10
09/2015
0

Hipertérugrás a radiológiában

Forrás: radiologia.hu

Szeptember 8-án kihirdették a KEOP 5.6.0. pályázat első fordulójának nyerteseit. Nagy változások jönnek a magyar képalkotó diagnosztikában. A következő években sokszor fogunk visszaemlékezni 2015-re, a magyar radiológia nagy évére. Reményeink szerint úgy, mint a nagy fejlődés, és nem úgy, mint az elbaltázott nagy lehetőségek évére.

Portálunk május közepén számolt be az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című, KEOP-5.6.0/E/15 számú uniós finanszírozású projekt társadalmi vitájáról. A Magyar Közlöny idei 125. számának 19341-19347. oldalán, szeptember 8-án jelent meg az a kormányhatározat, amely hozzájárult az intézmények kötelezettségvállalásához, ezzel elindulhat a projektek erőltetett ütemű megvalósítása.

A kettő között a nyilvánosság előtt csend, a háttérben viszont lázas munka folyt. Nem túlzás a szám: több százan dolgozták végig a nyarat az ország egészségügyi intézményeiben és képalkotó diagnosztikai szállító-fővállalkozó cégeinél annak érdekében, hogy a Magyar Közlönyben megjelent hét sovány oldal: a 1624/2015. (IX.8.) Korm.határozat létrejöhessen.

Fárasztó nyár

A társadalmi vitát követően ugyanis több mint 20 intézménynél indultak el a feltételes közbeszerzések, amelyekben nem csak az intézmény radiológus osztályvezetői, főigazgatói és gazdasági igazgatói vettek részt, hanem intézményenként jogászok, közbeszerzési szakemberek, gazdasági és adminisztratív munkatársak tucatjai próbálták meg először összeállítani a megfelelő specifikációt, majd kiértékelni a beérkezett pályázatokat.

A képalkotó diagnosztikai beszállító és technológiai fővállalkozó cégeknél mindenki végezte a dolgát, sőt sok esetben annál még többet is. A rutin viszont a korábbiaknál sokkal többet számított. Egyik informátorunk szerint „a tevékenység annyira rohanós volt, hogy a siker és kudarc között néha az döntött, hogy melyik beszállító munkatársai tudnak hiba nélkül összeállítani egy pályázati anyagot”. Augusztus elejére pedig már olyan méreteket öltött a munkatársak túlhajszoltsága, amelyet üzleti környezetben, versenykörülmények között sem lehet motiválni.

ct-vs-mri-case1.jpg

Menet közben a KEOP 5.6.0/E/15 projektet két ütemre bontották, és a keretösszeget megemelték. Az 1. ütemben, amelyet kizárólag CT- és MR-berendezések cseréjére lehet felhasználni, összesen 10 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre, erről hirdették ki szeptember 8-án a kormányhatározatot. A 2. ütemben a nagydiagnosztikai eszközökön túl digitális röntgenrendszerekkel és egyéb diagnosztikai eszközökkel is lehet pályázni, itt 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre, és a mostanihoz hasonló kormányhatározat a következő két hétben várható.

10 milliárd érkezik

A pályázat első ütemében összesen 9,95 milliárd forintot osztottak szét 20 intézmény között. Ebből finanszírozzák 14 darab CT, 7 darab 1,5T térerejű MR, 1 darab 3T térerejű MR, 1 darab PET/CT és 1 darab SPECT/CT beszerzését, a hozzá kapcsolódó kiegészítő technológiával együtt. A rendelkezésre álló források 38%-a a Dunától nyugatra, 31%-a Budapesten, 31%-a a Dunától keletre hasznosul. Több helyen fővállalkozóként a Euromedic Technology, az egészségügyben e téren új szereplőnek számító T-Systems, valamint a már rutinos Novelmedix adtak be nyertes pályázatot. Az új berendezések szállítók közötti elosztását vizsgálva kiderül: szinte minden esetben az a szállító nyert, aki a korábbi, lecserélendő gépet is gyártotta. Ez alól kivétel Szombathely, ahol a régi 1T térerejű MR helyett egy 1,5T térerejű Siemens MR érkezik, Sopron, ahová 1,5T Philips MR kerül, a Heim Pál Kórház, ahová Philips CT kerül, Szentes, ahová szintén Philips CT települ, valamint a Honvédkórház, ahová a II. telephely régi CT-je helyére egy új General Electric CT modell kerül.

