Minden ami képalkotás

2021. július 28. 11:40 - Bágyi Péter

MR képalkotás "incidensei"

Kihlberg, J., Hansson, B., Hall, A. et al. 
Magnetic resonance imaging incidents are severely underreported: a finding in a multicentre interview survey.
Eur Radiol (2021). DOI: 10.1007/s00330-021-08160-w

A fenti tanulmány a mágneses rezonanciás (MR) képalkotás incidenseinek előfordulását, jellegét és okait vizsgálta.

2021-07-28_11-35-06.pngkép: https://doi.org/10.1007/s00330-021-08160-w
Magnetic resonance imaging incidents are severely underreported: a finding in a multicentre interview survey. 
Eur Radiol 

Félig strukturált kérdőívet dolgoztak ki, amely olyan részleteket tartalmazott, mint a biztonsági zónák, a vizsgálat összetettsége, a személyzet MR-ismerete, a személyzet képzettsége és a 2013/35/EU irányelv végrehajtása. A 2014-2019 között történt, hivatalosan bejelentett incidensekre és az egy év alatt nem bejelentett incidensekre összpontosítottak. Tizenhárom klinikai MR-egységet kerestek fel és interjút készítettek a vezető radiológussokkal.

Harminchét írásbeli választ elemeztek az elmúlt 5 évről és további 12 szóbeli jelentést az elmúlt 1 évből. Az incidenseknek csak 38%-át jelentették hivatalosan. Ezen incidensek közül néhány katasztrofális volt. Negatív korrelációt figyeltek meg az éves incidensek száma (gépenként) és a személyzet MR-tudása (Spearman’s rho - 0,41, p < 0,05), valamint az MR-fizikusok száma (- 0,48, p < 0,05) között. Figyelemre méltó volt, hogy a helyszíneknek csak a fele hajtotta végre az uniós irányelvet. Az olyan megjegyzések, mint "az MR-berendezéseknél várhatóak az égési sérülések" és az, hogy még az incidensjelentő rendszer nevét sem ismerték, nem megfelelő biztonsági kultúrára utaltak. Végezetül, a személyzet körében volt igény az MR-biztonsági oktatásra.

2021-07-28_11-35-44.png
kép: https://doi.org/10.1007/s00330-021-08160-w
Magnetic resonance imaging incidents are severely underreported: a finding in a multicentre interview survey. 
Eur Radiol 

Az MR-rel kapcsolatos incidenseket jelentősen aluljelentették és egyes incidensek katasztrofális kimenetelűek lehettek volna. A radiográfusok körében nagy a vágy a biztonsági kultúra javítására, de ennek eléréséhez sokkal hozzáférhetőbb oktatásra, valamint a szakmai vezetés célzott bevonására van szükség.

 • Csak minden harmadik mágneses rezonanciával kapcsolatos incidensről érkezett jelentés.
 • Több mágneses rezonanciával kapcsolatos incidens katasztrofális következményekkel járhatott volna.
 • A radiológusoknak és a radiográfusoknak sokkal több ismeretet kell szerezniük az MR biztonságról.
Szólj hozzá!
2021. július 16. 10:55 - Bágyi Péter

Röntgenfelvétel

2021-07-16_10-42-45.pngforrás: YouTube - Great Big Story - The Strange History of Soviet X-Ray Records

Egy csípő röntgenfelvétel az 1950-es évek Szovjetuniójában nem biztos, hogy az volt, aminek látszott. Sőt, ha kerek volt, akkor valószínűleg hangfelvétel volt rajta. Abban az időben, amikor a szovjet kormány szigorúan megtiltotta a nyugati zenét olyanoktól, mint Elvis és Charlie Parker, az emberek kreatív módon megkerülték a korlátozást. A bordálról, ujjakról és más testrészekről készült röntgenfelvételeket lemezekké - igen, valódi hangfelvételekké - alakították, amelyeket titokban cseréltek.

2021-07-16_10-52-52.pngforrás: YouTube - Great Big Story - The Strange History of Soviet X-Ray Records

Stephen Coates, a londoni Bureau of Lost Culture munkatársa mesél a csempészett hangfelvételek készítésének és terjesztésének zseniális folyamatáról.

forrás: YouTube - Great Big Story - The Strange History of Soviet X-Ray Records
még:
BONE MUSIC
2016: - npr - Bones And Grooves: The Weird Secret History Of Soviet X-Ray Music
2015: - Guardian - Bone music: the Soviet bootleg records pressed on x-rays

Szólj hozzá!
2021. július 14. 22:27 - Bágyi Péter

MRI - minőség

cover_big.jpg

forrás:

Hunold P, Bucher AM, Sandstede J et al.
Statement of the German Roentgen Society, German Society of Neuroradiology, and Society of German-speaking Pediatric Radiologists on Requirements for the Performance and Reporting of MR Imaging Examinations Outside of Radiology.
Fortschr Röntgenstr 2021; DOI: 10.1055/a-1463-3626

A mágneses rezonanciás képalkotás (MRI) egy nagyon innovatív, ugyanakkor összetett és technikailag igényes diagnosztikai módszer a radiológiában. Egyre nagyobb szerepet játszik a magas színvonalú és hatékony betegellátásban. Az MRI minőségbiztosítása rendkívül fontos, hogy elkerüljük a vizsgálat előtti és alatti hibákból, valamint az eredmények közléséből eredő betegkockázatokat. Ezért az MRI magasabb orvosi képzettséget és szakértelmet igényel, mint bármely más képalkotó diagnosztikai eljárás az orvostudományban. Ez igaz az indikációra, magára a vizsgálat elvégzésére, és különösen a kép kiértékelésére és a jelentés megírására. Németországban a radiológus az egyetlen olyan szakorvos, akit az orvosi szakképzés során az MRI minden aspektusában szisztematikusan oktatnak és akinek a képzés során meghatározott, nagyszámú vizsgálatot kell dokumentálnia. Azonban a nem radiológus orvosok is egyre inkább arra törekszenek, hogy önállóan végezzenek és számoljanak el MRI-vizsgálatokat.

Ebben az állásfoglalásban a radiológusok és a nem radiológus szakorvosok által végzett MRI-vizsgálatok minőségbiztosításának és számlázásának következő szempontjait vizsgálták tudományosan: a szakorvosi képzés követelményei, az MRI kockázatai és ellenjavallatai, sugárvédelem nem ionizáló sugárzás esetén, az MR-kontrasztanyagok alkalmazása, a képminőséggel kapcsolatos követelmények, a képi artefaktumok és a véletlen leletek jelentősége, a kép értékelése és jelentése, interdiszciplináris kommunikáció és a többszeműség elve, valamint az egészségügyi rendszer költségeire gyakorolt hatás.

A Német Röntgen Társaság, a Német Neuroradiológiai Társaság és a Német nyelvű Gyermekradiológusok Társasága kritikusan viszonyul a nem radiológusok által végzett MRI-vizsgálatokhoz a minőségi szabványok, a betegek jóléte és az egészségügyet fizetők érdekében. A német tartományi orvosi kamarák (Landesärztekammern) által az orvosi szakképzési szabályzatban (Weiterbildungsordnung) meghatározott 24 hónapos MRI kiegészítő képesítés az egyetlen kompetenciaalapú és minőségbiztosított képzési program a radiológián kívüli szakorvosok számára. Ezt kell megkövetelni az MRI-vizsgálatok elvégzésének és leletezésének minimumkövetelményeként. A kizárólag strukturálatlan MRI-képzést a szakorvosi előírásokon kívül szigorúan el kell utasítani a betegbiztonság érdekében. Az MRI-vizsgálatok elvégzését és leletezését megfelelően képzett és folyamatosan továbbképzett szakorvosok számára kell fenntartani.

