30
05/2012
0

A debreceni radiográfus-képzés

A Debreceni Egyetem Elméleti négyszög épületegyüttese az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani, az Élettani, az Igazságügyi, a Farmakológiai Intézeteket, valamint az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszéket foglalja magában. Az összesen 11.153 négyzetméteres alapterületből 6.530 négyzetméter újult meg 1.652.385.000 forint uniós forrásból.

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék

Az Igazságügyi Orvostani Intézet egykori épületszárnyában, teljesen megújult környezetben lelt új otthonára az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék. Egy 28 és egy 56 fős multimédiás oktatóterem szolgálja a tanszék kurzusainak interaktív oktatását, kis és nagycsoportok számára egyaránt. A korszerű oktatási módszertan alkalmazását teszi lehetővé a termekbe felszerelt interaktív tábla, a szimultán vetítést lehetővé tevő projektorok és LCD kijelzők egyidejű használata és a termenként telepített 28-28 nagyteljesítményű multimédiás számítógép. Az analitikus hallgatók gyakorlati készségeiket az oktató klinikai kémiai és hisztológiai laboratóriumokban, valamint egy 36 fős, szeminárium teremként is használható ultrahang oktatóteremben fejleszthetik. A patináját megőrző, azonban a XXI. század igényeinek megfelelő épületszárny az elmélyült kutatómunka végzéséhez is minden feltételt biztosít a laboratóriumi és képalkotó diagnosztika területén. Az alagsorban kisállat vizsgáló MR helyiség és kiszolgáló egységei kerültek kialakításra, míg a tetőtéri szerverszobában kapott helyet egy oktatási képszerver, mely a graduális és a posztgraduális képzés oktatási képi adatbázisát biztosítja – mondta el dr. Berényi Ervin egyetemi docens, az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék vezetője.

forrás, teljes cikk: radiologia.hu

29
05/2012
0

PhD-értekezés

Jakab András PhD-értekezésében a diffúziós tenzor képalkotás specialitásaival (DTI) foglalkozott. A DTI a szöveti diffúziós tulajdonságok mikroszkópikus szintű karakterizációját teszi lehetővé. Az élő szövetekben a vízmolekulák diffúziós tulajdonságait mikrokörnyezetük határozza meg, melyet a sejt és a sejt közötti tér vízelemei és a membránok határoznak meg. Ebből kifolyólag minden egyes szövettípusnak más és más jellegű lesz a diffúziós tulajdonsága. Így lehetővé válik az egészséges, illetve patológiás szövetek strukturális jellegzetességeinek finom feltárása.

Jakab András a dr. Berényi Ervin témavezetése mellett megalkotott értekezésben az ezen tulajdonságok feltérképezésére alkalmas diffúziós tenzor képalkotással úgy egészséges, min patológiás körülmények között vizsgálta valószínűségi traktorgráfiás modellekkel az agy különböző területeit. Értekezésében leírta az insula kapcsolatrendszereit, ezt a citoarchitektúrával vetette össze, új jellegzetességeket megfogalmazva. Ugyanezen módszerrel tárta fel a mediodorsalis thalamus mag jellegzetességeit és az intelligenciával való összefüggését.

Tevékenysége során kimutatta, hogy a patológiás esetekben a módszerrel lehetővé válik az agyi gliómák közel 90%-os biztonsággal történő tipizálása. A preoperatív MR-képalkotás adataiból, úgynevezett nozológiai képalkotással, az alacsony és magas grádusú tumorrészletek akár eltérő színekkel is ábrázhatóvá válnak.

