04
05/2011
0

dr. Erdélyi Mihály emlékérem

2011-ben, KARLINGER KINGA, a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika tudományos főmunkatársa kapta a Dr. ERDÉLYI MIHÁLY Emlékérmet.
Az Orvostovábbképző Egyetem Radiológiai Klinikájának néhai igazgatója, a magyar radiológia iskolateremtő személyisége, a nemzetközi hírű tudós, egyetemi tanár tiszteletére alapított emlékérmet, május másodikán adta át az SE Nőgyógyászati Klinikán, az Erdélyi Mihály Emlékérem Alapítvány Kuratóriuma .
Az ünnepségre idén is eljött a huszonegy éve elhunyt Erdélyi Mihály felesége, hogy személyesen gratulálhasson a huszonegyedik kitüntetett Karlinger Kingának. Judit asszony, maga is az Orvostovábbképző Egyetem Radiológiai Klinikáján dolgozott titkárnőként, negyven éven át. 

forrás: radiologia.hu
dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com

17
04/2009
0

Prof. Dr. Kenéz József - az Erdélyi Mihály Alapítvány kuratóriuma Erdélyi Mihály emlékérmet adományozott munkásságáért

Tegnap (2009. április 16.) délután a SE Radiológiai Klinikán, a magyar radiológia színvonalának emeléséért, tudományos és oktató munkájáért, életművéért, az Erdélyi Mihály emlékérmet Prof. Dr. Kenéz József kapta.

1996-ban Kenéz professzor így írt  A neuroradiológia története Magyarországon című cikkében:

„A magyar neuroradiológia története egyrészt szorosan kapcsolódik a hazai radiológia történetéhez, másrészt kialakulásához és fejlődéséhez igen komoly mértékben hozzájárultak a neuropsychiátria és idegsebészet hazai jeles képviselői.  A harmincas évek végén a radiológus Erdélyi Mihály kóros pneumoencephalogramok rétegvizsgálattal történő kiegészítéséről közölt érdekes adatokat, ezzel igen gyorsan követve az akkor világszínvonalat jelentő neuroradiológiai rétegvizsgálati módszert, mely fôként Ziedes des Plantes munkássága alapján terjedt el. Erdélyi Mihály később az Orvostovábbképző Egyetem radiológus professzora lett, neuroradiológiai munkásságát számos, a gerincoszlop fejlődési rendellenességeivel foglalkozó közlemény fémjelzi.”

Részletesebben a radiologia.hu-n
(regisztráció után automatikus bejelentkezéssel a link a megfelelő oldalra visz).

Erdélyi Mihály (Győr, 1908. jan. 2.Bp., 1990. ápr. 5.):
orvos, az orvostudományok doktora (1989). Győrben tett érettségi után a bp.-i orvosiegy.-en 1932-ben szerzett diplomát. 1932-ben a II. sz. Sebészeti Klinikán lett sebész és röntgen szakorvos. 1938-tól 1966-ig a klinika sebészeti osztályát vezette. 1952-ben kandidátusi fokozatot szerzett. 1966-ban egy.-i tanári kinevezéssel az Orvostudományi Továbbképző Röntgenológiai, valamint az Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézet ig.-ja volt nyugdíjba vonulásáig (1978). Ott működött haláláig szaktanácsadóként. Föszerk.-je volt a Radiológiai Közl. c. folyóiratnak (1966-1977). – F. m. A mellrák műtét utáni röntgenbesugárzásáról (Bp., 1939); A koponya rétegvizsgálata (Bp., 1943); Az operált gyomor röntgenvizsgálata (Bp., 1944.); Röntgen réteg vizsgálatokkal szerzett tapasztalatok (Bp., 1944-); A röntgensugár alkalmazása a sebészetben (Bp., 1948); Csigolyatanulmány röntgen rétegvizsgálattal (Bp., 1954); A mellkasi aorta aneurysmák elkülönítésének kérdései (Bp., 1958); Tüdődaganatok röntgendiagnosztikája (Bp., 1962); A radiológia helye és szerepe az orvosi gyakorlatban (Bp., 1963); Röntgen rétegvizsgálatok (Koppenstein Ernővel, Bp., 1968); A röntgensugár és a mindennapi orvosi gyakorlat (Bp., 1969); Emlővizsgálati eljárások (Bp., 1977).