 • Az MR-képalkotás magas diagnosztikai értéke miatt egyre nagyobb szerepet játszik, és számos indikációban referenciastandardként szolgál.
 • Az MRI összetett technika, amely nem megfelelő alkalmazás vagy a szakértelem hiánya esetén betegkockázatot jelent.
 • Németországban a radiológus az egyetlen olyan szakorvos, akit az MRI minden aspektusára, így az indikációra, a vizsgálatok elvégzésére és a vizsgálatok meghatározott, nagy számban történő leletezésére szisztematikusan kiképeztek.
 • A radiológián kívüli szakorvosok egyetlen kompetenciaalapú és minőségbiztosított MRI-képzési programja a 24 hónapos kiegészítő képesítés, amelyet a német tartományi orvosi kamarák által hozott rendeletek határoznak meg.
 • A minőségbiztosítás és a betegbiztonság érdekében az MRI-vizsgálatok elvégzésére és jelentésére az orvosi szakképzési rendeleteket követő véglegesített képzési programot kell előírni.
Szólj hozzá!
2021. július 05. 05:00 - Bágyi Péter

Second Life - radiológia

Insights into Imaging

A Second Life virtuális világában egy többfelhasználós, versengő játékot használtak fel az egyetemi radiológiai oktatáshoz, csapatban való részvétellel. A tanulmány célja az volt, hogy felmérje a hallgatók reakcióját, a tanulásra gyakorolt hatását, valamint a játék eredményeinek esetleges összefüggését a tesztekkel és a kurzus jegyeivel.

2021-07-04_21-57-21.pngkép: https://doi.org/10.1186/s13244-021-01032-3
A team-based competition for undergraduate medical students to learn radiology within the virtual world Second Life

A játék hat héten keresztül a mellkasi, hasi és mozgásszervi radiológia témában volt elérhető. A résztvevőknek hetente több napot kellett rászánniuk az önvezető radiológiai oktatási tartalmakra, majd egyéni feleletválasztós teszteket kitölteniük és csapatfeladatokat megoldaniuk, hogy a játék rangsorában előrehaladjanak. Emellett kitöltöttek egy kognitív terhelési tesztet, egy kérdőívet a tapasztalatokról egy tudástesztet.

2021-07-04_21-58-49.pngkép: https://doi.org/10.1186/s13244-021-01032-3
A team-based competition for undergraduate medical students to learn radiology within the virtual world Second Life

2021-07-04_21-59-12.pngkép: https://doi.org/10.1186/s13244-021-01032-3
A team-based competition for undergraduate medical students to learn radiology within the virtual world Second Life

Ötvenkét diák 13 csapatba szerveződve vett részt a játékban és az élmény különböző aspektusait egy 10 pontos skálán átlagosan ≥ 7,8 ponttal értékelték, kiemelve a tanár részvételét (9,3 ± 1,1), az oktatási tartalmat (8,8 ± 1,4) és az oktatásuk szempontjából való hasznosságát (8,7 ± 1,4). A résztvevők jobb eredményeket értek el a játék utáni teszteken (p < 0,007) és jobb jegyeket (p < 0,021), mint a nem résztvevők.

2021-07-04_22-08-18.png
kép: https://doi.org/10.1186/s13244-021-01032-3
A team-based competition for undergraduate medical students to learn radiology within the virtual world Second Life

A Second Life-ban a radiológia tanulását szolgáló, csapatversenyre adaptált többfelhasználós játékot a harmadéves orvostanhallgatók nagyon pozitívan fogadták és nagyra értékelték annak tartalmát, szervezését és hasznosságát a képzésük szempontjából. A résztvevők többsége egyetértett abban, hogy csapatként működtek együtt, és hogy a versengő környezetben való játék segíti őket a jobb tanulásban. A nem részt vevő hallgatókhoz képest a jobb tanulmányi eredmények a játék tanulásra gyakorolt potenciális hatását jelzik.

forrás:
Rudolphi-Solero, T., Jimenez-Zayas, A., Lorenzo-Alvarez, R. et al. 
A team-based competition for undergraduate medical students to learn radiology within the virtual world Second Life. 
Insights Imaging 12, 89 (2021).
https://doi.org/10.1186/s13244-021-01032-3

Szólj hozzá!
2021. június 21. 22:12 - Bágyi Péter

Esperanto

kep1_2.png

Kedves Olvasó!

Az ESR útmutatóját a
debreceni Kenézy Gyula Kórház, Központi Radiológiai Diagnosztika munkatársai fordították:
Szűrösová Tünde, dr. Bodnár Barbara, dr. Reznek Izabella, dr. Fekete Balázs Imre, Didi Annamária, Kis András, Veres Gergő, Kovács Károly, Lengyel Bálint, Zsolnai Péter, Laczkó József, dr. Székely András, dr. Lánczi Levente, dr. Bézi István, dr. Bágyi Péter.
A munka/fordítás célja az volt, hogy miközben megismerik és a mindennapi gyakorlatban is bevezetik, minden magyarországi képalkotó diagnosztikai egység részére, hozzáférhető módon elérhetővé tegyék.

Forrás oldala: https://www.myesr.org/quality-safety/clinical-audit
Forrás dokumentuma: https://www.myesr.org/media/4735

Letölthető dokumentum: ESPERANTO_hu

Szólj hozzá!
2021. június 13. 19:27 - Bágyi Péter

EU JUST CT

eu-just-ct-logo-300x43.png

Az Európai Radiológiai Társaság (ESR) nyerte az Európai Bizottság "A komputertomográfia indokoltságának javítására irányuló európai koordinált fellépés" (rövidítés: EU-JUST-CT) című pályázatát.

A projekt 2021. április 7-én kezdődött és 2024 márciusáig tart.

A projektet Prof. Boris Brkljacic (University of Zagreb School of Medicine) vezeti, társvezetője Alexandra Karoussou-Schreiner asszony (Egészségügyi Minisztérium, LU) és célja a komputertomográfia indoklásának javítása Európában összehangolt fellépés révén.

A projekt célkitűzései:

 • Naprakész információk gyűjtése a CT-vizsgálatok indokoltságáról Európában.
 • Közös módszertan kidolgozása a CT-vizsgálatok indokoltságának ellenőrzésére.
 • A CT-vizsgálatok indokoltságának összehangolt kísérleti ellenőrzésének elvégzése legalább öt különböző európai országban.
 • A CT-vizsgálatok indokoltságának megvitatása a tagállamokkal és további cselekvési lehetőségek meghatározása.