Az értekezés talán legfontosabb üzenete, hogy a „bennünk lévő víz” ujjlenyomatként szöveteink, sejtjeink struktúrájáról informál, és talán egyszer az is lehetővé válik, hogy a víz rendezettsége mögött akár funkcionális üzeneteket is megértsünk: például arról, hogy milyen szerepe van a víznek a memóriánkban. Ha addig el nem felejtjük…

A PhD-értekezés részletei itt találhatóak meg a Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumában.

forrás, teljes cikk: radiologia.hu

04
03/2012
0

Múmiákat vizsgálatunk IV. A CT vizsgálat

forrás: facebook: kenezyradiologia

03
03/2012
0

Múmiákat vizsgálatunk III. A CT vizsgálat

Kenézy Kórház RI. Eü. Szolg. Nonprofit Kft., Debrecen, 
Központi Radiológiai Diagnosztika,
(Osztályvezető: dr. Bágyi Péter)
http://www.kenezykorhaz.hu/kozponti-radiologiai-diagnosztika

03
03/2012
0

Múmiákat vizsgálunk II. A vizsgálatok.

Az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék a Debreceni Egyetem OEC Általános Orvostudományi Karának multidiszciplináris oktatással és kutatással foglalkozó egysége. A Tanszék keretein belül mód van a sejten belüli struktúrák elektron- és fénymikroszkópos megjelenítése mellett, a molekuláris genetikai kutatásokon keresztül a korszerű digitális képalkotó módszerek (komputer tomográf, mágneses rezonanciás tomográf) képeinek legkorszerűbb feldolgozására is. A széles spektrum a személyre szabott terápiás beavatkozások, ugyancsak személyre szabott diagnosztikai területeit öleli fel, a molekuláris képalkotásig bezárólag.

Az egyiptomi múmiák komplex vizsgálata jó lehetőséget biztosít arra, hogy a természettudományok iránt érdeklődő emberek számára a legkorszerűbb diagnosztikai lehetőségek fegyvertárát bemutassa.
A múmiákból nyert csont- és izom minták elektron- és fénymikroszkópos vizsgálata a subcelluláris világba enged bepillantani, míg reményeink szerint a fogpulpából izolált mitokondriális DNS speciális genetikai elemzésre is lehetőséget teremt. A komputer tomográfiával nyert több ezer CT felvétel 2D és 3D elemzése lehetővé teszi a teljes csontváz virtuális rekonstrukcióját, valamint azt, hogy esetleges betegségeket is felfedezhessünk, netán a halál okát is meghatározhassuk a közel 3000 éves múmiák esetében. A komputer tomográfiás felvételek a Kenézy Kórház Radiológiai Osztályán dr. Bágyi Péter főorvos vezetésével történnek, a genetikai elemzést dr. Fazakas Ferenc vezetésével az Orvos- és Egészségtudományi Centrum Igazságügyi Genetikai Laboratóriuma fogja végezni, míg az elektron- és fénymikroszkópos feldolgozás és a CT képek rekonstrukciója és elemzése az OLKD Tanszék keretei között, dr. Berényi Ervin tanszékvezető koordinálásával történik.

A két múmia komplex laboratóriumi és képalkotó vizsgálatának eredményeit kiállítás formájában tervezzük a nagyközönség számára nyilvánosságra hozni. Reményeink szerint a Déri Múzeum, a Debreceni Egyetem és a Kenézy Kórház közös vállalkozása jó példája lesz az összefogás szükségességére, értékeink korszerű megőrzésének érdekében.

02
03/2012
0

Múmiákat vizsgálunk I. A múmiák.

A múmiákról:

A vizsgálatok tárgyát képező két óegyiptomi múmia a Déri Múzeum legrégebbi, és legértékesebb műtárgyai közé tartozik.
A múzeumba való kerülésük története egészen Ferenc Ferdinándig, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösének 1892-1893 között  megtett világkörüli útjáig nyúlik vissza. Az utazás egyik állomása ugyanis Egyiptom volt, ahol a fiatal főherceg megszerezte (valószínűleg ajándékba kapta) a szóban forgó múmiákat a szarkofágokkal együtt.
A két műtárgyat, az expedíció során szerzett több ezer más tárggyal együtt a Belvedere-ben állították ki, ahonnan később a Dorotheum aukciós házhoz kerültek. Itt vásárolta meg őket 1918-ban múzeumunk alapítója, Déri Frigyes.

