teleradiológia nem csak egy technológiai megoldás, hanem integrált egészségügyi szolgáltatás, amely minőségének legalább olyan jónak kell lennie, mint a helyi radiológusok által nyújtott szolgáltatás. A Fehér Könyv megpróbálja több dimenzióban is áttekinteni a teleradiológia aktuális európai kérdéseit, és megnyugtató alapokat adni a helyi jogi, betegbiztonsági, szabályozási, kommunikációs, technológiai és minőségügyi kérdésekhez. Ranschaert szerint a teleradiológia kulcskérdése a megfelelő kommunikáció: a „teleradiológus” és a helyi klinikusok, beutaló orvosok és radiográfusok közötti nyílt és őszinte kommunikáció, amelyet megfeleően támogat a protokolláris háttér. A teleradiológiában dolgozó szolgáltatót, a „teleradiológust” ismernie kell a helyi klinikai csapatnak, hiszen rendszeres konzultációt kell nyújtania nekik – vélte Ranschaert. A téma különlegességét jelzi az is, hogy a Fehér Könyv nem egy statikus, kinyomtatott papírköteg lesz, hanem a könyv szerkesztésében részt vevő szakemberek által Google Drive-ban menedzselt, élő dokumentum. Jelenleg csak a szerzők számára hozzáférhető a Fehér Könyv, de a tervek szerint hamarosan már radiológusok számára is elérhetővé válik a teleradiológiával kapcsolatos legfrissebb tudáshalmaz.

Az október 11-12. között megrendezett Management in Radiology konferencia megmutatta, fontos, hogy strukturált formában, az üzleti fogalomtárban értelmezhető keretek között is beszéljünk a radiológiáról – talán egyszer itthon is lesz egy olyan kongresszus, szimpózium vagy kongresszusi szekcióülés, amely a radiológia menedzsment, hatékonysági és döntéshozatali kérdéseit vizsgálja… 

forrás, teljes cikk: radiologia.hu

15
01/2013
0

Európai felmérés a teleradiológiáról

2011 őszén több száz tagot vettek rá, hogy mondják el véleményüket egy internetes felmérésben, melynek eredményeit december 18-án az online Insights into Imaging (DOI 10.1007/s13244-012-0210-z) tette közzé.
A felmérésben 386 radiológai szakember vett részt, voltak köztük radiológusok (71%), radiológus rezidensek (14%), és osztályvezetők (6%). Önkéntesen válaszoltak 32 darab feleletválasztós kérdésre a teleradiológiai szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A kérdések  közt volt demográfiai jellegű, a már használt szolgáltatások típusait és azok alkalmazási lehetőségeit érintő, kérdések az eddig tapasztalt előnyökről és hátrányokról, illetve azok veszélyeiről és lehetőségeiről, valamint arra is megkérték őket, hogy fejtsék ki véleményüket nyitott kérdésekkel kapcsolatban, a teleradiológia jelenlegi és jövőbeli szerepéről Európában.

Az önkéntes válaszadók összetétele

A résztvevők 35 országból küldték el válaszaikat, de a válaszadók fele az alábbi 4 ország egyikéből került ki: Ausztria (22%), Belgium (22%), UK (7%) és Hollandia (6%). Többségük egyetemen (36%) és kórházban (38%) dolgozott. Közel 20%-uk dolgozott magánklinikán (17%) vagy magán diagnosztikai központban (11%). A radiológusok 13%-a nyilatkozta azt, hogy magánpraxisa is van. 5%-uk dolgozott teleradiológiai szolgáltatást is nyújtó létesítményben.
Sokkal kiegyenlítettebb volt a válaszadók aránya a radiológiai csoportok nagyságát tekintve. 30%-uk dolgozott több, mint 20 főt számláló radiológus csoportban. 22%-ban képviseltették magukat közepes méretű, 10-20 főből álló radiológus csoportok. Nagyobb részt a kevesebb, mint 10 fővel dolgozó, kisebb radiológus csoportok voltak jellemezők (41%).
A felmérésben résztvevők 65%-a állította, hogy teleradiógiai technológiát alkalmaznak.

A teleradiológia kihasználtsága

Észak-Amerikában, a földrajzilag különálló, de ugyanahhoz az egészségügyi intézményhez tartozó létesítmények radiológiai osztályain végzett vizsgálatokhoz való hozzáférést PACS rendszerrel teszik lehetővé. A PACS másik fontos funkciója a munkamennyiség hatékony elosztása; így a specifikus vizsgálatokat az arra szakosodott radiológusok között osztják meg.
A felmérés résztvevői szerint azonban mindkét funkció tekinthető teleradiológiának. A 203 résztvevő csaknem háromnegyede állította, hogy elsődlegesen a házon belüli képmegosztásra és az intézmény különböző létesítményei közötti munkamegosztásra használják. A felvételeket kórházi hálózaton vagy területi hálózaton keresztül továbbítják.
A telepített RIS rendszer azt feltételezi, hogy felvételeket osztanak meg a PACS hálózaton, ennek ellenére a válaszadók csupán 54%-a írta azt, hogy hozzá tud férni a RIS-hez. Csak 43% nyilatkozott úgy, hogy az általuk írt leletet el tudják küldeni a RIS rendszeren keresztül. A válaszadók 37%-a küldi e-mailben az eredményeket.
A válaszadók fele állította, hogy el tudja érni a kórházi információs rendszert (HIS-t), hogy információhoz jusson a páciensről, és 26% nyilatkozta, hogy hozzáférése van az elektronikus beteg nyilvántartáshoz. Fax használatát 24% említette, 26% pedig telefonon kér információkat a betegre vonatkozóan az adott részleg munkatársától (30%).
Emellett, 44%-uk használta a teleradiológiát arra, hogy felvételeket fogadjon otthon behívós éjszakai vagy hétvégi ügyelet esetén. Valamivel több, mint egyharmad használta a teleradiológiát arra, hogy a felvételeket külsős szakembereknek elküldve szerezzenek második szakvéleményt (41%) és/vagy az éjszakai lefedettség érdekében (40%). 19% számolt be a képek ideiglenes kiszervezéséről, szabadságolás, betegség vagy átmeneti munkaerőhiány miatt. Számos válaszadó fejezte ki aggodalmát amiatt, hogy az ideiglenes teleradiológiai kiszervezés ideje alatt nem mindig van megfelelő hozzáférés a klinikai információkhoz és/vagy előzetes vizsgálatok eredményeihez, ami viszont szükséges lenne a kiküldött felvételek klinikai összehasonlításhoz.
A kiszervezett felvételek típusai között szerepeltek a rutin keresztmetszeti vizsgálatok (57%), röntgenfelvételek (32%) és a sürgősségi osztályok által elrendelt vizsgálatok (31%). A teleradiológiai szolgáltatásokat nyújtó cégek úgy nyilatkoztak, hogy elsődleges (77%) és szakspecifikus (51%) leleteket is biztosítanak, elsősorban velük kapcsolatban álló - és régión belüli kórházaknak.

