22
01/2012
0

Teleradiológia - Vecsésen

szarvas_tibor_vecses_200x300.jpgForrás: 
Kórház 2011/12. - Zöldi Péter,
weborvospro.hu

Miért van szüksége egy nagy forgalmú szakrendelőnek teleradiológiai háttérre?

Szarvas Tibor
a Vecsési Szakorvosi Rendelőintézet
főigazgatója

 • egyetlen radiológus dolgozik délelőtti műszakban
 • korábban délután nem volt rendelés, sokszor gondot okozott a helyettes felkutatása
 • nem lehet azt megtenni a beteggel, hogy délelőtt bejön egy rendelésre, de csak délutánra kap leletet
 • fontos számunkra a 30 perces megfordulási idő
 • a beteg nem is érzékeli, hogy helyben történt-e a leletezés vagy teleradiológiai háttérrel
 • a szolgáltatási színvonalat az is növeli, hogy nálunk a radiológus egyben ultrahangozik is. Ha van egy-egy sürgős esetünk, és a radiológus éppen ultrahangozik, azonnal el tudjuk küldeni távleletezésre
 • költségoldalon is előnyös konstrukciót sikerült kialakítani. Úgy számoltunk, hogy ha egy további embert helyben alkalmazunk arra, hogy az üres műszakokban leletezzen, az biztosan lényegesen drágább, mint a távleletezés
 • a teleradiológia azokban az időszakokban éri meg, amikor nem nagy a röntgen kihasználtsága
 • a képek feladásra kerülnek a Béker-Soft Informatika által fejlesztette TERASY teleradiológiai rendszerbe, amely a magyar adatvédelmi szabályok rigorózus betartásával juttatja el a felvételeket a leletező központokba
 • a teleradiológiai szolgáltatást a CT- és MR-távdiagnosztikában is jelentős partneri körrel működő Iconomix Kft. nyújtja, és jellemzően a debreceni és az egri megyei kórház radiológus szakorvosai végeznek leletezést számunkra
 • profi szakemberekkel dolgozunk, néhány hónap után már az orvos nevére pillantva tudjuk, mire számítsunk. Tudjuk, hogy ha éppen egy bizonyos doktor online a rendszerben, a feladás után 5 perccel kiváló leletet kapunk vissza, mert nagyon gyorsan dolgozik. Van, amikor kicsit lassabban, általában 15 percen belül érkezik meg a lelet
 • a leletek minősége nagyon jónak számít, köszönhetően annak, hogy jellemzően megyei kórházi környezetben valósul meg a leletezés
 • az első időszakban gondot jelentett, hogy nagyon hamar megjöttek a leletek, és emiatt állandóan figyelni kellett a gépet. A programba ezért figyelmeztető jelzést építtettünk, amelynél beállítható, hogy milyen zene jelezze asszisztensünknek, hogy megérkezett a lelet. Amint megkapjuk a leletet, az asszisztens kinyomtatja, de az abban a pillanatban, ahogyan megjött, megjelenik a DIVAS PACS-rendszerben, és átkerülnek az adatok a medikai informatikai rendszerünkbe is
 • a rendszer fontos jellemzője a statisztikai háttér. Le tudjuk kérni a leletek számát, az átlagos elérési időt, sőt egy új fejlesztéssel rendszergazdánk okostelefonján online láthatja az aznap elvégzett leletekkel kapcsolatos adatokat. Összességében az a legjobb a rendszerben, hogy működik és kész.
 • a most induló szakrendelők többségében nincs vagy csak hetente egyszer jár radiológus, viszont a legújabb direkt digitális röntgentechnológia áll rendelkezésre. Ebből is látszik, hogy röntgent telepíteni egyszerű, röntgenorvost képezni jó pár évbe telik. Ezek a rendelők működésképtelenek lennének teleradiológia nélkül, mert ha nincs radiológus, az a többi szakrendelésre is hatással van. Ha viszont van radiológus, akkor olyan piaci árat kér, ami nem biztos, hogy kigazdálkodható. Ebben a környezetben a teleradiológia talán az egyetlen hatékony megoldás

14
11/2011
0

11.15.: Itt a MRT tagdíjak befizetésének határideje!

Fontos figyelmeztetés a Magyar Radiológusok Társasága tagságának.

Az elmúlt hetekben minden MRT tagnak egyénenként kiküldtük az aktuális tagdíjegyenleg értesítőt és a fizetési felhívást.
Kérjük azokat, akik eddig még elmulasztották a befizetést/átutalást, igyekezzenek!
Emlékeztetőül a legfontosabb információk:

A Magyar Radiológusok Társaságában a 2012. évi tagdíj pótlékmentes

befizetési határideje:
2011. november 15.