Bár az egyes projektek költsége meglehetősen nagynak tűnik, több helyen 350-400 millió forintot fizetnek ki egy 128 szeletes CT-berendezésért, nem árt utána számolni a részleteknek. Egyrészt, a projekt kiírása szerint az öt éves korig számított teljes körű szerviz költségét is tartalmaznia kell a beruházási összegnek, másrészt a pályázati összegek bruttóban értendők. Az iparági ökölszabályok szerint egy nagydiagnosztikai eszköz éves szervizköltsége a nettó ár egytizede, így az öt éves fenntartási periódus alatt, a garanciaidőt is beszámítva, 40%-os ártöbblettel érdemes számolni. Az általános forgalmi adó 27%, ami szintén jelentős mértékben megnöveli a költségeket. További értéknövelő tételt jelentenek a gépekhez kapcsolódó másodpultok, munkaállomások, egyéb informatikai eszközök, valamint az új gépekhez minden esetben szinte kötelezően beszerzendő modern, kétfejes, megfelelő informatikai megoldással ellátott kontrasztanyag-injektorok. Így összességében az adott berendezés nettó ára a teljes bruttó pályázati összeg 40-55%-át éri el.

Ugrás a XXI. századba

A pályázati kiírásoknak megfelelően 2015. november 30-ig telepített és 2015. december 31-ig pénzügyileg rendezett fejlesztések eddig még sosem látott mértékben fogják megváltoztatni a magyar radiológia képét. A CT-berendezések jelenleg 5,8 éves átlagéletkora a jelenlegi pályázat és a most futó TIOP-pályázatok eredményeként, valamint egy-két magánfinanszírozású fejlesztés következtében, modellezésünk szerint, 3,75 évre csökken. Az MR-berendezések jelenleg 5,5 éves átlagéletkora 3,45 év lesz. A 2006 előtt gyártott, illetve 16 szeletesnél kisebb szeletszámú berendezések száma minimálisra csökken, és alig találunk majd az országban 2010 előtt forgalomba helyezett MR-t. Most már csak arról kellene gondoskodni, hogy legyen megfelelő mennyiségű és minőségű radiológus is, akik elvégzik a szükséges ügyeleti, leletezési és egyéb szakmai feladatokat. Illetve, az sem megkerülendő probléma, hogy honnan lesznek nagy tudású radiográfusok, operátorok e berendezések színvonalas kezeléséhez…

Ha minden jól megy, és a kórházak kitesznek magukért a most felmerülő tengernyi apró probléma gyors megoldásában, ha a szállítók képesnek lesznek a következő 3,5 hónapban a több mint 20 nagydiagnosztikai eszköz telepítésére, decemberben elmondhatjuk: mindenki nyer. Az adóhivatal nyer 2,1 milliárd forintnyi általános forgalmi adót. A szállítók nyernek közel 8 milliárd forintnyi megrendelést. A kórházak nyernek világszínvonalú gépeket: 14 új CT-t és 8 új MR-t. A radiológusok és radiográfusok nyernek európai munkakörnyezetet és valóban XXI. századi technikát. Sőt, a betegek is nyernek: gyorsabb vizsgálatot, alacsonyabb sugárterhelés, és jobb minőségű képeket.

Forrás: radiologia.hu

21
03/2013
0

Mi is az a HDCT?

Az MSCT, MDCT és DECT után megjelent a HDCT is Magyarországon.
A High Definition CT éppen úgy emeli a diagnosztikai értéket, ahogyan egy HD TV otthonunkban a televíziózás élvezetét a hagyományos technológiához képest.

A HD TV abban különbözik a hagyományos TV-től, hogy a jóval nagyobb mátrixméret miatt gyorsabban kell a pixeladatokat frissíteni a villódzásmentességhez szükséges képfrekvencia fenntartásához. Erre a hagyományos katódsugárcsöves megjelenítők már nem voltak képesek ezért kellett új megjelenítő technológiát fejleszteni (plazma, LCD, lapos képernyők).

A CT esetén pedig új detektor technológiát kellett fejleszteni a HD kategóriához, mert a korábbi detektorok túl lassúak voltak. A TV-nél említett adatfrissítésnek a CT estén a mintavételi frekvencia felel meg, amely viszont függvénye a detektor átalakítási sebességének.

A High Definition CT tehát azért jöhetett létre, mert egy nagyon gyors detektort (pontosabban scintillátort: GEMSTONE) fejlesztettek ki, amely 54%-al nagyobb mintavételi sebességet biztosít.