A szakvélemény

A felmérés egy része a teleradiológia vélt előnyeivel és hátrányaival foglalkozott, egy listát is ajánlva ezek értékeléséhez. Dr. Erik Ranschaert vezető szerző, a holland Hertogenbosch városiJeroen Bosch Ziekenhuis oktatókórház radiológusa arról számolt be, hogy számára a kollégákkal való közös munka lehetősége volt a képhozzáférés legértékesebb aspektusa, ezután pedig a terheltség szempontjából hatékonyabb munkamegosztás lehetősége.
A teleradiológia használatának kulcsfontosságú haszna a kiszervezés azon adottsága, hogy lehetőség nyílik egy második szakvélemény beszerzésére és/vagy szakértői tanácsra egy specialistától, és, hogy nagyobb lehetőség van a készenléti szolgáltatások szükség szerinti biztosítására. Felszínre kerültek azonban a teleradiológia elfogadásához kötődő szokásos aggodalmak is. Ilyen például az ellenőrzés elvesztésétől - , az instabilitás kialakulása miatti - , valamint a munkaerőpiacon és a radiológusok jövedelemében kialakuló instabilitás miatti félelem, valamint a leletek minősége iránti aggodalom. A válaszadók közel fele azt mondta, hogy úgy tekint a teleradiológiai kiszervezésre, mint egy olyan valamire, ami veszélyezteti a jó betegellátást.

A teleradiológia jövője

Ahogy az várható volt, azok az egyének, akik vállalták, hogy időt szánjanak a kérdőív kitöltésére, nagyrészt (80%) pozitívan tekintettek a teleradiológia jövőjére. Szerintük a jelenlegi radiológus hiány és az egyre nagyobb igény a szubspecializálódás iránt a legfőbb szempontok, amely miatt továbbra is szükség lesz majd a teleradiológiára a jövőben. Többen jelezték, hogy örülnének egy második szakvéleménynek, így a kollégák közötti fokozott együttműködést is nagyon hasznosnak tartanák.
A második szakvélemény beszerzését akadályozó korlátok egyike a díjazás. A teleradiológiai szolgáltatásokért járó speciális térítési rendszer kialakítására van szükség, a betegek és a radiológusok számára egyaránt - írták a szerzők. Rámutattak arra, hogy a határokon átnyúló teleradiológiai szolgáltatások kialakulását Európában az gátolja, hogy nagy a különbség az egészségügyi rendszereket illetően. A legtöbb ország nem szabályozza a második szakvéleményért járó díjazást.
„Annak érdekében, hogy előmozdítsák a radiológusok együttműködését az országok között, kívánatos lenne, bevezetni egy egységes alapelv alkalmazását, amely megkönnyítené az automatizált számlázást a partnerek között. Ez ösztönzően hatna az együttműködés fokozására, javítaná a radiológiai szolgáltatások általános minőségét, hiszen egyre nagyobb az igény a szubspecifikus tanácsadásra.”
Ha az egészségügyi létesítmények egymáshoz való kapcsolódása továbbra is folytatódik, és az olyan infrastrukturális kérdések, mint például a betegek adataihoz való hozzáférés, valamint az erős biztonsági/titoktartási védelem létrehozása megvalósul, illetve, ha megoldódnak a fizetési problémák, a teleradiológia a diagnosztikai szolgáltatások létfontosságú gerincét fogja alkotni. Lehet, hogy egy virtuális radiológiai gyakorlat teremtődik meg ezáltal.