Az orvosi sugárterhelés Európában rendkívül fontos és időszerű téma, a CT-képalkotás kiemelkedő fontosságú. Az orvosi szakmai társaságok, a sugárvédelmi hatóságok és az Európai Bizottság figyelmének középpontjában áll. A gyermekkori képalkotás különösen fontos ebben a tekintetben. Az orvosi sugárterhelés nem megfelelő alkalmazásának jelentőségét számos tanulmány bizonyította, többek között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) (2009) "Report of a consultation on justification of patient exposures in medical imaging" című tanulmánya. Számos európai országban végeztek nemzeti auditvizsgálatokat a CT- és MRI-vizsgálatok megfelelőségéről, különböző eredményekkel és az ESR határozottan támogatja a képalkotó eljárásokra vonatkozó beutalási iránymutatások terjesztését és használatát (ESR iGuide).

Így ez a projekt egy újabb fontos mérföldkő az ESR és más szervezetekkel - többek között a nemzeti és szakmai társaságokkal, a kapcsolódó szakterületek szakmai társaságaival, a sugárvédelmi szabályozókkal és az egészségügyi minisztériumokkal - folytatott együttműködésében, amelynek célja a BSSD betartásának előmozdítása és fokozása, valamint az indoklás javításának támogatása.

forrás: eurosafeImaging.org

Szólj hozzá!
2021. június 07. 21:17 - Bágyi Péter

XXX. Magyar Radiológus Kongresszus

On-line, 2021. június 17-19.

cover_5_1.jpg

On-line

Program:
on-line verzió
letölthető verzió

„AZ ÉV LEGJOBB RADIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYE - 2021”

Absztraktok/Szekciók:

2021.június 17. csütörtök
1. szekció: Intervenciós radiológia - Üléselnökök: Doros Attila, Lázár István
2. Szekció: Sport és képalkotás - Üléselnök: Farbaky Zsófia, Hetényi Szabolcs
3. Szekció: Mesterséges intelligencia - Üléselnök: Bogner Péter
2021. június 18. péntek
4. Szekció: Sürgősségi képalkotás a COVID tükrében - Üléselnök: Palkó András
5. Szekció: COVID-19 képalkotás - Üléselnök: Kerpel Fronius Anna
6. Szekció: Onkológia és képalkotás - Üléselnök: Forrai Gábor, Kovács Árpád
7. Szekció: Cardiovascularis képalkotás - Üléselnök: Maurovich Horvat Pál, Battyáni István
8. Szekció: Neuroradiológia - Üléselnök: Barsi Péter
2021. június 19. szombat
9. Szekció: Szakmai minőségbiztosítás - Üléselnök: Bágyi Péter, Balkay László
10. Szekció: Betegbiztonság (szakdolgozói szekció) - Üléselnök: Balázs Ervin
11: Szekció: Gyermekradiológia - Üléselnök: Lombay Béla, Vrancsik Nóra
12. Szekció: Oktatás, képzés - Ifjúsági Bizottság
Szólj hozzá!
2021. május 25. 23:59 - Bágyi Péter

Képalkotó diagnosztikai munkafolyamat. Ellenőrzési pontok. Ellenőrzési lehetőségek. Problémakezelés lehetőségei.

Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás VIII.

bagyi_08_kepalkoto_diagnosztikai_munkafolyamat.png

Képalkotó diagnosztikai munkafolyamat.
Ellenőrzési pontok.
Ellenőrzési lehetőségek.
Problémakezelés lehetőségei.

dr. Bágyi Péter

88x31.png

 

 

Képalkotó diagnosztika

 • A teljes munkafolyamat kidolgozása, ismerete és felügyelete teremti meg a biztonságos betegellátás alapjait.
 • Az egyes elemek:
  • szorosan kapcsolódnak egymáshoz,
  • kapcsolatban vannak,
  • döntik el a következő munkafolyamat elem  típusát, mennyiségét, stb.

20180814_01_radiologiai_munkafolyamat_csak_abra_1_1.jpg

Minőségbiztosítási program céljai a radiológiában

 • minimalizálja a résztvevők kockázatát
 • maximalizálja a diagnosztikai információt
 • monitorozza a készülékek és vizsgálati protokollok teljesítését
 • a képek paramétereinek ellenőrzése
 • értékeli a vizsgálatok megfelelőségét
 • véleményezi a leletezés pontosságát
 • kezeli a komplikációkat és váratlan eredményeket

VIZSGÁLATKÉRÉS - BEUTALÁS - BEUTALÓ

Council Directiv 2013/59/Euratom irányelv

Beutalási kritérium rendszer: a beutaló orvost segíti és kötelezi ezen kritériumok betartására.
Hazánkban már külföldön (pl. ESR iGuide) bevezetett guide-ok átvétele, fordítása, a hazai eü. finanszírozási környezetbe illesztése fog megtörténni.

20180920_233620.jpg

20180920_232114_1.jpg

Klinikai döntéstámogatás
a képalkotó diagnosztika használatához

 • megfelelő evidenciákra támaszkodva segítséget nyújt a kezelőorvosnak,
 • hogy betege számára a leginkább célravezető és legkevesebb kockázattal, költséggel járó képalkotó diagnosztikai vagy intervenciós megoldást válassza,
 • iránydiagnózis és/vagy a vezető tünetek alapján javaslatot tesz az alkalmazható képalkotó diagnosztikai módszerre, intervenciós beavatkozásra 
 • egyúttal jelezve azok megfelelő sorrendjét, illetve kockázatait és költségeit is,
 • természetesen a kezelőorvos eltérhet az ajánlott protokolltól, azonban ilyenkor meg kell indokolnia az ajánlottól eltérő döntését.

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
A beutaló felelősségei

beutaló orvos: ionizáló sugárzás alkalmazásával járó vizsgálatra vagy kezelésre való beutalásra jogosult orvos; (2.§ (2),1.)

 • Az ionizáló sugárzással járó orvosi eljárás csak abban az esetben végezhető el, ha azt beutaló orvos javasolja, és nem áll rendelkezésre olyan más módszer, amely az eljárás eredményei tekintetében legalább azonos eredménnyel, de csekélyebb vagy elhanyagolható kockázattal jár. (10.§ (3))
 • Tünetmentes személyeken betegség korai diagnosztikája céljából kizárólag abban az esetben hajtható végre orvosi sugárdiagnosztikai eljárás, ha egészségügyi szűrővizsgálati program részeként történik, vagy a kezelőorvos a beutaló orvossal konzultálva, figyelemmel a szakmai útmutatóban foglaltakra, azt az adott személy vonatkozásában dokumentált módon indokolja. (10.§ (5))
 • A diagnosztikai és terápiás eljárások megfelelő alkalmazása érdekében, sugárvédelmi szempontból a sugárterhelés indokoltságának és az optimálás megalapozásának érdekében a beutaló orvosnak és a kezelőorvosnak törekednie kell a tervezett sugárterhelés szempontjából releváns korábbi diagnosztikai információk és egészségügyi dokumentáció beszerzésére. (10.§ (7))
 • Fogamzóképes korban lévő nők esetében a beutaló orvos és a kezelőorvos egyaránt tájékozódni köteles a szoptatás tényéről vagy a várandósság esetleges fennállásáról, szükség esetén terhességi vizsgálat végeztetésével. (21.§ (1)

Indikáció, feltett kérdés, megfelelő képalkotó módszer
Vizsgálatkérés – beutaló (jogszabályi háttér)

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 1-3. §

Értelmében a képalkotó diagnosztikai munkahelyek beutaló kötelesek.
A biztosítottat MRI (mágnesen magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubsztrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be.