Ahogyan a TV-nél sem akarták feláldozni a villódzásmentességet (képfrekvenciát) a CT-nél sem adják fel a már megszokott scan sebességet (és az ehhez tartozó másodpercenként kb. 3 fordulatot), ugyanakkor előreléphettek a térfelbontás javításában a nagyobb mintavételi frekvencia segítségével.

Különösen a kardiológiai CT vonatkozásában jelenthet ez nagy különbséget, a gyors és félfordulatos adatgyűjtés miatt. Eddig a kb. 1/6 másodperc alatt gyűjthető vetületszám (4600Hz mintavételi frekvenciával) nem érte el az 512x512-es mátrixhoz szükséges minimális 805-ös számot sem.

Ez esetben a műtermékek is nagyobb mértékben voltak jelen (pl. az un. szélmalom műtermék) az alul-mintavételezésből eredően. A HDCT az 54%-os vetület-többlettel nem csak eltünteti a műtermékeket, de a felbontást is jelentősen emeli, így a felbontás HDCT-vel már azonos a katéter laboratóriumi Röntgen gépek térfelbontásával (a kontraszt felbontása pedig nagyságrendekkel jobb annál). Ezáltal a vékonyabb koszorúerek és vékonyabb stent-ek lumene is vizsgálhatóvá vált CT-vel. A műtermékre való érzéketlenség miatt a nagyobb mértékű, kiterjedt és sokszoros koszorúér meszesedés esetén (magasabb calcium-score érték) sem kell lemondani a CT koronográfia lehetőségéről, mint ahogy a protokoll szerint hagyományos CT-vel tettük. A témáról további részletek itt olvashatóak.

Ahogy a HD TV-nél sem csak a pixelszám nőtt, de a fényerő és kontraszt tartománya is, a HDCT sem csak a térfelbontás növelésével jár elöl, de a képpontok sokkal nagyobb információ tartalmával is. A HDTV megszületése szorosan összekapcsolódott az un. Spektrális képalkotással. Nézzük meg közelebbről mit is jelent ez?

A nagy sebességű detektorokból eredő másik előny az egy-legyezős kvázi-szimultán kettős energiás adatgyűjtés, vagyis két különböző energiaspektrumú expozíció nagyon gyors kapcsolgatásával (az expozíciók 0,15 milliszekundumnál is rövidebbek) történő scan.

Ez a mód biztosítani tudja, hogy a különböző spektrummal mért azonos helyhez tartozó adatok 500-szor kisebb időkésedelemmel keletkeznek, mint a második leggyorsabb kettős-energiájú módszer (dual-source) esetén, így a mozgásokra sokkal kevésbé érzékeny lévén, a származtatott képekhez szükséges nyersadat nagyobb pontosságú lesz.

A származtatott képek számítását de-kompozíciónak hívják, mert a leképezett terület anyagi összetétele vegyes (tehát kompozit) és ha az anyagokat atomszám függő sugárkeménység-érzékenység alapján szét akarjuk választani, azt értelemszerűen anyagjellemző de-kompozíciónak hívjuk (material decomposition). Közérthetőbben ez azt jelenti, hogy az eredeti nyers adatok vagy abból rekonstruálható képek, két különböző kV értékre is kiszámíthatóak kompozit képként (hagyományos 80 és 140kV-os CT képek), de ami számunkra érdekesebb lehet az, hogy készíthetünk víz (legkisebb atomszámú) súlyozott és jód (legnagyobb atomszám) súlyozott képeket az un. anyagi de-kompozíciós számítási módszerrel.

A két (különböző energia-spektrumú expozícióval mért) nyersadat-érték mérése közötti idő rövidsége tökéletes hely és időbeli egyezést teremt és ez esetben nyersadat szintű de-kompozíciót használhatnak (a nyersadatok de-kompozíciós átalakítása a szeletrekonstrukció előtt történik).

Minden más eddig alkalmazott duál-energiás módszer csak a rekonstruált képek szintjén (pixel szinten) tudja feldolgozni a különböző spektrummal gyűjtött képeket. A de-kompozíció a 80 és 140 (vagy 135) kilovoltos szeletképekből történik. A feldolgozási módszerek ilyenkor kevésbé kvantitatív jellegűek.

Nyersadat alapú de-kompozíciónál lehetőség van még az atomszám és energiafüggő csillapítás nemlineáris jellegét is közelíteni egy ún. matematikai polinom-alés így pontosabb anyag de-kompozíciót létrehozni.