A banki átutaláshoz a számlaszám:
Magyar Radiológusok Társasága OTP 11708001-20153351 

(Amennyiben Ön postai csekken kíván fizetni, azt igényelni kell (e-mail-ben akincstarnok@radiologia.hu címen Dr. Kis Zsuzsanna MRT kincstárnoktól vagy használhat szokványos rózsaszín csekket is a befizetéshez.)

A 2009.05.08-i közgyűlési határozat értelmében a

teljes tagdíj – évi 8000 Ft, kedvezményes tagdíj – évi 4000 Ft.

Ha Ön az Európai Radiológus Társasági (ESR) tagdíját is az MRT-n keresztül kívánja rendezni, az MRT tagdíj összegén felül 1000 Ft-t kell befizetni és a „közleményekben” feltüntetni: MRT és ESR együttes összege.

Nagyon fontos, hogy a csekken vagy az átutalási számlán a megjegyzés ill. közlemény rovatban legyen feltüntetve a befizető MRT tag neve (esetleg zárójelben a használt asszonynév), és a befizetés jogcíme (2012. évi MRT tagdíj vagy 2012. évi MRT+ESR tagdíj). Kérjük, vegye figyelembe, hogy az átutalás és a csekkes befizetés esetén is néhány nap szükséges a tagdíj összegének megérkezéséhez!

Kedvezményes tagdíjfizetésre jogosultak a 37 év alatti rezidensek, szakorvos jelöltek, a GYES-en, GYED-en lévők és a nyugdíjas kollegák. A jogosultságot a befizetőnek kell igazolnia (elegendő jelezni, hogy nyugdíjas és az igazolvány száma, ill. a GYES-en GYED-en levők küldjenek egy e-mailt a főtitkárnak vagy a kincstárnoknak, jelezve, hogy mettől meddig vannak ilyen státuszban).

A Társult tag (Magyarországon dolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező, a radiológia területén, illetve azzal összefüggő területen dolgozó személy) teljes tagdíjat fizet.

A Társaság tiszteletbeli tagjai nem fizetnek tagdíjat!

A csak nyugdíjból élő kollegáink tagdíjmentességet kérhetnek. A kéréseket az MRT főtitkárának kell címezni, a vezetőség bírálja el és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.

Szeged - Eger, 2011. november 11.

Dr. Morvay Zita, MRT Főtitkára, fotitkar@radiologia.hu
Dr. Kis Zsuzsanna, MRT Kincstárnoka, kincstarnok@radiologia.hu

 

26
01/2011
0

Statisztika a 2010. évi radiológiai tevékenységről

Az Országos Szakfelügyelő Főorvos utasítására
a 2010. évi radiológiai tevékenységről készült statisztikai jelentést 2011. január 31-ig kell elküldeni a

 • a Megyei Szakfelügyelő Főorvosnak, továbbá
 • az OSSKI-nak is e-mail-en Váradi Csaba OSSKI munkatársnak.
 • Az elvégzett vizsgálatok adatainak átadása DBF, vagy Excel (xls) fájlban történik
 • Az adatjelentést évente kell elkészíteni és megküldeni e-mailben (postán nem kell) az OSSKI (mailto: varadi@osski.hu )
 • és a Megyei Radiológus Szakfelügyelő Főorvos részére, az OEP-nek küldött adatoknak megfelelően; az utóbbi részére e-mailben és amennyiben kéri, CD-n is
 • Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31-a
 • Az éves jelentés állomány neve: a vizsgálatot végző intézet (9 jegyű) ANTSZ azonosító kódja. A teljesítményre vonatkozó jelentés-állomány struktúrája (egyetlen sorának adattartalma): 
Name
Type
Size
Megjegyzés
ÉV
character
4
a tárgyév négy jegye (2010)
ÁNTSZ
character
9
az ellátást végző intézmény
azonosítója
JVF
character
1
járó- vagy fekvőbeteg;
a térítési kategória kódját kell
rögzíteni, mely 1 vagy 6.
WHO
character
5
WHO kód; az elvégzett
diagnosztika kódja
VIZSGSZ
numeric
7
vizsgálat szám (az adott térítési
kategóriában elvégzett
vizsgálatok száma)
BETEGSZ
numeric
7
vizsgálatszámhoz tartozó betegszám
 

Az éves statisztikához tartozó egyéb adatokat, szintén (lehetőleg ugyanazon) CD vagy floppy adathordozón szükséges megküldeni a Megyei Radiológus Szakfelügyelő Főorvos részére Word dokumentum formájában, illetve ennek első oldalát nyomtatott változatban is mellékelni szükséges.