További megjegyzések

A szerzők megjegyzik, hogy a felmérés 368 egyén nem ellenőrizhető nyilatkozatát képviseli. A felmérés megállapításai radikálisan eltérőek lehetnének, ha másokat, vagy az ESR több tízezer tagját választották volna a részvételhez. A szerzők javasolták nagyszabású tanulmányok elvégezését, földrajzilag sokszínű és reprezentatív mintán alapuló résztvevők bevonásával.
Figyelembe véve, hogy a teleradiológia befogadása Európában sokkal lassabb volt, mint Kanadában vagy az Egyesült Államokban, a szerzők szerint, ha a PACS használata tovább terjed, a teleradiológia útja is ki van kövezve Európában. Mivel a radiológiai felvételek ilyen típusú továbbítási lehetősége a telemedicina elfogadását is ösztönözte, ez segíteni fogja a teleradiológia használatának elfogadását is.
"Következtetésképp, ahhoz, hogy az együttműködésen alapuló európai teleradiológiai modell sikeres legyen, a legfontosabb kihívás, hogy szilárd minőségbiztosítási rendszer jöjjön létre, megtörténjen az elektronikus beteg nyilvántartás zökkenőmentes integrációja, megoldások szülessenek a radiológiai leletek minőségének és értékének növelésére, valamint hogy javuljon az beutaló orvosokkal való kommunikáció."

forrás: auntminnieeurope.com, radiologia.hu

02
07/2012
0

Telemedicinával kapcsolatos projektek Franciaországban

Franciaországban az Egészségügyi-Szociális Intézetek Tevékenységét támogató Országos Hivatal (ANAP) iniciatívájára átfogó ismertetés jelent meg a telemedicinai fejlesztésekről egy 25 monográfiát tartalmazó tanulmány keretében.

Az Egészségügyi-Szociális Intézetek Tevékenységét támogató Országos Hivatal (ANAP) 25 elindításra váró telemedicinai projekt ismertetésének közzététele révén járult hozzá a telemedicinai fejlesztések országos alkalmazásának előmozdításához.

Az „Akcióban a telemedicina: 25 projekt nagyító alatt” elnevezésű dokumentum célja a projektkészítők és a regionális egészségügyi hivatalok (ARS) támogatása telemedicinai projektjeik megvalósításában. Az informatikai és kommunikációs technológiát alkalmazó orvosi tevékenységként különös figyelemben részesülő telemedicina megoldást hozhat számos problémára, így a lakosság elöregedése miatt jelentkező problémákra, a krónikus betegségek gyakoriságának növekedésére és a különböző régiókat sújtó egészségügyi szakemberhiányra.

A telemedicinai fejlesztések eredményeként a színvonalas szolgáltatások a jövőben előreláthatólag országszerte mindenki számára könnyebben hozzáférhetővé válnak, fokozódik az egészségügyi szakemberek közötti együttműködés, és jobban követhetőek lesznek a betegutak.

A telemedicinai projekteket ismertető dokumentum külön tárgyalja a telemedicinai fejlesztések folyamatát, az alkalmazott metodológiai eljárást és a már megvalósított projektek gyakorlatából leszűrt tanulságokat.

A 25 bevezetésre váró projekt részletes elemzése egyaránt kiterjed a szervezeti, technikai, jogi és financiális vonatkozásokra. A vizsgálatok révén a telemedicinai projektek kialakításánál öt eredményre vezető tényező került meghatározásra:
- a szükségleteknek való megfelelés, a koordinátor által segített orvosi tevékenység erős szakmai háttere, a feladatoknak és a protokolloknak megfelelően működő szervezet, a kompetenciák felmérése és egy előre kialakított gazdasági modell szükségessége.

A telemedicinai alkalmazásokkal összefüggésben lévő országos prioritások – mint például az orvosi képalkotás ügyeleti rendjének folyamatos biztosítása, az agyér-balesetek ellátása, az egészségügyi-szociális gondozás, valamint a betegek lakóhelyen történő ellátása - részletes áttekintésére is sor került.

Az Anap által kiadott és a vizsgálati eredményekből kiinduló monográfia-gyűjtemény fontos adalékokkal szolgál a telematikai fejlesztésekre vonatkozó Országos Terv gyakorlati megvalósításához. (ZLL)

Forrás: eski.hu
La télémédecine par l'exemple. Hopital, 2012.06.18.
http://www.hopital.fr/Hopitaux/Actualites/Actualites-medicales/La-telemedecine-par-l-exemple
La télémédecine en action : 25 projets passés à la loupe. ANAP, 2012.05.
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Telemedecine_en_action_tome1.pdf

22
01/2012
0

Teleradiológia - Vecsésen

szarvas_tibor_vecses_200x300.jpgForrás: 
Kórház 2011/12. - Zöldi Péter,
weborvospro.hu

Miért van szüksége egy nagy forgalmú szakrendelőnek teleradiológiai háttérre?

Szarvas Tibor
a Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet
főigazgatója