67799_1202305083_320x240.jpg

A múmiák mindig kiemelt helyen álltak az 1930-ban megnyílt Déri Múzeum ókortörténeti kiállításaiban. A látogatók számára lehetővé tettük, hogy a nyitott szarkofágba bepillantva közelebbről is szemügyre vehessék a több, mint 2500 éves mumifikált testeket, valamint jelentős szerepet kaptak az iskolások számára tartott múzeumpedagógiai foglalkozásokon is.
A XXI. századi muzeológia és a muzeológusok számára mindig nagyszerű alkalom, ha az orvostudmány modern módszereit és eszközeit is felhasználhatják kutatásaik során. Így lehetőségük nyílik arra, hogy sokkal alaposabban, és sérülés okozása nélkül szemrevételezhessenek egy-egy műtárgyat.
A jelenlegi vizsgálatok, amelyek a Kenézy Kórház és a Debreceni Egyetem OEC ÁOK OLKD Tanszék szakértőinek a vezetésével folynak, számos ponton kiegészíthetik a Déri Múzeum múmiáinak történetét. Megismerhetjük a hajdan élt emberek esetleges betegségeit, a haláluk okát, valamint a CT felvételek alapján 3D-s felvételeket és arcrekonstrukciót is készíthetünk. Reményeink szerint a vizsgálatok számos eredményét fel fogjuk tudni használni az új állandó kiállításunkban, ahol így a látogatók még jobban megismerhetik az ókori Egyiptom halotti kultuszát.

Kovács József Dénes
muzeológus-történész
Déri Múzeum

Kenézy Kórház RI. Eü. Szolg. Nonprofit Kft., Debrecen, 
Központi Radiológiai Diagnosztika,
(Osztályvezető: dr. Bágyi Péter)
http://www.kenezykorhaz.hu/kozponti-radiologiai-diagnosztika

02
03/2012
0

Múmiákat fogunk vizsgálni

Előzmények:

Gyakran találkozhatunk olyan esettel, hogy egy új orvos-diagnosztikai eszközt, módszert, az eredeti elképzeléstől eltérő területen is felhasználnak. Így történt ez az orvosi képalkotás, és általában a diagnosztika egyik fő alappillérének tekinthető CT-vel is. Több más tudományág képviselői, kutatók és “érdeklődő műkedvelők” gondolták úgy, miért ne kukkanthatnának bele olyan dolgokba, amik kutatásuk, vagy érdeklődésük tárgyát képezik.

Mindközül talán a legérdekesebb terület a paleoantropológia, a múmiák vizsgálata. Az ókori Egyiptom kultúrája, misztikuma mindig is magával ragadta az embereket, jobban meg akarjuk ismerni az abban a korban élőket, így nem csoda, hogy az antropológusok, régészek lecsaptak a lehetőségre, hogy ezeket az igen sérülékeny leleteket sérülés okozása nélkül vizsgálhassák.

Már Röntgen felfedezése után alig pár hónappal, 1898-ban, Sir William Flinders Petrie felhasználta az “ismeretlen” sugárzást, és publikálta is eredményeit. Kezdetben a kutatások, a múmiák eredetiségére és “kincskeresésre” korlátozódtak, gyakoriak voltak ugyanis a hamisított múmiák, a nemesi származásúak mellé viszont néha értékes ékszerek is kerültek. A röntgen berendezések fejlődésével aztán egyre több mindenre fény derülhetett, és patológiai szempontból is vizsgálhatóvá váltak a múmiák, de sajnos értékelhető képek készítéséhez ki kellett azokat bontani, a gyolcskötegeket el kellett távolítani, esélyt adva a tetemek sérülésének. Információt nyerhettek a mumifikációs procedúra menetéről, a csontokat érintő patológiai elváltozásokról, következtetni tudtak az elhunyt nemére és korára.