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, 3.A. § 10.:

A beutalónak tartalmaznia kell:

 1. a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
 2. a biztosított nevét, TAJ-át,
 3. a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
 4. a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
 5. a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
 6. annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
 7. a beutaló kiállításának dátumát,
 8. a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál,
 9. nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO kódját.

Vizsgálatkérés - Ellenőrzési pontok

 1. adategyeztetés - betegazonosítás
 2. biztosítási (finanszírozási) státusz
 3. A hiteles beutaló/vizsgálatkérő dokumentum megléte
 4. A beutaló orvos jogosultságának ellenőrzése
  (pl. CT/MR/Angio - adott betegellátó szakorvosa)
 5. A beutaló kötelező tartalmi elemeinek megléte
 6. A beutaló orvos indikációja/indoka a kiválasztott vizsgálatra helytálló?
 7. Van-e feltett kérdés - arra a kiválasztott vizsgálat a legmegfelelőbb-e?
  Egyebek:
  • A kért vizsgálat elérhető?
  • A kért vizsgálatba a beteg bele fog egyezni?

ELŐJEGYZÉS

 • adategyeztetés - betegazonosítás,
 • biztosítási (finanszírozási) státusz
 • a kért vizsgálat klinikailag valóban indokolt?
 • az adott vizsgálatot nem végezték-e el a közelmúltban egy másik intézményben? – megkérdezni a beteget
 • alternatív képalkotó vizsgálatok – pl.: UH vagy MRI – nem állnak-e rendelkezésre, amelyekkel esetleg ugyanazon információk sugárterhelés nélkül elérhetőek, különösen a gyermekek és a várandós nők esetében?
 • a radiográfus a vizsgálat előtt találkozzon a beteggel és győződjön meg róla, hogy a beteg panaszai egyeznek az indikációval

Előjegyzés - mire kell figyelni?

 • fontos adatok:
  • paciens neve, kora, elérhetősége
  • beutaló orvos neve, intézete, ellátás formája (ambuláns, vagy bent fekvő), elérhetősége
  • régió/k száma, indikáció
  • első vizsgálat, vagy kontroll (előző dokumentáció bekérése – ambuláns lap, zárójelentés, lelet, képanyag)
  • előkeszítési információ
  • gyógyszerszedés a vizsgálat előtt (alatt, után)
 • sürgős-, vagy tervezett vizsgálat
 • sürgős kérések kezelése - pl. Sürgős a más Intézményből mentővel érkezett, nem előjegyzett beteg, az Intézményen belül megbeszélt, „Sürgős” jelzéssel érkezett beteg és az SBO betegei. Tisztázandó, hogy mikor kell a sürgős előjegyzéshez orvo-orvos konzultáció, mikor nem (megfelelő protokollok esetén lehet csökkenteni a radiológus terhelését)
 • előjegyzési rendszer sajátosságai:
  • milyen időintervallumokban, milyen időszakokra van a rendszer beállítva
  • egyes munkanapokon, napszakokon belül pl. régiónként, egyéb szempontok szerint (natív, kontrasztos, stb.) van-e az előjegyzés
  • ki jegyezhet elő
  • on-line rendszer - kockásfüzet
  • telefonos - e-mail-es - személyes megjelenés
  • mikor kerül a hiteles kérőpapír a rendszerbe
 • páciens tájékoztató: az adott képalkotó vizsgálat érthető leírása, kellemetlenségek, szövődmények, kontraindikációk, stb, ismertetése
 • páciensek tájékoztatása, beleegyező nyilatkozat, elutasítás dokumentálása
  • Allergia? Kontrasztanyag érzékenység?
  • Rossz vesefunkció?
  • Folyadékbevitel?
  • Éhezes?
  • Terhesség?
  • A betegek tájékoztatása:
   • a vizsgálat menetéről való tájékoztatás
   • kontrasztanyag adásának indoklása
   • beleegyező nyilatkozat (speciális esetek: gyerek, eszméletlen beteg, akut vizsgálat)
   • elutasítás
    • teljes vizsgálat (a natív is)
    • kontrasztanyag adása
  • nyilatkozatok kitöltése, aláíratása,
  • vizsgálatot kivitelező asszisztensek, leletező orvos tájékoztatása
  • előző dokumentáció (leletek, képanyag, zárójelentések) bekérése, szükség szerinti másolásuk
 • dokumentáció
  • vizsgálatkérő
  • előző dokumentáció: ambuláns lap, zárójelentés, lelet, képanyag
  • páciens tájékoztató: az adott képalkotó vizsgálat érthető leírása, kellemetlenségek, szövődmények, kontraindikációk, stb, ismertetése
  • beleegyező nyilatkozat: minden páciens kitölt egy olyan beleegyező nyilatkozatot a vizsgálat előtt, ami minden olyan kontraindikációra felhívja a figyelmet, ami a vizsgálat kivitelezését illetően gondot jelenthet. Nyilatkozik beleegyezéséről (vizsgálatba, kontrasztanyag adásába, képanyagának egyéb módon való feldolgozásába, továbbításába, stb.)

"14 napos szabály"
(a 124/2015. (V. 26.) Korm. rendelet „Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról” és ennek alkalmazásáról a CT-, MR-diagnosztikában)

NEAK Tájékoztató - itt elérhető

"14 napos szabály" bevezetése, használata:

A 124/2015 (05.26.) Kormányrendelet szabályozza a rosszindulatú daganatos kórkép klinikai gyanúja esetén a CT és MR vizsgálatoknál a beutaló kiállításának napjától számított 14 napon belüli elvégzési kötelezettségét.
Ahhoz, hogy a törvényi kötelezettségnek közösen eleget tudjunk tenni, kérjük a vizsgálatokat indikáló szakorvos Kollégákat, hogy a következőket legyenek szívesek figyelembe venni:

 1. A jogszabály 2015. június 01.-vel lépett hatályba
 2. a rosszindulatú daganatos kórkép klinikai gyanúja esetén a fenti Rendelet alapján, a 14  napon belüli CT vagy MR vizsgálati időpontot kérjük, hogy, az indikáló szakrendelés orvosa kérje meg az érintett szakrendelés (CT-, MR) információs pultjában dolgozó kollégánktól, a beteg számára a beutaló kiállításának napján! Kérjük, tüntesse fel a beutalón a kérés idejét, a kapott időpontot, valamint azt, hogy a beteg vizsgálata a 14 napos jogszabály hatálya alá esik.
  Kérjük, hogy a fenti jogszabály kapcsán kért vizsgálat időpontjának egyeztetését ne bízzák a betegre a beutaló kiállításától számított 14 napos előjegyzés betarthatósága -, és az esetlegesen megkésve beérkezett beutalók elkerülése végett.
 3. kivételes esetben, ha mégis a beteg kényszerül a beutaló alapján vizsgálati időpontot kérni, ezt csak személyesen, a beutaló bemutatásával fogadjuk el az adott CT vagy MR elıjegyzést végző munkahelyen, kizárólag akkor, ha azon egyértelmően feltüntette a
  beküldő orvos és aláírásával hitelesítette a 14 napos jogszabályra való hivatkozást
 4. kérjük továbbá, hogy az előre tervezhető (kontroll vagy egyéb okokból meghatározott időpontra elvégzendő) vizsgálatok időpontját továbbra is időben (már a vizsgálat szükségességének felmerülésekor) szíveskedjenek egyeztetni
 5. kérjünk minden 14 napon belüli CT/MR beutalásra jogosult szakorvost, hogy a rosszindulatú daganatos kórkép klinikai gyanújának felállítását többszörösen is átgondolt, szigorú szakmai indikációkra alapozza (ezen indoklást a beutaló „kérés leírása” rovatban is tüntesse fel), ezzel is segítve a betegellátást.
 6. az alábbiak szerint fogadjuk a daganat gyanús betegeket és vizsgáljuk ki:
  1. Beutaló kötelező tartalmi elemeiben vizsgáljuk:
   a. beküldő BNO kód: rosszindulatú daganat
   i. C00-C97
   ii. D00-D09
   iii. D37-D48
   b. dátum
   c. a beutaló címzettjét (hozzánk szóljon a beutaló)
  2. a fentiek figyelembe vételével 14 napon belül megtörténik a vizsgálat
  3. ha rosszindulatú tumor gyanúja merül fel a diagnosztikai vizsgálat véleményében, akkor az eset lezárásakor a 99930 beavatkozás kódot is rögzítjük (amellyel utólagosan is ellenőrizni tudjuk a beutalás jogosságát és tájékoztathatjuk a kérő szakmákat a speciális igénybevétel jogosságáról).