Megfelelő normalizálás után a két de-kompozíciós szélsőértékből tetszőleges keV értékű szintetikus „monokromatikus" kép hozható létre, amelyek jellemzői olyanok, mintha valóban egy adott nagyon keskeny energiasávú (egy adott keV értékű) Röntgen- sugárral alkottuk volna (ilyen sugár a gyakorlatban nem létezik). Így ezek mentesek minden sugár-felkeményedési műterméktől. Ezen virtuális monokromatikus képekkel optimalizálhatók a vizsgálatok különböző célokra. Létezik ideális érték koponyára, érstruktúrára, virtuális natív kép készíthető kontrasztos adatgyűjtésből. Számos újszerű alkalmazás is lehetővé vált még általuk és a kutatás nem ált meg.

A monokromatikus képalkotáshoz tartozó keV értékek szabad választása indokolja, hogy a fent leírt gyors kapcsolású, kettős energiaspektrumú képalkotó módszert nem duál-energiás, hanem spektrális képalkotásnak hívjuk. Teljes nevén: GEMSTONE SPECTRAL IMAGING azaz GSI

A GSI szemben az un. duál-energiás versenytársaival egyedülálló az alábbi jellemzők teljes körűsége tekintetében:

 • Teljes 50cm látómezővel mér (nincs kompromisszum felnőtt has és mellkas esetén sem)
 • Dózis semleges mérés (nincs sugárdózis többlet a hagyományos scan-hez képest)
 • Helikális és szekvenciális (step and shoot) méréshez is társítható
 • Az egyetlen szub-milliszekundumos időregisztrációval rendelkező technika
 • Az egyetlen mérési módszer mely nyersadat alapú de-kompozícióval társítható
 • Az egyetlen pontos kvantitatív analízisre is alkalmas módszer (feldolgozó szoftverrel együtt)

A spektrális képalkotás klinikai előnyei:

 • A fém-protézisok körüli nagyfokú sötétedés miatt nem láttuk eddig a lágyrészeket. A spektrális képalkotással (MARS technika) készített képeken ez a probléma megoldódott.
 • A jódos kontraszt anyag perfúziója a szövetekben nagymértékben kiemelhető így pl. a tüdő embólia okozta perfúzió-hiányos területek kitűnően láttathatók.
 • Kontrasztos és virtuális natív (kontrasztanyag nélküli) képek készíthetők egyetlen scan-el, így összesen fele értékű sugárdózissal.
 • Húgykő, vesekő és plaque anyagának kvantitatív analízise.
 • Szívizom perfúzió lehetősége, az egyébként a szívizom területén keletkező árnyékos műtermékek eliminálása által. (monokromatikus műtermék-mentesítés)
 • Koszorúér plaque-ok kvantitatív spektrális analízise.
 • A FREEDOM mozgáskövető rekonstrukciós korrekcióval (SnapShot Freeze) a hatásos időfelbontás 30 milliszekundum alá került így magas és szabálytalan szívritmusú páciensekkel is a legmagasabb minőségű és a versenytársakhoz viszonyítottan 50% -al magasabb térfelbontású, műtermékektől mentes szívkoszorúér leképezés biztosítható. További részletek itt olvashatóak.

A GSI tehát számos olyan alkalmazást tett lehetővé, amely hagyományos MDCT-vel reménytelen volt és a kutatás sokfelé elindulhatott.

A HDCT nagyobb és pontosabb információtartalma lehetővé tette a teljes körű (statisztikai és geometriai) modell bázisú iteratív rekonstrukciót is, amellyel lehetségessé vált a páciensdózis nagyfokú (akár 90%-os) csökkentése. VEO (E technika részletezésére később külön cikkben kerül sor, de részletek itt találhatóak.)

A GEMSTONE, GSI, VEO márkanevek a General Electric Healthcare tulajdonában állnak.

forrás: radiologia.hu

Címkék: GE HDCT
07
01/2013
0

2012 - Évértékelés - Stratégiai együttműködésben

A radiologia.hu évértékelő sorozatában Széll Gáborral, a GE Healthcare horvát-szlovén-magyar zónájának kereskedelmi igazgatójával értékelte az elmúlt évet.


