10
01/2011
0

Magyar Radiológia Online

Jelen számunkban a volt ÁEK Központi Radiológiai Osztályáról, Forrai Gábortól olvashatunk igen hasznos összefoglaló közleményt az emlődaganatok diagnosztikájában és terápiájában bekövetkező legújabb változásokról.

Walter Norbert és munkatársai a Pécsi Egyetem és a Debreceni Kenézy Kórház koprodukciójában egy, főként a szakorvosjelöltek felkészítését segítő fizikai jelenségről írnak: „A Fourier-transzformáció szerepe az MR-képalkotásban és a műtermékképződésben” címmel, amely az MR-műtermékek jól érthető magyarázatát adja.

A harmadik közlemény a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és a Miskolci Egyetem közös produktuma: Kócsák Elvira, Gombos János és Poremba Beáta a gyermekkori krónikus székrekedés izotópvizsgálati lehetőségeit foglalják össze.

A negyedik írás egy úgynevezett nyílt levél, szintén nagy érdeklődésre tarthat számot. Ebben egy külföldön dolgozó magyar radiológus orvos, dr. Kárteszi Hedvig a magyar radiológusképzés problémáit foglalja össze saját tapasztalatai alapján. Az írás rövidített formája a Magyar Radiológia 2010/3. számában már megjelent, s többeket hozzászólásra késztetett. Reméljük, hogy a levelezés bővebb, online változata még inkább elindíthat egy egészséges vitát, amely hozzájárulhat a magyar radiológia minőségi javításához.

A Magyar Radiológia Online 2010/6. teljes lapszámának

forrás: radiologia.hu
dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

23
08/2010
0

Magyar Radológia Online 2010/6.

23
06/2010
0

Találkozások - Péter Mózes professzor

A Magyar Radiológia Online olvasóival megosztott beszélgetés részletei. Beszélgetőtárs Péter Mózes nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Radiológia folyóirat korábbi főszerkesztője, a Radiológiai Szakmai kollégium volt elnöke.

"Nem arra neveltek, hogy ez a te életed, azt csinálsz vele, amit akarsz, ne törődj mással, s azzal sem, hogy másnak kellemetlenséget, bajt okozol, megteheted, kényeztesd magad, mert megérdemled. Az ellenkezőjére, arra, hogy a másikat vedd figyelembe, alkalmazkodj hozzá, okozz örömet neki, légy korrekt vele szemben, s ha mindezt megvalósítod, boldog lesz az életed. Szóval nemcsak én élek a földön, hanem velem együtt sokan mások, akikkel együtt kell élni, a közös szabályok, szokások, az erkölcs szabályai szerint."

"A világ körülöttünk gyorsan változik. Nem is minden része tetszik az újabb viszonyoknak, dolgoknak. Milyen mértékben tegyem magamévá az újat, ami eltér attól, amit a sajátomnak vallok? Ez életünk egyik legnagyobb dilemmája. Nem lehet szembemenni az új „trendekkel”, ez világos, de toljam-e én is a szekeret ugyanabba az irányba? Milyen erővel? Vagy csak úgy tegyek, mintha tolnám? Nehéz kérdések."

forrás: Magyar Radiológia Online

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

22
06/2010
0

Megjelent a Magyar Radiológia Online 2010/5. száma

 

03
05/2010
0

MRO - Paleoradiológia és múmiakutatás

Megjelent a „Paleoradiológia és múmiakutatás – A nagycenki múmia interdiszciplináris vizsgálata és 3D koponyamásolatának nyomtatása CT-adatok alapján” című eredeti közlemény.
A szerzők: Kristóf Lilla Alida, dr. Pohárnok László, dr. Kerényi Tibor, Tóth Vilmos, dr. Istók Roland, dr. Tóth Géza, dr. Hargittai Péter, dr. Fornet Béla, dr. Pálfi György

A paleoradiológia és a múmiakutatás már több mint száz éves múltra tekint vissza, mégsem rendelkezik – nemzetközi tekintetben – egységes módszertannal. A hazai múmiakutatás interdiszciplináris keretek között zajlik, ennek szellemében végeztük el Széchényi Pál, a kiváló egyházi személyiség és diplomata Nagycenken található múmiájának vizsgálatait. 2007 áprilisában került sor a természettudományos vizsgálatsorozatra, amelyet több neves hazai intézet összefogásával végzett el kutatócsoportunk. Elsődleges célunk az volt, hogy megtudjuk, természetes vagy mesterséges múmiáról van-e szó, valamint hogy kiderítsük, a kalocsai érsek valóban arzénmérgezés következtében halálozott-e el 1710-ben, vagy a gyilkosság teóriája csupán legenda.
A vizsgálatsorozatot noninvazív technikai eszközökkel végeztük el, úgymint: CT, hagyományos röntgen, energiadiszperzív röntgen, röntgenfluoreszcens analizátor, 3D optikai digitalizáló mérőrendszer, endoszkóp és 3D rapid-prototyping nyomtatás.
A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy Pál érsek testét mesterségesen mumifikálták. A kutatás cáfolja az arzénmérgezéssel kapcsolatos korábbi feltételezéseket. A koponya-CT-vizsgálatok 1 mm alatti szeletvastagságban történtek, így a felvételek alapján 3D rapid-prototyping eljárással nyomtatott koponyamásolat megfelelő pontosságú és részletgazdagságú egy későbbi arcrekonstrukció készítéséhez.