Előjegyzés - Ellenőrzési pontok

 1. adategyeztetés - betegazonosítás
 2. biztosítási (finanszírozási) státusz
 3. jogosultság ellenőrzése
  (biztosítási, egyéb. pl. "14 napos szabály")
 4. hiteles beutaló/vizsgálatkérő dokumentum megléte
 5. beutaló orvos jogosultságának ellenőrzése
  (pl. CT/MR/Angio - adott betegellátó szakorvosa)
 6. a beutaló kötelező tartalmi elemeinek megléte
 7. a beutaló orvos indikációja/indoka a kiválasztott vizsgálatra helytálló?
 8. van-e feltett kérdés - arra a kiválasztott vizsgálat a legmegfelelőbb-e?
 9. páciens tájékoztatása megtörtént-e?
 10. beleegyezés státusza
 11. előzmények megléte

VIZSGÁLAT

A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok nagy részét szakdolgozók, radiográfusok (BSc, MSc) végzik. Az egyes vizsgálatok protokolljaiban kötelező elem kell, hogy legyen egy tevékenységi lista (checklist), amely a vizsgálati folyamat ellenőrzési pontjait is tartalmazza egyben (eláltal ad ellenőrzési lehetőséget.
Néhány példa:

hagyományos RTG tevékenységi lista:

 

Elvégezve

Betegmenedzsment:

 

Kérőpapír átvétele, értelmezése

 

Beteg adatainak egyeztetése, rögzítése

 

Beutaló szakszerűségének ellenőrzése

 

A beteg kikérdezése vizsgálat előtt (safety questionnaire)

 

Előzmények átvétele, értelmezése

 

Beteg anamnézis, klinikai adatok összevetése a kért vizsgálattal

 

A beteg tájékoztatása vizsgálattal kapcsolatosan, a tájékoztatás dokumentációja

 

Beleegyező nyilatkozat ismertetése, ellenőrzése

 

Beleegyezés dokumentációja

 

Elutasítás dokumentációja

 

Kikérdezés (előzmények, anamnesztikus adatok)

 

Vizsgálati kontraindikációk felmérése

 

Per os kontrasztanyag adása, annak körülményei

 

Megfelelő vizsgálati protokoll (felvételi technika) kiválasztása

 

Vizsgálat megtervezése, előkészítése

 

Képminőség biztosítása érdekében betegellenőrzés (ruházat, prothesis)

 

Beteg helyzetének szükségszerű módosítása külső körülmények miatt
(incooperabilis beteg, balesetes, rendellenességek)

 

Beteg elhelyezése a vizsgálathoz

 

Anatómiai pontok (landmark) ismerete, alkalmazása

 

Immobilizációs eszközök, párnák alkalmazása

 

Beállító fények alkalmazása

 

Vizsgálat utáni teendők a beteggel

 

Elbocsátás, dokumentáció

 

Felvételek ellenőrzése (SPACEMAN):

 

pozícionált test, testhelyzet:
 • a páciens megfelelő helyzetben van?
 • a páciens nem fordult el?
 • a felvétel pontosan mutatja a megkövetelt területeket?

 

az ábrázolandó régió:
 • a leképzett terület nagysága megfelelő (pl. natív has felvételen a rekesz, symphysis rajta van)?
 • leképződött-e olyan terület, amire nincs szükség?

 

blendézés: megfelelő (mind a négy oldalon látszik pl. végtagnál)?

 

expozíció paraméterei:
 • az expozíciós paraméterek megfelelőek voltak?
 • a filmen megfelelő kontrasztviszonyok vannak?
 • volt-e egyéb körülmény, ami miatt változtatni kell, hogy jó legyen a felvétel?

 

jelölések:
 • oldal, és egyéb jelölések látszanak a filmen?
 • biztosan elkülöníthető a jobb-bal oldal?

 

leletezésre alkalmas kép:
 • technikailag megfelelő?
 • jól centrált?
 • megfelelően blendézett?

 

név, azonosítók:
 • a felvételről azonosítható-e a beteg?
 • látszanak-e az egyéb, megkövetelt azonosítók (Intézet neve, dátum, születési dátum, TAJ, asszisztens monogram, stb.)?
 • kell-e különleges infó a filmre (időpont, sugár-paraméterek - több felvétel esetén)?

 

RTG berendezés kezelése:

 

Paraméterek megváltoztatása (milyen eredménnyel jár a képre, a
beteg által kapott dózisra)

 

Dóziscsökkentés lehetőségei

 

Képi dokumentáció elkészítése, összeállítása

 

PACS:

 

PACS rendszer használata

 

Vizsgálatok archiválása

 

Előző képanyag visszakeresése

 

Képi dokumentáció adathordozóra (CD, DVD, stb.) mentése

 

Egyéb:

 

Általános balesetvédelmi szempontok

 

Vizsgáló helység tisztántartása, aszeptikus körülmények biztosítása

 

Eszközök, műszerek előkészítése, kipróbálása

 

Sürgősségi tálca, eszközök előkészítése, kipróbálása, használata

 

Veszélyes hulladék kezelése

 

Fertőzött eszközök kezelése

 

Sugárvédelem (betegek, dolgozók):

 

Személyzet (radiográfus) sugárvédelmi technikák és szempontok

 

Beteg sugárvédelmi technikák és szempontok

 

Hozzátartozó sugárvédelmi technikák és szempontok

 

 

CT tevékenységi lista:

a beteg azonosítása, személyi adatainak ellenőrzése, eszméletlen kooperáció képtelen beteg esetén azonosítás a karszalag alapján

 

fiatal nők esetén esetleges graviditásra rákérdezni

 

a beteg felvilágosítása a vizsgálat menetéről, céljáról

 

belegyező nyilatkozat ellenőrzése, aláíratása a beteggel

 

a vizsgálandó testrész szabaddá tétele (ruha, kötés, ékszer, egyéb) zavaró tárgy levétele

 

a beteg felfektetése, rögzítése a vizsgáló asztalra a megfelelő pozícióba, gonád védelem