A Word dokumentumot és az adatbázist az OSSKI részére csak E-mail-ben kell elküldeni (varadi@osski.hu), postán nem kérik.

A jelentés elkészítéséhez szükséges leírás és nyomtatvány letölthető innen:

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

25
01/2011
0

Jó tudni - Személyi Dozimetria

Az egészségügyi miniszter 16/2000. (VI. 8.) EüM. rendelete a foglalkozási sugárterhelés ellenőrzésének szabályairól is intézkedik [9.§ (2), 2. sz. függelék a 2. sz. melléklethez, továbbá az 59/2005. (XII. 20.) EüM. rendelettel módosított 13. sz. melléklet]:

1. Az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat szerepe

 1. A Rendeletben az Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) számára a foglalkozási sugárterhelés hatósági ellenőrzésével kapcsolatban előírt feladatokat az Intézet részéről az e célfeladatok végrehajtására alapított szervezeti egysége, az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat (OSzDSz) hajtja végre.

2. Dózismérő filmek kezelése, cseréje

 1. A dózismérő filmet úgy kell a filmtartó kazettába helyezni, hogy a film típusjelzéssel ellátott hátoldalán látható fekete pont a kazetta zöld pontos sarkába kerüljön. A dózismérő filmet tartalmazó kazettát a zöld pontos oldalával előre nézően, a szívtájékon kell hordani. (A dózismérő film szabálytalan behelyezése, vagy a kazetta helytelen hordása a kiértékelést lehetetlenné teheti.)
 2. A dózismérő filmet kizárólag a rányomott sorszám első két számjegyével jelzett, illetve 2 hónapos ellenőrzési időszak esetén még az azt követő hónapban szabad viselni. A kiadáskor a sorszámozott dózismérő filmek munkahelyek, személyek és mérési időszakok szerint kerülnek rögzítésre és archiválásra az országos nyilvántartásban, az egyidejűleg kiküldött "Adatlapnak" megfelelően. Ebből következik, hogy a használatlan dózismérő filmeket is vissza kell küldeni, azokat sem lehet későbbi periódusban viselni.
 3. Az "Adatlap" szerinti film-személy összerendelést kell követni, ettől csak indokolt esetben (pl. személyi változás) lehet eltérni.
 4. A dózismérők visszaküldésének határideje az ellenőrzési időszak végét követő hónap 6. napja.
 5. A filmeket sorszám szerinti sorrendbe gyűjtve kérik visszaküldeni.
 6. A határidő után visszaérkezett filmek pótlólagos kiértékelését csak indokolt vagy rendkívüli esetben tudják elvégezni (a dozimetriai ellenőrzés hiányáért a munkáltató, illetve sugárvédelmi szolgálata felelős a R. 2. számú függelékének 4. és 6. pontja szerint).
 7. A dózismérő filmet a munkavégzésen kívüli időszakban mesterséges forrásból származó sugárzástól mentes helyen kell tárolni (ez érvényes a kazettába még nem helyezett, ki nem osztott filmekre is!).
 8. A dózismérő filmekkel együtt kapott „Adatlapot” a kiosztás esetleges változásait feltüntetve, az ellenőrzési időszakot követően 1 példányban kell a filmekkel együtt visszaküldeni.

3. A filmtartó kazettára vonatkozó tudnivalók

 1. A kazetta az OSSKI tulajdona (a rendelet 13. számú melléklet, 16. pont), azt az ellenőrzésre bejelentett létszámnak megfelelő mennyiségben kölcsönzi az OSSKI OSzDSz a munkáltató/intézmény rendelkezésére.
 2. Új kazetta csak az ellenőrzött létszámot növelő, új munkavállaló számára igényelhető (ha a bejelentett létszámon belül csupán a munkavállaló személye változik, számára a meglévő kazettát kell kiadni).
 3. Az ellenőrzésre bejelentett munkavállaló munkaviszonyának, illetve dozimetriai ellenőrzésének megszűnése vagy hosszabb idejű szüneteltetése esetén a kazettát az OSSKI OSzDSz-nek vissza kell küldeni (a R. 2. számú melléklete 2. számú függelékének 3. pontja).
 4. A kazetta elvesztése vagy használhatatlanná válása esetén a munkáltató az 59/2005. (XII. 20.) EüM. rendelettel módosított R. 13. számú melléklet 16. pontjához tartozó lábjegyzet szerint a mindenkori beszerzési árat köteles megtéríteni.
 5. A kazettában rögzített bármelyik fémszűrő – természetes elhasználódás okozta – meglazulása vagy hiánya esetén a hibás kazettát az OSSKI OSzDSz-nek vissza kell küldeni, a javítás vagy pótlás ilyen esetekben díjmentes. (Szűrőhiányos vagy sérült kazetta használata a film kiértékelését lehetetlenné teszi.)
 6. Kizárólag csak az OSSKI által biztosított, "Loxford 30GS/MK1A" típusú ún. "zöldpontos" ("Green Spot") filmtartó kazettát szabad használni!