 • egyetlen radiológus dolgozik délelőtti műszakban
 • korábban délután nem volt rendelés, sokszor gondot okozott a helyettes felkutatása
 • nem lehet azt megtenni a beteggel, hogy délelőtt bejön egy rendelésre, de csak délutánra kap leletet
 • fontos számunkra a 30 perces megfordulási idő
 • a beteg nem is érzékeli, hogy helyben történt-e a leletezés vagy teleradiológiai háttérrel
 • a szolgáltatási színvonalat az is növeli, hogy nálunk a radiológus egyben ultrahangozik is. Ha van egy-egy sürgős esetünk, és a radiológus éppen ultrahangozik, azonnal el tudjuk küldeni távleletezésre
 • költségoldalon is előnyös konstrukciót sikerült kialakítani. Úgy számoltunk, hogy ha egy további embert helyben alkalmazunk arra, hogy az üres műszakokban leletezzen, az biztosan lényegesen drágább, mint a távleletezés
 • a teleradiológia azokban az időszakokban éri meg, amikor nem nagy a röntgen kihasználtsága
 • a képek feladásra kerülnek a Béker-Soft Informatika által fejlesztette TERASY teleradiológiai rendszerbe, amely a magyar adatvédelmi szabályok rigorózus betartásával juttatja el a felvételeket a leletező központokba
 • a teleradiológiai szolgáltatást a CT- és MR-távdiagnosztikában is jelentős partneri körrel működő Iconomix Kft. nyújtja, és jellemzően a debreceni és az egri megyei kórház radiológus szakorvosai végeznek leletezést számunkra
 • profi szakemberekkel dolgozunk, néhány hónap után már az orvos nevére pillantva tudjuk, mire számítsunk. Tudjuk, hogy ha éppen egy bizonyos doktor online a rendszerben, a feladás után 5 perccel kiváló leletet kapunk vissza, mert nagyon gyorsan dolgozik. Van, amikor kicsit lassabban, általában 15 percen belül érkezik meg a lelet
 • a leletek minősége nagyon jónak számít, köszönhetően annak, hogy jellemzően megyei kórházi környezetben valósul meg a leletezés
 • az első időszakban gondot jelentett, hogy nagyon hamar megjöttek a leletek, és emiatt állandóan figyelni kellett a gépet. A programba ezért figyelmeztető jelzést építtettünk, amelynél beállítható, hogy milyen zene jelezze asszisztensünknek, hogy megérkezett a lelet. Amint megkapjuk a leletet, az asszisztens kinyomtatja, de az abban a pillanatban, ahogyan megjött, megjelenik a DIVAS PACS-rendszerben, és átkerülnek az adatok a medikai informatikai rendszerünkbe is
 • a rendszer fontos jellemzője a statisztikai háttér. Le tudjuk kérni a leletek számát, az átlagos elérési időt, sőt egy új fejlesztéssel rendszergazdánk okostelefonján online láthatja az aznap elvégzett leletekkel kapcsolatos adatokat. Összességében az a legjobb a rendszerben, hogy működik és kész.
 • a most induló szakrendelők többségében nincs vagy csak hetente egyszer jár radiológus, viszont a legújabb direkt digitális röntgentechnológia áll rendelkezésre. Ebből is látszik, hogy röntgent telepíteni egyszerű, röntgenorvost képezni jó pár évbe telik. Ezek a rendelők működésképtelenek lennének teleradiológia nélkül, mert ha nincs radiológus, az a többi szakrendelésre is hatással van. Ha viszont van radiológus, akkor olyan piaci árat kér, ami nem biztos, hogy kigazdálkodható. Ebben a környezetben a teleradiológia talán az egyetlen hatékony megoldás

21
09/2011
0

Teleradiológia

Forrás: 
Kórház 2011/9. - Zöldi Péter, 
weborvospro.hu

 

A Béker-Soft Informatika által fejlesztett
TERASY teleradiológiai rendszert
használja a piacvezető Iconomix Kft.
a röntgenvizsgálatok távleletezéséhez.
A tapasztalatokról
dr. Bogner Péter professzort,
az Iconomix Kft. ügyvezető igazgatóját
kérdezték.

 

 

Miről szól a röntgen teleradiológia?
 • 2007 óta végzünk országszerte CT- és MR-távleletezést
 • a teleradiológia nem informatikai, hanem elsősorban radiológiai, illetve szakmai történet
 • Arról szól, hogy egyre szűkülő anyagi és szakmai erőforrások között hogyan lehet színvonalas leletezési tevékenységet fenntartani
 • korábban, amíg szinte kizárólag CT- és MR-távleletezés végzett több mint 40 radiológusból álló szakmai csapat, az volt a célunk, hogy szervspecifikus leletezési tevékenységet alakítsunk ki, amelyben az egyes kismedencei, mozgásszervi, vagy akár neuroradiológiai vizsgálatokat a legjobb specialisták leletezik.
 • a röntgen teleradiológia megvalósításában pedig olyan szakemberekkel dolgozunk, akik a röntgen mellett napi rendszerességgel leleteznek CT-vizsgálatokat is, és több terület szakértői.
Milyen informatikai háttérre van szükség a megbízható röntgen teleradiológiához?
 • Közel tucatnyi stabil szakrendelői partnerünk felé 30 perces leletezési határidőt vállalunk
 • ehhez a szolgáltatási minőséghez a jól szervezett szakmai csapaton túl csúcsszínvonalú, robusztus informatikai megoldásra van szükség
 • ebben nyújt páratlan segítséget a Béker-Soft által kifejlesztett TERASY-rendszer, amely a magyar egészségügyi és adatvédelmi szabályokat messzemenőkig betartva, a nemzetközi elvárásoknál valamivel magasabb szakmai és informatikai szinten képes a több szakrendelő és több leletező központ közötti decentralizált együttműködést megszervezni.
Mi a véleménye a Béker-Soft által nyújtott szolgáltatásról?
 • A szakértelemben, dinamizmusban és hozzáállásban a Béker-Soft teljes mértékben eléri a szintet
 • sokat köszönhetek nekik egyéni igényeink kompromisszummentes megvalósításában
 • szakrendelői partnereinktől is azt hallom, náluk is a szükséges odaadással és profizmussal dolgozik a cég
 • mióta együtt dolgozunk, azóta is úgy gondolom:
 • a teleradiológia elsősorban a radiológiáról és nem az informatikáról szól, de azt is megtapasztaltam, hogy csak profi informatikai rendszerfejlesztő csapattal tehető igazán szakmai történetté.


Még több teleradiológia

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

15
05/2011
0

iPhone alkalmazás - Resolution MD Mobile

A Calgary Egyetem Egészségügyi Tanszékének kutatásai szerint egy iPhone alkalmazás segítségével legalább olyan hatékonyan lehet diagnosztizálni az agyvérzést, mint egy teljes orvosi számítógépes rendszerrel.
Ez a technológia különösen hasznos lehet a vidéki egészségügyi létesítményekben. Az alkalmazás segítségével a betegek azonnali interakcióban lehetnek a specialistákkal, függetlenül az orvos és a beteg földrajzi helyzetétől.