1968-ban az egyiptomi Cairo Museum megrendelést adott az összes múmiájuk radiológiai feldolgozására, mely alapján készült publikációk és képanyagok jelentek meg a 80-as években, bemutatva azok történeteit. Később számos hasonló nagy összefoglaló vizsgálat is indult, és tart napjainkban is, persze felhasználva már, az azóta elérhető technikai eszközöket is.

Az igazán nagy lökést a múmiakutatásban a CT megjelenése adta.
A nagyobb térbeli- és kontrasztfelbontás, a fejlett posztprocesszálási technikák lehetővé tették a pontosabb megítélést, a lágyrészek vizsgálatát, és már nem szükséges a múmiák kibontása, sőt még akár a szarkofággal együtt is vizsgálhatók. Így derült fény például arra is, hogy a testüregeibe gyakran visszahelyezték a balzsamozási eljárással kezelt, és gyolcsba betekert szerveit az elhunytnak.

A háromdimenziós rekonstrukciónak köszönhetően még szemléletesebbé tehetők a képek, akár laikusok számára is, így 2004-ben a British Museum létre is hozta a Silicon Graphics Center-ét, ahol a látogatók egy 22 perces virtuális túra alkalmával felfedezhetik maguknak egy XXII. dinasztiából származó múmia teljesen rekonstruált mását. A háromdimenziós képek segítségével akár az eredeti arc rekonstrukciója is elvégezhető. 2011 tavaszán a Szépművészeti Múzeum négy múmiáját is alávetették a CT-vizsgálatoknak.

dr. Rozgonyi Viktor, dr. Bágyi Péter
Kenézy Kórház RI. Eü. Szolg. Nonprofit Kft., Debrecen, 
Központi Radiológiai Diagnosztika,
(Osztályvezető: dr. Bágyi Péter)
http://www.kenezykorhaz.hu/kozponti-radiologiai-diagnosztika

források: 

 • P. Cosmacini and P. Piacentini: Notes on the history of the radiological study of Egyptian mummies: from X-rays to new imaging techniques.  Radiologia Medica (2008) Volume 113, Number 5, 615-626, DOI: 10.1007/s11547-008-0280-7
 • Gerhard van Kaick;Stefan Delorme: Computed tomography in various fields outside medicine. European Radiology Supplements (2005) 15 [Suppl 4]:D74–D81
 • A CT- és MR-vizsgálatok lehetőségei a szénhidrogén-kutatásban – Bogner P., Földes T., Závoda F., Repa I., - Magyar Radiológia 2003;77(5):231-237.
 • Dr. Weninger Csaba, Dr. Moró Zsuzsa: A CT nem orvosi alkalmazása. IME 2008;7(5): 43-46
 • Kristóf Lilla Alida, Pohárnok László, Kerényi Tibor, Tóth Vilmos, Istók Roland, Tóth Géza, Hargittai Péter, Fornet Béla, Pálfi György: Paleoradiológia és múmiakutatás. A nagycenki múmia interdiszciplináris vizsgálata és 3D koponyamásolatának nyomtatása CT-adatok alapján. Magyar Radiológia Online. 2010;4(2):6-16
 • Klaus M. Friedrich, Stefan Nemec, Christian Czerny, Helga Fischer, Sonja Plischke, André Gahleitner, Thomas Bence Viola, Herwig Imhof, Horst Seidler: The story of 12 Chachapoyan mummies through multidetector computed tomography. European Journal of Radiology, In Press, Corrected Proof, Available online 6 August 2009
 • Christian Jackowski, Stephan Bolliger, Michael J Thali: Scenes from the Past: Common and Unexpected Findings in Mummies from Ancient Egypt and South America as Revealed by CT - RadioGraphics 2008; 28:1477–1492
 • Mislav Cavka, Ivor Janković, Petra Rajić Sikanjić, Nino Ticinović, Stipe Rados, Gordana Ivanac, Boris Brkljacić: Insights into a Mummy: A Paleoradiological Analysis - Collegium Antropologicum 34 (2010) 3: 797–802
 • Federico Cesarani, Maria Cristina Martina, Andrea Ferraris, Renato Grilletto, Rosa Boano, Elisa Fiore Marochetti, Anna Maria Donadoni and Giovanni Gandini: Whole-Body Three-Dimensional Multidetector CT of 13 Egyptian Human Mummies - AJR 2003;180:597–606
 • Maria Cristina Martina, Federico Cesarani, Rosa Boano, Emma Rabino Massa, Claudio Carlo Venturi, Giovanni Gandini: Scenes from the Past: Multidetector CT of an Antillean Zemi Idol - RadioGraphics 2010; 30:1993–1999
 • Huppertz A, Wildung D, Kemp BJ, Nentwig T, Asbach P, Rasche FM, Hamm B.: Nondestructive Insights into Composition of the Sculpture of Egyptioan Queen Nefertiti with CT - Radiology; 2009 Apr;251(1):233-40
 • Ayaka Sakuma, Masuko Ishii, Seiji Yamamoto, Ryota Shimofusa, Kazuhiro Kobayashi, Hisako Motani, Mutsumi Hayakawa, Daisuke Yajima, Hisako Takeichi, Hirotaro Iwase: Application of Postmortem 3D-CT Facial Reconstruction for Personal Identification - Journal of Forensic Scienses, November 2010, Vol. 55, No. 6
 • http://radiologia.blog.hu/tags/múmia
16
02/2012
0