 

kontrasztanyagos vizsgálat előtt vénás kanül behelyezése

 

az asztalt pozícionáljuk a megfelelő helyzetbe

 

a CT gépbe a vizsgált beteg adatainak átemelése a munkalistáról, amennyiben nincs benne (pl. sürgős) pontos beírása (név, TAJ szám, (ennek hiányában XXX és a születési dátum évszám nélkül/ vagy karszalag azonosító) születési idő, beteg neme)

 

vizsgálati protokoll betöltése

 

beteg pozíció kiválasztása

 

vizsgálatot végző asszisztens nevének rögzítése

 

vizsgálatot értékelő radiológus orvos nevének rögzítése

 

topogramm elkészítése a vizsgálandó területről

 

a vizsgálati síkok kijelölése

 

vizsgálat elvégzése a szakma szabályai szerint

 

az elkészült vizsgálat minőségi értékelése, szükség szerint konzultáció a radiológus szakorvossal, továbbítása a PACS rendszerbe, szükségesetén CD-re történő írás

 

dokumentálás

 

páciens effektív dózisának becslése, rögzítése a betegdokumentációba

 

szállítandó beteg lejelentése a betegszállító szolgálatnak, szükséges dokumentációk elkészítése

 

 

CT Információs pult feladatok

Egészségügyi szervező

Radiográfus

1.   Általános teendők:

Számítógépek üzembe helyezése

Számítógépek üzembe helyezése

Következő napi előjegyzési lista, kérőpapírok előkészítése, dupla vizsgálatok aktiválása

 

Előjegyzései lista másolása

 

CD írás

CD írás

2.   Előjegyzés:

Kérőpapír adatainak egyeztetése (betegadatok, telefon, e-mail) Diagnózis és vizsgálat kérés ellenőrzése, szükség estén radiográfus segítségével.

Beleegyező nyilatkozat kitöltése, hiányzó adatok jelölése

Időpont adása (sürgősség, finanszírozhatóság figyelembevétele, adott esetben konzultáció radiográfussal)

Tájékoztatás a vizsgálatról

Betegadatok, vizsgálatra vonatkozó adatok rögzítése a medikai rendszerben, illetve az előjegyzési listán

Felvilágosítás a vizsgálat feltételeiről (éhgyomor, cukorbetegség, gyógyszerek)

Kérőpapír, és hozzátűzött beleegyező nyilatkozat időpont szerinti lefűzése (időrend szerint: havi-, napi bontásban)

Időpont emlékeztető lap kitöltése, átadása

Postán vagy faxon érkezett vizsgálatkérések: előjegyzése, rendszerezése, időpontról való kiértesítése telefonon, vagy faxon.

·   

3.    Vizsgálatra érkező beteg:

 „Study-s” betegek adminisztrálása

 • vizsgálatot végző radiográfus értesítése
 • „F” kategória!!!
 • A Study-t felügyelő radiológus tájékoztatása - ezzel kapcsolatos utasítások elvégzése
 • Study-s dokumentációk vezetése, rendszerezése

Beteg azonosítása az alábbiak szerint:

 • Nevét, születési helyét, dátumát, anyja nevét – személyazonossági igazolványa alapján;
 • TAJ-számát – TB kártyája alapján;
 • A vizsgálat típusát – a vizsgálatkérőlap alapján. A Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály Osztályos Működési Rendjében leírt 15.6.-os pontnak megfelelően

Fizető beteg adminisztrálása

 • A beteg átirányítása a MEDHOTEL-hez
 • Számla ellenőrzése, másolat készítése
 • A vizsgálatot végző radiográfus értesítése
 • A leletező radiológus tájékoztatása

A beleegyező nyilatkozat ellenőrzése, a hiányzó válaszok kitöltése

Mentővel érkező beteg számára „Mentési Utalvány” kiállítása

Előzmények elkérése, kiválogatása, másolása

Betegszállítóval érkező beteg számára „Betegszállítási utalvány” kiállítása

Vizsgálatra vonatkozó adatok ellenőrzése MeditCom-ban (időpont, „film”, TAJ validálás, boríték nyomtatás)  BNO ?

Igazolás kiállítása

A beteg megfelelő vizsgálóhelyre irányítása

 

Betegtájékoztatás az eredmény várható idejéről

4.    Telefon kezelése:

 • Időpontkérések
 • Leletről érdeklődők
 • Egyéb

SÜRGŐS vizsgálatkérések

5.    Sürgős vizsgálatok intézése:

A sürgős vizsgálatkérések bejegyzése.

Adatok feljegyzése, vizsgálat egyeztetése (koponya vizsgálatok esetén)

 

A vizsgálat egyeztetése radiológussal (mellkas, has, egyéb)

 

Felvilágosítás a vizsgálat feltételeiről (éhgyomor, cukorbetegség, gyógyszerek, branül, esetleg szonda, stb.)

 

A vizsgálat várható időpontjának egyeztetése a kérővel, vizsgálóval egyaránt, a leletezés ütemével összhangban.

6.    Leletkiadás:

A beteg, vizsgálat adatainak egyeztetése

 

Lelet kiadás

 • Adatvédelmi naplóban aláírás az átvételről
 • Amennyiben nem a beteg jön érte személyesen, meghatalmazás ellenőrzése, csatolása.

 

 

Vizsgálat - Ellenőrzési pontok

 • vizsgálati/ellenőrzési (checklist) listák alapján

 

LELETEZÉS

Bővebben: Szakmai minőségbiztosítás II. Lelet. Kötelező tartalmi elemek. Kettős leletezés. Peer-review. Rad-peer.

A képalkotó diagnosztikai (radiológiai) lelet

A képalkotó diagnosztikai munkafolyamat valamennyi lépése önmagában fontos, de az egyik „végtermék”, a lelet talán a legfontosabb. A megfelelő kérés, indoklás, indikáció tisztázása után a kiválasztott modalitáson elkészült képanyag feldolgozása, értékelése során a leletben rögzítjük a látott eltéréseket, véleményt, javaslatot.

Ma már természetesen a leletezés folyamata elektronikus, legtöbbször az egészségügyi intézmény informatikai rendszerében (HIS) zajlik, de mint klasszikus leletezési megoldás, a lelet egy szabad szöveges mezőként kerül rögzítésre. Az elektronikus klinikai döntéstámogató rendszereknek, azokban a különböző regiszterek (betegségek stádium-beosztásainak, egyéb osztályozási szempontjainak) kialakításának, mesterséges intelligencia használatának talán az legnagyobb nehézsége, hogy a rutin leletkészítés folyamata mellett a tudományos igényű adatbázisok létrehozása nem valósítható meg. Mivel a döntéstámogató, kutatható adatbázisok jellemzően több, illetve részletesebb adatot igényelnek a rutin leletekhez képest, a szabad szöveges, nem célzottan tudományos igényű adatrögzítés (rutin leletezés) az ilyen típusú adatgyűjtést nem teszi lehetővé.

Természetesen az is hátráltatja a megoldást, ha nincs egységesen elfogadott leletformátum, leletstruktúra, nincs meghatározva az elvárt minimális adattartalom, ezért minőségi- és tartalom-beli különbségek mutatkoznak a radiológiai leletek között.