4. Ellenőrzött létszám, adatok és cím bejelentése

 1. A munkavállaló központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzése a munkáltató megrendelése alapján történik. A megrendelésben fel kell tüntetni az ellenőrzésben közvetlenül érintett szakmai osztály címét és az OSSKI számlájának címzettjét is.
 2. Új dolgozókat az "Adatlapon" feltüntetett személyi adatokkal kell bejelenteni, a munkahely azonosítójára hivatkozva. (A személyi adatok közlését, ill. az ellenőrzött személyek számában bekövetkező változás bejelentését R. 2. számú melléklete 2. számú függelékének 6. pontja írja elő.)
 3. A személyi adatok kezelésével kapcsolatos jogi előírások teljesítése érdekében a munkáltatónak be kell szereznie a munkavállalók beleegyező nyilatkozatát megfelelő személyi adataiknak (név, születés dátuma, anyja születéskori neve, TAJ-szám) az OSSKI OSzDSz által vezetett országos nyilvántartáshoz (a R. 2 számú függelék 2. számú melléklethez, 23. pont).
 4. Az ellenőrzött munkavállalók számának csökkentését csak akkor lehet a térítési összegben érvényesíteni, ha azt a munkahely az ellenőrzési időszakot megelőző hónap 10-éig írásban bejelenti. (A munkahelyi létszámok aktualizálását, továbbá a dózismérők számozását minden ellenőrzési időszakot megelőzően kell elvégezni. Elkésett vagy elmulasztott bejelentés esetén a számozott és már munkahelyhez, illetve személyhez rendelt film más intézmény számára nem küldhető el, más mérésre nem használható.)
 5. Az ellenőrzött létszám bővítése bármikor bejelenthető, azonban a 2 hónapos ellenőrzési időszak tört részében elvégzett mérésekért is a teljes térítési díjat számlázzák.
 6. A létszámban, illetve a személyi adatokban bekövetkezett változásokat soron kívül kell jelezni, hogy azokat már a legközelebbi filmküldésnél érvényesíthessék.

5. Térítési díj

 1. A személyi dozimetriai ellenőrzés (85.14.18.0 SzJ számú, tárgyi adómentes) igazgatási szolgáltatási térítési díját az 1/2009. (I. 30.) EüM. rendelet 1. számú mellékletének VIII.18. pontja szabályozza.
 2. R. 2. sz. melléklete 2. sz. függeléke szerinti feladatok teljesítése magába foglalja a dozimetriai ellenőrzés tényével, továbbá az adatmegőrzéssel, értékeléssel és feldolgozással kapcsolatos tevékenységet.
 3. A dózismérő használatának vagy kiértékelt (leolvasott) jelzésének bármilyen minősítése - beleértve a „használatlan” vagy „nem érkezett”, „nem értékelhető” minősítéseket is - az ellenőrzési esetre vonatkozó eredménynek tekintendő, ezért az eseti térítési díjat az OSSKI ilyen esetekben is számlázza (ld. még 4. szakasz 4. bekezdése).
 4. A jelenlegi 2 hónapos (egyes esetekben 1 hónapos) mérési időtartamtól az OSSKI nem térhet el (ld. R. 2. számú függelék a 2. számú melléklethez, 3. pont). (Ha a munkáltató – bármilyen okból – az előírt 1 vagy 2 hónapos ellenőrzési időtartamot önkényesen meghosszabbítja, akkor az OSSKI az ellenőrzési eredményekről csak a szabályos esetekben kiállított eredménylaptól eltérő, nem akkreditált formájú és tartalmú értesítést adhat ki.)

6. Eredményközlés, feljegyzési szint

 1. 2006 elejétől az eredménylapon minden ellenőrzött dolgozónál közlik a mért személyi dózisegyenértéket, a 4. szakasz szerinti minősítést vagy jelzést arra vonatkozóan, hogy a mért dózis a feljegyzési szint alatti volt. Ennek új értéke kéthavi ellenőrzési időszakra 0,2 mSv (egyhavi ellenőrzésnél maradt a 0,1 mSv feljegyzési szint).

forrás: osski.hu

dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com