December elején stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány és a GE Hungary Kft. Mit jelent Magyarország és a magyar képalkotó diagnosztika számára ez az együttműködés?
A stratégiai együttműködés azt mutatja, hogy a kormányzat prioritásnak tekinti az innovációt és a kutatás-fejlesztést. Ez a stratégiai megállapodás mindkét fél számára fontos, hiszen a GE Hungary Kft. tavalyi árbevétele 1.180 milliárd forint volt, amelynek 98 százaléka exportból származott. Cégünk volt 2011-ben Magyarország harmadik legnagyobb árbevételű vállalata, harmadik legnagyobb exportőre és több mint 12.500 munkatársunkkal kilencedik legnagyobb foglalkoztatója. Az egészségügyi tevékenység szempontjából ez a megállapodás azért különösen fontos, mert a jelenleg is széles körű budaörsi kutatás-fejlesztési tevékenységünk még tovább bővülhet.

Minek köszönhető a GE Healthcare magyarországi aktivitásának növekedése?
Berendezéseink egyértelműen egyre népszerűbbek és keresettebbek. Jók a termékeink és jók az áraink. Meglévő partnereink visszaigazolják, hogy jó a szervizünk, és nagyon sokat jelent budaörsi gyártóbázisunk is. A magyar képalkotó diagnosztikai piac forgalma idén is visszafogott volt, ennek ellenére telepítettünk egy 3T térerejű MR-berendezést az Országos Onkológiai Intézetben, Kecskeméten hat röntgenfelvételi berendezést, három átvilágítót és két angiográfiás berendezést szállítunk. Idén ez utóbbi területen nagyon erősek voltunk, partnerünk, a Premier G-Med Kft. szállított egy GE angiográfot a DE OEC Kardiológiai Klinikájára, és telepítettünk egy angiográfot Balatonfüreden is. Ráadásul karácsony után indul a Euromedic Diagnosztika budapesti, Dózsa György úti központjában, egy GE Discovery HD750 Freedom Edition 128 szeletes, Dual Energy funkcióra előkészített CT-berendezés telepítése, és januártól már ezen a gépen folyik a munka. Pozitív fejlemény a piacon, hogy a fehérgyarmati és nyíregyházi GoldSeal, azaz gyári felújítású CT-telepítés után idén Orosházára is egy Budaörsön felújított GE BrightSpeed 16 szeletes CT-berendezés került.

Mit ad a magyar radiológiának, hogy jelentős fejlesztő- és gyártóbázis található Budaörsön?
Például közös kutatás-fejlesztési együttműködéseket folytatunk a magyar akadémiai világgal. Szegeden önálló GE kutatócsapat működik, közel tíz fő, akik az egyetemmel szoros együttműködésben fejlesztenek, például egy automatikus májszegmentációs applikáció fejlesztésével. Informatikusaink együtt dolgoznak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és a veszprémi Pannon Egyetemmel. Szeretnénk minél több olyan referenciahelyet kialakítani egészségügyi partnereinknél, ahol új szoftvereinket validálni lehet, és együtt tudunk működni rendszereink továbbfejlesztésében. Nemzetközi sikereinkben sokat számít, hogy a magyar radiológusokkal, partnereinkkel való együttműködést felhasználjuk az ideális radiológiai munkafolyamatok kialakítására. A közelmúltban kollégáim azért látogatták végig a magyarországi digitális felvételi munkahelyeket, hogy tapasztalatokat szerezzenek a következő röntgengeneráció kifejlesztéséhez. Szerencsére olyan sok GE-eszköz található az országban, legyen szó ultrahangról, röntgenről, angiográfról, CT-ről vagy MR-ről, hogy megfelelő felhasználói tapasztalatokat tudunk összeszedni.

Magyarországi fejlesztési központjukat felhasználják a továbbképzésben is?
Tartottunk már felhasználóinknak CT-workshopot Budaörsön, ahol a legmodernebb applikációkat azok a fejlesztőmérnökök mutatták be, akik megalkották őket. Tartottunk novemberben egy mammográfiai napot, amelyen az ország legjobb mammográfusai vettek részt, és kölcsönösen nagyon fontos élményekkel gazdagodtunk, és a közeljövőben tervezünk egy CT-napot partnereink számára. E programokkal is egyre közelebb kerülünk a magyar képalkotó diagnosztikai közösséghez.