forrás: radiologia.hu - MRO (ingyenes regisztráció után elérhető tartalom)

Még múmia:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

01
05/2010
0

Magyar Radiológia Online - HUNGARIAN RADIOLOGY ONLINE (HRO)

MAGYAR RADIOLÓGIA ONLINE (MRO) A MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ÉS A RADIOLOGIA. HU PORTÁL KÖZÖS KIADVÁNYA
Alapítva 2010-ben

HUNGARIAN RADIOLOGY ONLINE (HRO) ONLINE JOURNAL OF THE SOCIETY OF HUNGARIAN RADIOLOGISTS AND RADIOLOGIA.HU WEBSITE
Established in 2010

Főszerkesztő – Editor in Chief
LOMBAY BÉLA

Főszerkesztő-helyettesek – Deputy Editors
BÉRCZI VIKTOR, HARKÁNYI ZOLTÁN, NÉMETH ÉVA
Szerkesztők – Editors
BÁGYI PÉTER, ZÖLDI PÉTER
Szerkesztőbizottság – Editorial Board
Elnök – Chief

PALKÓ ANDRÁS
Tagjai – Members
BATTYÁNY ISTVÁN, BARANYAI TIBOR, BERÉNYI ERVIN, BOGNER PÉTER, BORBÉLY KATALIN, FORRAI GÁBOR, GŐDÉNY MÁRIA, GREXA ERZSÉBET, KOLLÁR JÓZSEF, MORVAY ZITA, WENINGER CSABA
Angol nyelvi szerkesztő – English language editor
SHAIKH SHOAIB

Szerkesztőségi munkatárs – Administrative assistant
ZELEI SZABOLCS
Borítóterv és tipográfia
MÁTYUS GERGELY

Online megjelenés: radiologia.hu

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

 

28
04/2010
0

Magyar Radiológia Online

Egyelőre az új folyóirat beköszöntője áll az olvasók rendelkezésére, de még április hónapban megjelenik az első anyag!

A radiologia.hu portál a magyar képalkotó diagnosztika életéről, fejlődéséről, a mindennapokról szól. A Magyar Radiológia negyedévente összefoglal, és az utókor számára megörökíti, mi történt a szakmai életben.

A Magyar Radiológia Online a két médiafelület közötti űrt tölti be, a rendszeres szakmai életről, annak sikereiről szól. Mivel egy nyomtatott folyóiratnál sokkal rugalmasabb (és olcsóbb) felület, sokkal több információ jelenhet meg rajta, és hozzá kapcsolódhat az internetes háttér is. Viszont nem kézbe fogható, nem összefűzhető és nem színes – mint amilyen a Magyar Radiológia folyóirat.

Terveink szerint a havi megjelenésű Magyar Radiológia Online PDF-formátumban áll a radiologia.hu portálon regisztrált képalkotó diagnosztikai szakemberek rendelkezésére, és a hó eleji főszerkesztői beköszöntőt követően heti rendszerességgel frissül, mutat be új anyagokat, elsősorban eredeti és összefoglaló szakmai közleményeket, magyar vagy angol nyelven, angol nyelvű absztrakttal, DOI-regisztrációval.

Pénteken megjelenő szakmai anyagunk kifejezetten izgalmas lesz: Paleoradiológia és múmiakutatás, Kristóf Lilla Alida, Pohárnok László, Kerényi Tibor, Tóth Vilmos, Istók Roland, Tóth Géza, Hargittai Péter, Fornet Béla és Pálfi György munkája.

Mivel úgy véljük, a magyar képalkotó diagnosztika nem a versenyről, hanem az együttműködésről szól, a Magyar Radiológusok Társasága, a Literura Medica Kiadó és a radiologia.hu portál olyan együttműködésben gondolkodik, amelyben nem elsősorban versenytársként, hanem szoros partneri kapcsolatban próbálunk meg megfelelni radiológusaink és radiográfusaink elvárásainak – reményeink szerint sikeresen, eredményesen, hosszabb távon.

... és a kezdete: a beköszöntő
(ingyenes regisztráció után elérhető tartalom).

forrás: radiologia.hu

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com