A mostani kísérletben részt vevő neuroradiológus szakorvosok 120 konszekutív (egymást követő) nem kontrasztos komputer tomográfiás (NCCT) felvételt és 70 komputer tomográfiás angiogramot (CTA) vizsgáltak meg a Calgary Stroke Program adatbázisából. A felvételeket két neuroradiológus vizsgálta meg, egyikük hagyományos orvosi felszerelés, a másik egy egyszerű iPhone segítségével.
”Ez az iPhone alkalmazás képes a nagyfelbontású képek tökéletes megjelenítésére és a hagyományos orvosi számítógépes rendszerekkel összehasonlítva 94-100 százalékban pontos diagnosztizálást tesz lehetővé – nyilatkozta Dr. Ross Mitchell, az iPhone szoftver fejlesztője, akinek kutatócsoportja (Hotchkiss Agykutató Intézet) is részt vett a mostani felmérésben – Egészségügyi vészhelyzetekben a képalkotó eljárások rendkívül fontos szerepet játszanak a diagnózis felállításában, az idő pedig létfontosságú szempont az akut agyvérzésben szenvedőknél.”
A mostani kísérletben részt vevő neuroradiológus szakorvosok 120 konszekutív (egymást követő) nem kontrasztos komputer tomográfiás (NCCT) felvételt és 70 komputer tomográfiás angiogramot (CTA) vizsgáltak meg a Calgary Stroke Program adatbázisából. A felvételeket két neuroradiológus vizsgálta meg, egyikük hagyományos orvosi felszerelés, a másik egy egyszerű iPhone segítségével.
”Ez az iPhone alkalmazás képes a nagyfelbontású képek tökéletes megjelenítésére és a hagyományos orvosi számítógépes rendszerekkel összehasonlítva 94-100 százalékban pontos diagnosztizálást tesz lehetővé – nyilatkozta Dr. Ross Mitchell, az iPhone szoftver fejlesztője, akinek kutatócsoportja (Hotchkiss Agykutató Intézet) is részt vett a mostani felmérésben – Egészségügyi vészhelyzetekben a képalkotó eljárások rendkívül fontos szerepet játszanak a diagnózis felállításában, az idő pedig létfontosságú szempont az akut agyvérzésben szenvedőknél.”
”Mivel az idő ennyire fontos, hatalmas előnyt jelent, ha a szakemberek bármikor bárhonnan képesek felállítani a diagnózist telefonjuk segítségével. Az alkalmazás segítségével egyszerre akár 700 felvételt is tárolhatunk telefonunkon, így bármikor visszatérhetünk egy-egy beteghez” – nyilatkozta Dr. Mayank Goyal, a kutatás vezetője.
A Calgary Scientific Inc. Resolution MD Mobile elnevezésű iPhone és Android programjának orvosi gyakorlatban történő alkalmazását 2010 áprilisában hagyta jóvá a Kanadai Egészségügyi Minisztérium, így a kanadai orvosok most már hivatalosan is diagnosztikai eszközként használhatják mobiltelefonjaikat.
A Resolution MD abban különbözik más orvosi képalkotó alkalmazásoktól, hogy itt egy szerver végzi a felvételek feldolgozását és valós időben küldi azokat az okostelefonokra. Így az orvosok másodpercek alatt változtathatnak a képeken, ami rendkívül időtakarékos megoldás. Az alkalmazás biztonsági rendszere is egyedülálló, a kórházi tűzfalak ugyanis megakadályozzák a páciensek adatainak elvesztését és eltulajdonítását. A technológia másik előnye, hogy nagy távolságokból is használható: egy szerver beiktatásával azonnal kapcsolat hozható létre a más országokban tartózkodó neurológusokkal és radiológusokkal.
A képeket iPhone, iPad, Androidos okostelefon és webböngésző segítségével is meg lehet nyitni. A Calgary Scientific a következő két évben világszerte mintegy 50 000 kórházban készül bevezetni a rendszert.

forrás: 

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

 

05
04/2011
0

Teleradiológia

Az alábbi dokumentum a Radiológiai Szakmai Kollégium hivatalos határozata (2009), amit annak idején a minisztérium is megkapott. Nagyon hasznos összefoglalás, iránymutató, annak ellenére, hogy (sajnos) nem joghatályos dokumentum:

http://www.sdirad.com/images/tele-inside.gif

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a Magyarországon végzett teleradiológiai szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai, technikai és jogi követelményekről

 
I. BEVEZETÉS
 
A teleradiológia a telemedicina egyik legfejlettebb, világszerte a legelterjedtebben használt változata, célja a képalkotó diagnosztikai eljárásokkal készült képek eljuttatása egyik helyről egy másikba, azon célból, hogy azokat értékeljék, konzultálják. Teleradiológiai szolgáltatás az alábbiak szerint megvalósulhat:
 1. egy adott magyarországi (magán- vagy közfinanszírozott) egészségügyi intézmény telephelyei között,
 2. több magyarországi (magán- és/vagy közfinanszírozott) egészségügyi intézmény között,
 3. bármely magyarországi egészségügyi intézmény és a teleradiológiai szolgáltatásra (is) szakosodott magyarországi szolgáltató között
 4. külföldi egészségügyi intézmény és a teleradiológiai szolgáltatásra (is) szakosodott magyarországi szolgáltató között
Az első pont a jelenleg is hatályos jogszabályban foglaltakon túl lényeges szabályozást nem igényel.
 