Debreceni siker – állami- és magánforrásból

A Euromedic Diagnosztika felajánlása tette lehetővé az első debreceni intracraniális intervenciót.

A debreceni neurológusok és radiológusok összefogásával indulhatott útjára Budapest és Miskolc után Debrecenben is a stroke-ot okozó agyi vérrögök katéteres eltávolítása, szakszóval: a mechanikus trombectomia.

A mechanikus vérrög-eltávolítás lényege, hogy agyi főtörzs-elzáródás esetén, illetve amikor a vérrögoldásra, agyi trombolízisre alkalmas időablak már letelt, az esemény bekövetkeztétől számított akár 4-6 órán belül is komoly sikert lehet elérni az agyi főtörzsben lévő vérrög fizikai eltávolításával.

A speciális, hálós katéterrel végzett vérrög-eltávolítást két éve végzik Magyarországon. Elsőként Budapesten, az Országos Idegtudományi Intézetben történt ilyen beavatkozás, majd a miskolci megyei kórházban végeztek agyi vérrög-eltávolítást. Debrecen a harmadik központ, ahol február eleje óta minden feltétel adott. A beavatkozás ugyanis meglehetősen eszköz- és szakemberigényes tevékenység. Fontos, hogy a stroke centrumban az erős neurológiai háttér is rendelkezésre álljon, a speciális gépi eszközpark mellett nagyon drága, egyszer használatos katéteres eszközökre van szükség, de a legfontosabb, hogy nagy tapasztalatú intervenciós radiológiai szakemberek képesek csak sikeresen elvégezni a beavatkozást – az országban mindössze néhány ilyen tudású radiológus található.

A Debreceni Egyetemen minden szükséges tárgyi feltétel rendelkezésre állt – meséli dr. Tóth Judit, a debreceni Euromedic Diagnosztika orvos-igazgatója, – hiszen kiváló a neurológiai háttér a Csiba László professzor által vezetett Neurológiai Klinikán, az általunk üzemeltetett intervenciós radiológiai laborban a legmodernebb technológiával dolgozhatunk, és a műtétet elvégző munkatársunk, ifj. Péter Mózes 2007 óta foglalkozik agyi intervenciós beavatkozásokkal.

ifj. dr. Péter Mózes

A speciális intervenciós beavatkozáshoz szükséges egyszer használatos eszközök meglehetősen költségesek. A speciális hálós katéter ára 6-700 ezer Ft-ot, a beavatkozáshoz szükséges vezetődrótokkal, katéterekkel, kontrasztanyaggal együtt az eljárás teljes költsége jócskán meghaladja az egymillió forintot. Mivel ez a műtéti technológia csupán két éve áll rendelkezésre, és a technikai fejlődéssel a finanszírozás sem tud lépést tartani, az egészségbiztosító által fizetett összeg nem fedezi a beavatkozást.