Hogyan látja, milyen irányba kellene fejleszteni a magyar képalkotó diagnosztika világát?
Magyarországon egyrészt kevés a gép, másrészt, ami van, az sem a legkorszerűbb. A géppark elöregedett, rengeteg CT-berendezés egy-két szeletes, elavult modell. Egyre több az olyan MR-berendezés van, amely több mint 12 éves, így elvileg nem lehetne finanszírozni a rajtuk végzett vizsgálatokat, mégis működtetni kell. A TIOP-pályázatok szinte mindenhol csúsznak, sok helyen felvetve azt a problémát, hogy a 2007-ben előkészített pályázatok szakmai elképzelése mára már túlhaladottá vált, a források pedig elégtelennek mutatkoznak, így belőlük szinte lehetetlen a kor színvonalának megfelelő képalkotó diagnosztikai berendezések felszerelése. Egyértelműen több pénzre lenne szükség, a korábban előkészített pályázatokat pedig folyamatosan fel kellene frissíteni, hogy az ellátórendszer számára megfelelő eredményt lehessen elérni. Szerencsére azonban egyre több egészségpolitikai szakember ismeri fel, hogy költeni kell a képalkotó diagnosztikára, mert olcsóbb minél hamarabb megtalálni a tumort, mint a betegség későbbi fázisában visszafordítani a nehezen visszafordítható folyamatokat. Mi is az valljuk világszerte, hogy minél korábbi a diagnózis, annál nagyobb eséllyel és hatékonyabban gyógyíthatók a betegek.

forrás: radiologia.hu

 

11
12/2012
0

RSNA 2012 - GE Healthcare trendek 2012-ben

A 2012. évi RSNA Kongresszus ötnapos kiállítása kiváló lehetőséget biztosított a GE Healthcare legújabb innovációinak bemutatására, és a legfrissebb egészségügyi technológiák és alkalmazások egészségügyi szakembereknek, ügyfeleknek és látogatóknak való megismertetésére.


Az idei RSNA Kongresszus alatt a GE Healthcare olyan új orvosi technológiákat mutatott be, amelyek sehítenek megváltoztatni a mai radiológiai munkafolyamatot és a jövőre is jelentős hatással vannak. Összeszedtük a legfontosabb idei bejelentéseket.

„Patients First” – realitássá tenni a jobb minőségű ellátást
Az egészségügy legfontosabb szereplői a betegek. Az RSNA 2012 Kongresszus „Patients First” jelszava a betegellátásra fókuszált, olyan új termékeket bemutatva, amelyek növelik a betegek képalkotási élményét.

A radiológiai egyik legnagyobb kihívás a megfelelő betegélmény elérésre a nagy zajjal járó MR-vizsgálatok során. A hagyományos MR-berendezések 110 dB feletti zajt produkálnak, ami egy rockkoncert hangerejének felel meg. Mostanáig a MR-berendezések tervezése során inkább a zaj maximális csillapítására koncentráltak, ahelyett, hogy a zajt a forrását kezelnék. Az RNSA 2012 Kongresszuson bemutatott, jóváhagyás alatt lévő Silent Scan technológia bizonyos vizsgálattípusoknál háttér hangforrás alkalmazásával csökkenti a zajt, és segít a beteg számára jobb MR-vizsgálati környezet megvalósításában – így javítva a betegellátás színvonalát.

Idén a GE bemutatta a Caring MR Suite koncepciót, az Optima 430s MR-berendezésre optimalizálja. Ez az új technológia a vizsgálóhelyiséget a beteg számára nyugodt, zenés környezetté varázsolja, hiszen az MR-vizsgálat alatt 16 különböző világítás, vizuális és zenei háttér közül lehet választani. Ez nem csak a beteg számára nyugodtabb vizsgálatot teszi lehetővé, hanem növeli a kórházak hatékonyságát is, hiszen kevesebb vizsgálatot kell megismételni.

A vizsgálatok átalakítása nem áll meg az MR-nél: a szintén Chicagóban bemutatott SensorySuite mammográfiai fejlesztés segít abban, hogy a betegek számára látvány, illat és hanghatások tekintetében személyre szabott környezetet hozzunk létre, így csökkentsük a vizsgálatok alatt izgalmat, így téve sokkal komfortosabbá a betegek számára a diagnosztikát.