Amennyiben egy adott intézményben dolgozó radiológusok – létszámhiány, vagy a megfelelő szakmai kompetencia hiánya következtében – nem képesek teljes körű és/vagy megfelelő színvonalú képalkotó diagnosztikai szolgáltatást nyújtani a páciens és a klinikus számára, a megoldást a külső segítség igénybevétele jelentheti. Munkaerőhiány esetén a teleradiológia támogatást nyújt túlzott munkaterhelés esetén (pl. ügyeleti, hétvégi műszakokban), valamint konzíliumi lehetőséget biztosít komplex esetek értékelésekor. A teleradiológia támogatja a radiológiai képek időigényesebb elemzését, könnyű hozzáférést biztosít a másodlagos konzultációhoz és jól használható az oktatási folyamatokban. A teleradiológiának minőség- és betegközpontú, tiszta felelősségi viszonyok között végzett szolgáltatásnak kell lennie. A fenti célok eléréséhez világos szakmai szabályok, megfelelő technológia és minőségbiztosítás, átlátható jogi, felelősségbiztosítási, adatvédelmi szabályozás szükségesek.
 
II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
 
Teleradiológiai szolgáltatást Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató számára csak magyarországi működési engedéllyel rendelkező radiológus szakorvos (vagy az őt alkalmazó szolgáltató) nyújthat, illetve ezen túlmenően a szolgáltatást igénybevevő intézmény – kétoldalú megállapodás formájában – további, speciális gyakorlatot, ráépített szakképesítést (gyermekradiológia, neuroradiológia), más képzettséget, jártasságot is előírhat. Külföldi egészségügyi intézmény számára a szolgáltatás nyújtásának feltételeit az igénybevevő intézmény országának jogszabályai, a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatást szabályozó EU direktívák, illetve az ezek alapján megfogalmazott hazai jogszabályok definiálják.  
 
Jelenleg a teleradiológiai szolgáltatás mint önálló tevékenység nem szerepel az egészségügyi tevékenységek felsorolásában, ezért javaslatot teszünk az ÁNTSZ-nek ezen tevékenység befogadására annak érdekében, hogy erre engedélyt lehessen kiadni. Ennek a szakképesítésen túlmenően a technikai feltételrendszer (lásd alább) megléte is kritériuma.
 
A teleradiológia használata esetén a radiológusnak tisztában kell lennie a teleradiológia működésével, technológiájával, előnyeivel és korlátaival.
 
III. ORVOSSZAKMAI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
 
A teleradiológiai szolgáltatás keretében leletezésre vagy konzultálásra kerülő vizsgálatok elvégzéséért (a szakmai szabályok, a vizsgálati protokoll betartásáért, a technikai és személyi feltételek – technikailag alkalmas, az előírásoknak megfelelő vizsgáló berendezés, megfelelően képzett operátor, a szövődmények elhárításában jártas orvos, stb. – biztosításáért, a vizsgálat elvégzésébe történő beleegyezés meglétéért, a vizsgálati szövődmények elhárításáért, stb.) a vizsgálatot végző, a teleradiológiai szolgáltatást igénybevevő egészségügyi intézmény felelős.
 
A teleradiológiai szolgáltatást igénybevevő intézménynek biztosítania kell a szolgáltatást nyújtó radiológus számára a vizsgált beteg képi anamnézisét és klinikai adatait, illetve azt a lehetőséget, hogy a radiológus a kezelőorvossal konzultálhasson. Ugyanígy a radiológusnak is elérhetőnek kell lennie konzultáció céljából. Ezen feltételek megteremtésének módját a szolgáltatást igénybevevő és a szolgáltató közötti megállapodásban kell szabályozni. Amennyiben a vizsgálat értékeléséhez szükséges egyes információk a radiológus számára bármely okból nem állnak rendelkezésre, azt a leletben rögzíteni kell, a felelősség tisztázása érdekében.
 
A teleradiológiai szolgáltatást nyújtó orvosnak joga és kötelessége, hogy a vizsgálatok módjával, minőségével, a protokollal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tegyen, illetve – nem megfelelően végzett vizsgálat esetén – a leletezést megtagadja.
 
Amennyiben a teleradiológiai szolgáltatást nyújtó radiológus olyan elváltozást észlel, amely a beteg kezelőorvosa(i) részéről sürgős beavatkozást igényel, azt azonnal – és visszaigazolható módon – jeleznie kell a kezelőorvos számára.
 
A teleradiológiai szolgáltatást igénybevevő intézmény és a szolgáltató között kötött szerződésben rögzíteni kell a felelősségi viszonyokat. Jellemzően a két fél között a kártérítési felelősség oly módon oszlik meg, hogy a lelet helytelen, pontatlan, nem kellően részletes, téves voltából fakadó károkért a teleradiológiai szolgáltatást nyújtó radiológus, a lelet helytelen értelmezéséből, nem megfelelő felhasználásából, illetve a radiológiai vizsgálat mellékhatásaiból, szövődményeiből fakadó károkért a teleradiológiai szolgáltatást igénybevevő, a beteget kezelő, illetve a vizsgálatot elvégző intézmény felel. Erre tekintettel különösen fontos, hogy a leletező radiológus a lelet információtartalmát korlátozó minden tényre (hiányzó anamnézis, rossz képminőség) felhívja a figyelmet. Természetesen mind a szolgáltatást igénybevevő intézménynek, mind a szolgáltatást nyújtónak rendelkeznie kell megfelelő felelősségbiztosítással.
 