A Euromedic Diagnosztika azonban Európa szerte, több mint 110 képalkotó diagnosztikai központjában elkötelezett a legmodernebb terápiás lehetőségek alkalmazása mellett: – Felelős magyar és európai egészségügyi szolgáltatóként nekünk is meg kell mutatnunk, hogy mire képes a világszínvonalú szakmai tudás és a legfejlettebb technológia – avatott be a részletekbe bennünket dr. Tóth Judit. – Ezért döntöttünk úgy, hogy a terápia debreceni bevezetése érdekében fedezzük az első néhány beavatkozás veszteségét. Egyértelműen reménykedünk abban, hogy az új módszer eredményeit a Debreceni Egyetemen is bemutatva, javul a finanszírozási környezet. A szakirodalmi adatok szerint ugyanis az agyi vérrög eltávolításával bizonyos esetekben teljes mértékben visszafordítható a stroke rombolása, más esetekben sokkal hamarabb rehabilitálható a beteg, tehát a stroke ellátásának teljes költsége az állam számára alacsonyabb lehet.

dr. Tóth Judit

A finanszírozás és a költségek közötti különbséget azért vállaltuk fel, hogy ez a hiánypótló terápia a Debreceni Egyetemen is elérhető legyen, és így teljes körűvé váljon a régió stroke ellátása. Reményeink szerint a közeljövőben az egészségbiztosító lelkiismeretes munkájának eredményeként e beavatkozásokhoz megfelelő finanszírozást rendelnek, és a legmodernebb technológia a régió stroke-os betegeinek rendelkezésére áll. Ám addig is azt valljuk, hogy a hosszú távú szakmai célok és a beteg érdekei fontosabbak, mint a rövid távú pénzügyi mutatók – vélte a debreceni Euromedic Diagnosztikai Központ orvos-igazgatója.

Információink szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár munkabizottsága és kódkarbantartó bizottsága a következő hetekben tárgyal az „intraarteriális szelektív rekanalizáció” finanszírozásának pontosításáról. 

forrás: radiologia.hu

22
06/2011
0

MRAE XVI. Kongresszusa

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kollégák!

 

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének XVI. Kongresszusa idén Debrecenben kerül megrendezésre 2011. október 14 – 15 között. A rendezvény lehetőséget teremt a tudományos munkák, eredmények megosztására, szakmai újdonságok megismerése és természetesen a régi és új barátságok megerősítésére.

 

A házigazdák ezúttal a Debreceni Egyetem ÁOK,Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék és a Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Központi Radiológiai Diagnosztika Osztálya. A rendezvény helyszíne a Kölcsey Központ (www.kolcseykozpont.hu) amely Magyarország második legnagyobb és legmodernebb konferencia-központja.

Részletes információ, jelentkezés valamint absztraktok beküldése hamarosan elérhető lesz a kongresszus honlapján valamint a www.radiologia.hu webportálon!

Kollegiális üdvözlettel:

Vandulek Csaba
dr. Berényi Ervin
dr. Bágyi Péter
MRAE Elnök
tanszékvezető egyetemi docens
osztályvezető főorvos
 
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Központi Radiológiai Diagnosztika
  dr. Bágyi Péter - radiologia.blog@gmail.com
07
04/2011
0

Visszatekintés - XII. Magyar Radiológus Kongresszus Debrecenben (1984)