Standard leletformátum

Egységesen elfogadott leletstruktúrával szemben támasztott elvárások

 • Páciens, beutaló adatai: beutaló tartalmi követelményei a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben (3/A. § (10))
  (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700217.KOR)
 • Előzmények, klinikum: a vizsgálatkérés, beutalás indoka, indikáció, tünetek, panaszok, stb. releváns része pár szóban, mondatban.
 • Kérdés: a klinikus által feltett kérdés, kérdések
 • Vizsgálat leírása: sürgős, modalitás, régió, speciális vizsgálati technika, szekvenciák, kontrasztanyag adása, kontroll, stb., pl.:
  • Sürgős CT vizsgálat készült a mellkasi régióról (pulmonális embólia protokoll, a tüdőcsúcsoktól a rekeszig, posztkontrasztos sorozat, coronalis, sagittalis rekonstrukciók).
  • Az ágyéki gerinc kontroll MRI vizsgálatát végeztük el 1.5T MRI berendezésen T1, T2 súlyozott és STIR sagittalis, T2 súlyozott coronalis, valamint T1, T2 súlyozott axialis mérésekkel a TH. XI és az S. II segmentum között.
 • Egyéb információ: ha a vizsgálattal kapcsolatos egyéb információ (pl. alacsony eGFR miatt nem kapott kontrasztanyagot, a beteg nem egyezett bele a kontrasztanyag adásába, elmozogta a vizsgálatot, stb.) rendelkezésre áll, azt is itt kell jelezni, pl. (ha kontroll vizsgálat történik és az előző képanyag/lelet rendelkezésre áll): Összehasonlítva a „dátum” vizsgálattal.
 • Leíró lelet: ebben a részben történik a klasszikus leletezés, a vizsgált régióban lévő anatómiai képletek morfológiájának, talált eltéréseinek szöveges leírása.
 • Vélemény: legfontosabb eleme, hogy itt kap választ a klinikus a feltett kérdésére. Összefoglaló diagnózis(ok), esetleg ajánlások kerülnek ide. Ha kontroll történt, akkor az előző vizsgálathoz képest történt eltéréseket is jelezni kell. Onkológiai, egyéb státusz rögzítése ugyancsak fontos.
 • Aláírás: radiológus – pecsétszám.

A lelet szakmai minőségbiztosítása

 • kettős leletezés
 • peer-review
 • rad-peer
 • esetmegbeszélés – eset/diszkrepancia megbeszélés

egyik módszer lehet a kettős leletezés              
(pl. informális konzultáció -> trianguláris értékelési folyamat):

 • hibázás szerinti értékelés (miss rate)
 • eltérési skála szerinti értékelés (disagreement rate)
 • amennyiben nincs konszenzus, 3. radiológus véleményez (szakmai felettes, specialista)
 • eset megbeszélés (discrepancy meeting)

Kettős leletezés

 • értékelés 1-5 pontos eltérés alapú skála
 • trianguláris rendszer
 • szempontok
  • a lelet pontossága
  • klinikai relevancia
  • nyelvi helyesség
 • meghatározott a hibaküszöb ill. a tolerancia
 • folyamatos monitorozás a vizsgálatok meghatározott volumenében
 • radiológusnak visszajelzés
 • intézménynek visszajelzés
 • hibák okait feltárni és korrigálni

Peer-review

Kettős leletezés – peer-review WF

 • lehet retrospektiv - prospektiv
 • elektív/akut esetek értékelése
  (egyéb szempontok lehetnek: subspecialitások és/vagy régiók, modalitások, postgradualis (szakorvos) képzés, onkoteam-es esetek, stb.)
 • Résztvevők:
  • koordinátor
  • első leletező
  • másodleletező
  • csoportvezető (szakmai felettes, specialista)
 • peer-review rendszerben (papír alapú/elektronikus) értékelés
 • visszajelzés az első leletezőnek
 • visszajelzés az intézménynek
 • eset megbeszélés (discrepancy meeting)

Peer-review – felhasználási területek

2018-10-26_0-14-17_2.jpg

Peer-Review értékelés

 • eltérési skála szerinti értékelés (disagreement rate)
 • értékelési csoportok (minőségi indikátorok):
  • pontosság
  • klinikai hasznosság
  • nyelvi értékelés
 • skála: 1-5
 • ha a lelet kiegészítésre szorul, az addendumként történik
 • ha az indikátor kisebb, mint 4, kommentálni (megjegyzés) szükséges.

kep4_1_2.png

Peer-Review eredmények

 • A folyamat végén a bevont vizsgálatok kettős leletezéssel zárulnak le,
  • Prospektív esetben létrejön a végleges lelet
  • Retrospektív folyamat esetében a változás tényét (ha a lelet kiegészítésre szorult, addendumként) a beküldő/kérő oldallal egyeztetni kell
 • a peer- review rendszerben keletkezett adatokat az első leletezők meghatározott időközönként megismerik,
 • az eredményes munka elősegítése érdekében hasznos az adott csoportnak havonta megbeszélést tartani az addig észlelt hibák vagy nehézségek kiértékelésére,
 • eset/diszkrepancia megbeszélések tartása.

A tevékenységben résztvevő személyek felelősségi köre

A radiográfus/asszisztens/adminisztrátor felelős:

 • csak a megfelelően kitöltött beutaló elfogadásáért
 • A kerőlapnak tartalmaznia kell a beteg pontos személyi adatait (név, születési idő, TAJ szám, anyja neve, lakcím), a beküldő osztály vagy orvos praxis kódját, a BNO kódot, a kert vizsgálat pontos megnevezését, klinikai adatokat, beteg előző vizsgálatainak eredményei, klinikus aláírását, pecsétjét, valamint a beteg állapotára vonatkozó jelzést (járó, ülő, fekvő)
 • a beteg személyi adatainak ellenőrzéséért
 • ha már történt az osztályon vizsgálata, előzmények előkereséséért
 • a felhasznált anyagok pontos rögzítéséért
 • a szabálykönyv meghatározása szerinti kódolásért
 • diktálás esetén a lelet pontos rögzítéséért
 • a szállítandó beteg lejelentéséért a betegszállító szolgálatnak, gondoskodas a beteg elszállításáért
 • a beteg illetve a beküldő osztály/ambulancia megkapja a leletet

A radiográfus/asszisztens felelős:

 • az adott modalitásba/gépbe a beteg adatainak pontos rögzítéséért
 • fiatal nő esetében a graviditas tisztázásáért
 • a beteg felvilágosításáért, tájékoztatásáért
 • a megfelelő eszközök pontos előkészítéséért
 • a vizsgálat pontos, szakma szabályai szerinti elkészítéséért, annak megfelelő minőségéért
 • a beteg biztonságáért vizsgálat alatt
 • a vizsgálat készítésekor a beteggel kapcsolatos észrevételek rögzítéséért
 • a dokumentáció pontos összekészítéséért a leletező orvos számára
 • a vizsgálat megfelelő archiválásáéert

Beteghordozó felelős

 • a nehezen mozgó, mozgásképtelen, beteg biztonságos mozgatásáért,
 • a beteg felügyeletéért a részlegen

A radiológus orvos felelős:

 • az elkészített vizsgálat leletezéséért,
 • a lelet, távlelet aláírásáért, lepecsételéséért.