IV. FINANSZÍROZÁS
 
A jelenlegi finanszírozás alapja a szerződött időtartamon (rendelési idő) belül, közvetlen orvos-beteg találkozás kapcsán megvalósuló tevékenység teljesítményarányos elszámolása bizonyos teljesítmény-korlátok figyelembevételével. Tekintve, hogy a finanszírozáson belül jelenleg nincs világosan elkülönítve a személyi (munkabér) és technikai költség, ez a rendszer jelenlegi formájában nem alkalmas a teleradiológiai szolgáltatás (legyen akár első leletezés, akár második vélemény vagy konzultáció) kezelésére. Ehhez az szükséges, hogy meghatározható legyen az egy lelet elkészítésére fordítható időtartam, illetve ennek alapján azonosítható legyen az a rendelési időtartam, melyet a teleradiológiai szolgáltató bevonásával kíván lefedni a szolgáltatást igénybevevő intézmény.
 
A teleradiológiai munkavégzés terheli a szolgáltatást nyújtó jogszabályban rögzített munkaidőkeretét, így egyéb tevékenysége végzésekor ezt figyelembe kell venni.
 
A teleradiológiai szolgáltatás figyelembe vehető a minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolásakor, de csak oly módon, hogy meghatározható legyen a teleradiológiai szolgáltatást nyújtó részvételének mértéke (óraszám a rendelési idő százalékában), illetve visszakereshető legyen, hogy a teleradiológiai szolgáltató össz-munkaidőkeretét az ily módon vállalt kötelezettségek nem lépik túl.
 
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatást nyújtó szolgáltató működési engedélye nem alapozható kizárólag teleradiológiai szolgáltatásra.
 
IV. TECHNIKAI FELTÉTELEK (KÉSZÜLÉK STANDARDOK, KÉPMINŐSÉG, ADATÁTVITEL)
 
Erre vonatkozóan hivatkozunk a Radiológiai Szakmai Kollégium által összeállított ajánlásra, mely elérhető a www.socrad.hu, illetve a radiologia.hu honlapon. Annak érdekében, hogy az ajánlás hivatalos formában is hivatkozható legyen, az esedékes frissítés után beterjesztjük az Egészségügyi Minisztériumnak a szakmai protokollok közötti megjelentetés céljából.
 
Az ÁNTSZ-nek a teleradiológiai szolgáltatás nyújtására szóló engedély kiadásakor a személyi feltételek mellett vizsgálnia kell a technikai feltételek teljesülését és folyamatosan ellenőrizni ezek meglétét.
 
V. KÉPTÁROLÁS
 
A képek törvény által előírt tárolása, archiválása az egészségügyi intézmény feladata, ill. felelőssége, nem a teleradiológiai rendszeré. Ugyanakkor az egészségügyi intézmény köthet bértárolási szerződést külső szolgáltatóval.
 
VI. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
 
A teleradiológia alkalmazása nem mentesíti a teleradiológiai szolgáltatást igénybevevő intézmény menedzsmentjét a diagnosztikai képalkotás folyamatos értékelése és fejlesztése alól. A működés ellenőrzése kiterjed a leletek meghatározott hányada pontosságának vizsgálatára, csakúgy, mint a vizsgálatok megfelelő indikációjára és elvégzésére. A komplikációkat és szövődményeket regisztrálni kell, mivel ezek segítségével és korrigálásával javítható a betegellátás színvonala.
 
A PACS és teleradiológia terjedésével a teleradiológiai szolgáltatást igénybevevő intézményeknek olyan képkommunikációs szakembereket kell alkalmazni/kiképezni és folyamatosan továbbképezni, akik ellenőrzik a képtranszmisszió minőségét, biztonságát, valamint üzemeltetik a rendszert és szükség esetén a hálózati lehetőségek függvényében a távoli auditálást és tesztelést is elvégzik.
 
VII. LELETHITELESÍTÉS
 
Elektronikus környezetben a validálás is elektronikusan működik, így – amennyiben technikailag ez lehetséges – a teleradiológiai szolgáltatást nyújtó radiológus jogosultságot kaphat az intézményi rendszerben történő validálásra.
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő intézményben követelmény a nyomtatott lelet validálása, akkor az intézmény egyik szakorvosa kell, hogy „hitelesítse” a kinyomtatott leletet, annak  igazolása céljából, hogy az valóban az intézményből származik, anélkül, hogy a felelősség áthárulna a validáló orvosra.
 
VIII. BETEGJOGOK
 
Az adatvédelem elvei a teleradiológiai tevékenység során nem különböznek az idevonatkozó általános törvényi előírásoktól. A beteget kezelő, a szolgáltatást igénybevevő intézménynek és a szolgáltatást nyújtó radiológus szakorvosnak a teleradiológiai tevékenység teljes folyamatában garantálnia kell, hogy a beteg egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelése minden tekintetben megfeleljen a törvényi előírásoknak. Fontos, hogy a beteg tájékozott hozzájárulását adja, hogy a vizsgálati képei és más adatai elektronikus környezetben az intézményen kívüli szolgáltató számára is láthatóvá válnak.
 