Közelebb a klinikumhoz
A legfrissebb tanulmányok azt mutatják, hogy egy radiológus munkanapjából 2,5 óra vész el a munkafolyamatok hatékonytalan volta miatt. A GE Healthcare Universal Viewer rendszere felszabadítja az orvosok idején, integrálja a különböző rendszerekben megtalálható információkat, hogy hatékonyabbá tegye a diagnózist és kezelést. Ahelyett, hogy többszörös belépésekkel, különbözően működő programokkal és egyedi munkaállomásokkal még tovább növelje a bonyolultságot, az Universal Viewer 5 százalékos termelékenységi javulást tesz lehetővé. Olyan egyedi felhasználói interfészt nyújt, amely egy pillantásra értelmezhető, könnyen megtanulható és a radiológus elvárásaihoz adaptálható, automatizálva a vizsgálatok előkészítését. A referáló orvosok a megtekintő rendszert bárhonnan elérhetik, a betegek rövidebb idő alatt kaphatják meg eredményeiket, így növelve a betegellátás színvonalát, hatékonyságát és a kórházakban az információ rendelkezésre állását.

Nagyobb jelenlét az ultrahang-diagnosztikában és terápiában
A GE Healthcare a közelmúltban bővítette az emlődaganat felismerésére fókuszáló termékskáláját. Az RSNA 2012 Kongresszuson pedig bejelentette az U-System, egy speciális emlődiagnosztikai ultrahang-berendezéseket gyártó cég felvásárlását. Ez azt jelenti a GE Healthcare számára, hogy még szélesebb megoldási kört képes a diagnosztikában nyújtani, a klinikusok és betegek számára a lehető leginnovatívabb megoldásokat felvonultatva.

Szintén a kongresszus alatt mutatta be a GE Healthcare az InSightec ExAblate rendszert, amely sugárkezelésre nem alkalmas vagy azt visszautasító, fájdalmas csont metasztázisos betegek ultrahangos kezelését nyújtja. A rendszer, amely kompatibilis a GE Healthcare normális és széles gantry-s MR-rendszereivel, egy olyan terápiát nyújt, amely kombinálja az ultrahangos terápiár a folyamatosan MR-felügyelt irányítással. Ez lehetővé teszi az orvosok számára, hogy MR-rel tervezzék meg a terápiát, és fókuszált ultrahanggal öljék el azokat az idegeket, amelyek a csont metasztázisoknál fájdalmat okoznak. A GE Healthcare az InSightex kisebbségi tulajdonosa és számos országban az ExAblate rendszerek disztribútora világszerte.

forrás: radiologia.hu

02
12/2012
0

RSNA2012 - GE Discovery PET/CT 610

A GE Healthcare Chicagóban mutatta be a világ legérzékenyebb klinikai PET/CT-berendezését, a Discovery PET/CT 610 rendszert.

November 25-én mutatta be a GE Healthcare az új Discovery PET/CT 610 rendszer, amely a világ első kétszámjegyes érzékenységű PET/CT rendszere, 10cps/kBq abszolút érzékenységgel. Ez a piac legmagasabb értéke, a kereskedelmi forgalomban kapható PET/CT berendezések között. A Discovery PET/CT 610 rendszert kiegészíti a Q.Suite dóziscsökkentő technológia, valamint a légzési mozgás hatásait csökkentő Q.AC2 és Q.Freeze. The forradalmi Q.Suite technológia a teljes Discovery PET/CT termékskálában elérhető.

"A GE Healthcare-nél elkötelezetten fejlesztünk olyan megoldásokat, amelyek igazán a klinikusoknak és betegeknek számítanak sokat. Ilyen az alacsonyabb dózis, a nagyobb kvantitatív pontosság, és ezek az értékek jelentették PET/CT termékeink alapjait is," mondta Vivek Bhatt, a GE Healthcare PET üzletágának igazgatója. "Izgatottan jelentjük be Chicagóban, hogy a Discovery PET/CT 610 rendszer, ugyanúgy, mint a Discovery PET/CT 710 rendszerünk, kiegészül az áttörést jelentő Q.Suite technológiával, amely potenciálisan hozzájárulhat a perszonalizált onkológiai kezeléshez, lehetővé téve az orvosok számára, hogy a biológiai változásokat értékeljék az onkológiai terápia során – lehetővé téve számukra a terápia gyors és pontos változtatását."

Discovery PET/CT 610: a legérzékenyebb klinikai PET szkenner

Az érzékenység a PET képalkotás egyik kritikus kérdése. A kétszámjegyű 10cps/kBq érték kritikus mérföldkő: azt jelenti, hogy a rendszert úgy tervezték, hogy minél több alfa részecskét észleljen, annak érdekében, hogy gyorsan részletgazdag felvételeket állítson elő a lehető legalacsonyabb dózis mellett. A Discovery PET/CT 610 rendszert a ma legszélesebb körben elterjedt fluor alapú nyomjelzőkre optimalizálták, és azt nyújtják, amelyet minden nagy elvárásokat felvázoló klinikai környezet igényel: kivételes teljesítmény és fókusz a lehető legjobb képminőségen.

A GE Healthcare szintén Chicagóban mutatja be a Q.Suite technológiát, amely már elérhető a Discovery PET/CT 610 és Discovery PET/CT 710 rendszereken is. A Q.Suite valójában olyan technológiák gyűjteménye, amelyek célja a változások csökkentése és menedzselése, valamint megismételhető pontosságú vizsgálatok végzése, a "standard uptake value" (SUV) mérések kapcsán. A SUV mérések konzisztenciája segít a diagnosztikai megbízhatóság megítélésében, és lehetővé teszi a klinikusok számára a terápiás válasz megítélését. A Q.Suite technológiát úgy tervezték, hogy segítse a kvantitatív mérések konszisztenciáját minden fontos területen: napi minőségi kontroll, szkennelési munkafolyamatok, mozáskorrekció, rekonstrukciós algoritmusok, analízis és leletezési applikációk.

Q.Freeze – teljes törzsi mozgásmentes PET/CT kevesebb, mint három perc alatt

A Q.Freeze, a Q.Suite csomag része, a légzési mozgás klinikai problémájának megoldására kínál megoldást a ET/CT-vizsgálatok során. Ez a legelső képalkotó technika, amely alkalmazza a 4D PET/CT képalkotás kvantitatív előnyeit, és egy olyan képet állít elő, amely a becsapódások 100%-át tartalmazza.

A milánói egyetem San Gerardo Kórházának munkatársa, dr. Guerra elmagyarázza, hogy észlelik a Q.Freeze technológia eredményét klinikai munkafolyamataikban: "A Q.Freeze segítségével bármikor elvégezhetjük a légzési korrekciót a PET/CT vizsgálatok során, amikor a napi klinikai rutinunkban szükségünk van rá. A Q.Freeze három perc alatt végzi el a teljes törzsi mozgáskorrekciót, amely a 10 perces, hagyományos teljes test PET/CT protokollunk után következik. A hagyományos, statikus PET képalkotással összehasonlítva a Q.Freeze jobb képminőséget és magasabb diagnosztikai pontosságot nyújt a kissejtes tüdő és máj léziók esetében."

Q.AC – Alacsony dózisú PET/CT technológia, amely lehetővé tesz 0.3mSv teljes test és 0.02mSv agyi PET/CT-vizsgálatokat is

A GE Healthcare hosszú távú elkötelezettséget tett a termékek folyamatos dóziscsökkentése iránt. Mind a sugárzás, mind a befecskendezett dózis csökkentése ugyanolyan alapvető elvárás a PET/CT vizsgálatok esetében, mint a jobb képminőség elérése. A Discovery PET/CT 610 és 710 rendszerekbe a GE Healthcare több új innovációt is beépített. Ilyen az ASiR és a Q.AC, amelyek maximalizálják a diagnosztikai megbízhatóságot és a kvantitatív konzisztenciát, míg minimalizálják a dózist.

A Q.AC technológiát úgy tervezték, hogy növelje a PET kvantitatív konzisztenciáját, még a klinikailag legmagasabb követelményeket támasztó körülmények között is. A Städtisches Klinikum munkatársa, Tatsch professzor a világon elsőként kapott Q.AC rendszert és rutinszerűen végez különösen alacsony dózisú vizsgálatokat intézményében a Discovery PET/CT 710 2012 októberi installációja óta. Tapasztalatai alapján kiváló képminőség mellett 0.3mSv effektív dózist lehet elérni a teljes test PET/CT-vizsgálatoknál, valamint 0.02mSv effektív dózis érhető el az agyi PET/CT-vizsgálatoknál.

A GE Healthcare szerint a Q.Suite lehetőségeit a továbbfejlesztett klinikai gyakorlattal kombinálva sokkal következetesebb PET méréseket lehet megvalósítani, és most, a Discovery PET/CT 610 rendszerrel kombinálva még jobb eredmény lehet elérni. A Q.Suite teljesítményének és a Discovery PET/CT 610 lehetőségeinek kombinációjával sokkal jobban személyre szabott megközelítést lehet alkalmazni, így növelve minden beteg esetében az ellátás minőségét.

forrás: radiologia.hu

22
11/2012
0

A londoni olimpia képalkotó mérlege

GE_121121.jpg_511x880

forrás: radiologia.hu