Radiológiai Szakmai Kollégium - 2009

Kapcsolódó bejegyzések:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

05
06/2010
0

Teleradiológiai központ - Barcelonában

 • évente több mint 300 ezer leletet dolgoz fel
 • hat európai ország 40 kórházába, hat nyelven végez távleletezést
 • önálló irodát működtet Sydneyben, ahol az európai éjszaka alatt ügyeleti leletezést végeznek
 • Európában a legnagyobb, országok közötti teleradiológiai szolgáltatónak számít
 • nemcsak a leletezést, hanem a radiológiai folyamatok menedzsmentjét is támogatja
 • vizsgálati protokollok, munkafolyamat szervezés, informatikai szervezés és logisztika is a szolgáltatás részét képezi
 • a cég jellemzően kettős leletezést végez
 • a leletezési minőség folyamatos fejlesztésére, illetve a megfordulási idő leszorítására törekszik
 • ésszerű, átgondolt, céltudatos és célratörő technológia
 • fókuszban áll a termelékenység és hatékonyság
 • a másodleletezésbe egy értékelő rendszer van beépítve, a hibás leletek aránya nem haladhatja meg a néhány százalékot, ezen belül is csak a beteg sorsát nem befolyásoló hibák engedhetőek meg
 • a tervezett vizsgálatoknál általában 48 órás megfordulási idővel dolgoznak (de ezt próbálják folyamatosan, akár 24 óra alá csökkenteni), az orvosok 14-15 órás megfordulási idővel dolgoznak (utána következik még a nyelvhelyességi ellenőrzés, fordítás, adminisztráció, ami néhány órát igénybe vesz)
 • a szervspecifikus hozzáállás alapprincípium
 • egyértelműen elválik a neuroradiológia, a muszkuloszkeletális és a body szekció
 • a TMC-ben dolgozó magyar kollégák jelentős része a magyar teleradiológiában is részt vesz

"Szükség van széles spektrumhoz értő és művelő radiológusokra, viszont az is fontos, hogy legyenek nemzetközi szintű specialisták, és ez a tudás mindenhol elérhető legyen."

forrás: radiologia.hu - A Telemedicine Clinic belülről – interjú Bogner Péterrel
(ingyenes regisztráció után elérhető tartalom)

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

11
04/2010
0

Beszédfelismerő szoftver rövidíti le a leletezési időt

Megfelelő előkészületeket követően egy városi kórház radiológiai osztálya sikeresen bevezette a beszédfelismerő, diktáló és önjavító radiológiai leletezést, jelentősen csökkentve ezzel a leletek elkészültének időtartamát.

Hogy értékelni lehessen a beszédfelismerő technológia hasznát a kórházak RIS rendszereiből gyűjtöttek adatokat 2004. január és 2006. február között. Adatokat minden létező vizsgálatból gyűjtöttek, amelyeket az osztályokon végeznek. A fenti időszakban havi rendszerességgel összesítették az adatokat a Sürgősségi Betegellátó Osztály, a fekvőbetegek, a szakorvosi beutalóval ellátott ambuláns betegek és a háziorvosok által beutalt betegek vonatkozásában.

Az értékelés a változásokat drámainak találta. Az egyik kórházban 2004-ben a sürgősséggel megkért vizsgálatok leletezésének elkészülte 3-5 nap közötti időtartamot vett igénybe, a fekvő-és járóbeteg vizsgálatok leletezése pedig 3-8 nap között valósult meg. A másik kórházban a kiindulási helyzet még rosszabb volt, a sürgősséggel megkért vizsgálatok leletezése 5-7 napot, a többi vizsgálat leletezése 7-11 napig tartott.

A két intézményben a beszédfelismerő rendszer bevezetése után a sürgősségi vizsgálatokat rögtön megleletezték, ami azt jelenti, hogy az elvégzett vizsgálatok 95%-a megírásra került egy napon belül.

Mennyire pontosak a leletek? A cikk szerzői azt állítják tapasztalataikra hivatkozva, hogy a leletek többségében semennyi vagy csak elenyésző mennyiségű módosítás szükséges.

forrás:

 • radiologia.hu - Egyesült Királyságbeli kórházak beszédfelismerő szoftver használatával rövidítik le a leletezési időt (ingyenes regisztráció után elérhető tartalom)
 • bjr.birjournals.org - Immediate and sustained benefits of a "total" implementation of speech recognition reporting
dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com
18
03/2010
0

Telemedicina - COCIR

 

Az európai egészségügyi informatikai szektort képviselő csoport, a COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industries) szerint a töredezett jogrendszerek akadályozzák az egészségügyi IT megoldások fejlődését az európai egészségügyben. A COCIR 1959 (!)-ben alakult, tagjai:

A COCIR felhívta az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy egységes jogi keretet az olyan problémák leküzdésére, mint az engedélyezés, a felelősség megállapítása és a határokon átívelő hatáskör. Az egészségtechnológiai ipar szerint fejleszteni kell a távegészségügyi (telehealth) megoldásokat EU-s és nemzeti szinten egyaránt az egészségügyi szektorban egyre növekvő pénzügyi és személyzeti hiányok kiküszöbölésére. A COCIR arra is felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi egészségügyi finanszírozási modell nem tartható fenn, és a telehealth területét tekinti kulcsfontosságúnak a jövőben.

A csoport szerint a távegészségügy módszerei javítják majd a betegségek észlelését, csökkentik a halálozási és kórházba utalási rátákat, és felvértezik a betegeket az öngondoskodásra. Néhány orvos azonban úgy vélekedik, hogy a technológia nagyobb fokú alkalmazása zavaró hatással lehet a klinikai gyakorlatra és leértékelheti szerepüket.

A COCIR egy állásfoglalásban nyújtotta be javaslatát, melyet egy, a telemedicináról szóló bizottsági közleményre adott válaszként tettek közzé. A csoport felhívást intéz az egészségügy érdekeltjei közötti nagyobb együttműködésre a távegészségügy rutin klinikai gyakorlatba történő gyorsabb befogadásáért - tudatta az ESKI HOL.

Emellett felhív az egészségügyi IT hatásának értékelését célzó nagyobb skálájú projektek bőségesebb finanszírozására. A COCIR rávilágít az európai rendszerekben fennálló telehealth megoldások alacsony szintű integrációjára és több párbeszédet ajánl a telehealth fenntartható gazdasági modelljének létrehozására.

COCIR dokumentumok:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com