Esetlegesen felmerülő hibák kezelésének módja, lehetőségei, szabályai

 • a nem megfelelően kitöltött beutalók visszaküldése a beküldő klinikusnak
 • ha a beteg személyes adatai pontatlanok, hiányosak azok javítása, ill. pótlása
 • eszméletlen, kooperációra képtelen beteg azonosíthatatlansága esetén a beküldő osztállyal a kapcsolatfelvétel
 • graviditás, ismeretlen eredetű inplantátum, fémanyag esetén a radiológus orvos illetve a beküldő klinikus tájékoztatása
 • nyugtalan, kooperációra képtelen beteg esetén kapcsolatfelvétel a beküldő osztállyal, akik gondoskodnak a beteg szedálásáról
 • és még nagyon sok minden, amire jó előre felkészülni és a szabályokat tisztázni.

Elhangzott: 2018.11.9-én.

88x31.png

 

 1. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás I.
 2. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás II.
 3. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás III.
 4. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás IV.
 5. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás V.
 6. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás VI.
 7. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás VII.
 8. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás VIII.

88x31.png

 

Címkék: Management
Szólj hozzá!
2021. május 23. 23:59 - Bágyi Péter

Szakmai minőségbiztosítás II. Lelet. Kötelező tartalmi elemek. Kettős leletezés. Peer-review. Rad-peer.

Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás VII.

bagyi_07_szakmai_minosegbiztositas_ii.png

Szakmai minőségbiztosítás II.
Lelet.
Kötelező tartalmi elemek.
Kettős leletezés.
Peer-review.
Rad-peer.

dr. Bágyi Péter

88x31.png

 

 

Lelet

A képalkotó diagnosztikai (radiológiai) lelet

A képalkotó diagnosztikai munkafolyamat valamennyi lépése önmagában fontos, de az egyik „végtermék”, a lelet talán a legfontosabb. A megfelelő kérés, indoklás, indikáció tisztázása után a kiválasztott modalitáson elkészült képanyag feldolgozása, értékelése során a leletben rögzítjük a látott eltéréseket, véleményt, javaslatot.

Ma már természetesen a leletezés folyamata elektronikus, legtöbbször az egészségügyi intézmény informatikai rendszerében (HIS) zajlik, de mint klasszikus leletezési megoldás, a lelet egy szabad szöveges mezőként kerül rögzítésre. Az elektronikus klinikai döntéstámogató rendszereknek, azokban a különböző regiszterek (betegségek stádium-beosztásainak, egyéb osztályozási szempontjainak) kialakításának, mesterséges intelligencia használatának talán az legnagyobb nehézsége, hogy a rutin leletkészítés folyamata mellett a tudományos igényű adatbázisok létrehozása nem valósítható meg. Mivel a döntéstámogató, kutatható adatbázisok jellemzően több, illetve részletesebb adatot igényelnek a rutin leletekhez képest, a szabad szöveges, nem célzottan tudományos igényű adatrögzítés (rutin leletezés) az ilyen típusú adatgyűjtést nem teszi lehetővé.

Természetesen az is hátráltatja a megoldást, ha nincs egységesen elfogadott leletformátum, leletstruktúra, nincs meghatározva az elvárt minimális adattartalom, ezért minőségi- és tartalom-beli különbségek mutatkoznak a radiológiai leletek között.

Standard leletformátum

Egységesen elfogadott leletstruktúrával szemben támasztott elvárások

 • Páciens, beutaló adatai: beutaló tartalmi követelményei a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben (3/A. § (10))
  (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700217.KOR)
 • Előzmények, klinikum: a vizsgálatkérés, beutalás indoka, indikáció, tünetek, panaszok, stb. releváns része pár szóban, mondatban.
 • Kérdés: a klinikus által feltett kérdés, kérdések
 • Vizsgálat leírása: sürgős, modalitás, régió, speciális vizsgálati technika, szekvenciák, kontrasztanyag adása, kontroll, stb., pl.:
  • Sürgős CT vizsgálat készült a mellkasi régióról (pulmonális embólia protokoll, a tüdőcsúcsoktól a rekeszig, posztkontrasztos sorozat, coronalis, sagittalis rekonstrukciók).
  • Az ágyéki gerinc kontroll MRI vizsgálatát végeztük el 1.5T MRI berendezésen T1, T2 súlyozott és STIR sagittalis, T2 súlyozott coronalis, valamint T1, T2 súlyozott axialis mérésekkel a TH. XI és az S. II segmentum között.
 • Egyéb információ: ha a vizsgálattal kapcsolatos egyéb információ (pl. alacsony eGFR miatt nem kapott kontrasztanyagot, a beteg nem egyezett bele a kontrasztanyag adásába, elmozogta a vizsgálatot, stb.) rendelkezésre áll, azt is itt kell jelezni, pl. (ha kontroll vizsgálat történik és az előző képanyag/lelet rendelkezésre áll): Összehasonlítva a „dátum” vizsgálattal.
 • Leíró lelet: ebben a részben történik a klasszikus leletezés, a vizsgált régióban lévő anatómiai képletek morfológiájának, talált eltéréseinek szöveges leírása.
 • Vélemény: legfontosabb eleme, hogy itt kap választ a klinikus a feltett kérdésére. Összefoglaló diagnózis(ok), esetleg ajánlások kerülnek ide. Ha kontroll történt, akkor az előző vizsgálathoz képest történt eltéréseket is jelezni kell. Onkológiai, egyéb státusz rögzítése ugyancsak fontos.
 • Aláírás: radiológus – pecsétszám.

Standard lelettartalom

Azon problémákra jelent megoldást, amikor egy adott modalitáson, adott régióról készült, megegyező vizsgálat leleteit a radiológusok különböző formában, sorrendben, jelentősen eltérő megfogalmazással írják meg.

Ha előre megfogalmazott standard negatív leletszövegeket kell az aktuális állapotnak megfelelően módosítani, az közelebb áll a leletezőkhöz és a klinikusok is jobban eligazodnak hasonló elvek alapján megírt, eltérő radiológusok által írt leletek között.

A tételes (itemizált) lelet ennek egy továbbgondolt változata, amiben már akár informatikailag is felismerhető elemek és struktúra jelenik meg az adott régióra, vizsgálatra vonatkozóan.

Strukturált lelettartalom

Strukturált lelettartalomban strukturáltan (legjobban egy on-line űrlaphoz hasonlítható módon) rögzítik az adatokat, majd informatikai eszközökkel a részletes adatbázisból automatikusan generálják a leletet. Ebben az esetben az adatgyűjtés és adatelemzés a döntéstámogató rendszerek, kutatások, egyéb felmérések számára nem jelent többlet terhet a rutinellátáshoz képest.

A strukturált leletminták akkor hasznosak, ha a használatuk egyszerű, ha jól tükrözik az egyéni leletezési stílust és ezzel párhuzamosan a leletezés precizitása sem sérül.

A strukturált leletezés szabványos leletmintákat tartalmazó adatbázisának felépítése sok időt vehet igénybe és túlságosan nehézkes úgy kialakítani egy egységes szövegformát, hogy az mindenki számára (radiológus, klinikus) megfeleljen. Ezeken túl az is probléma lehet (a betanulási időszakban), hogy az ilyen típusú informatikai megoldás lassíthatja a megszokott leletezési folyamatot és még kérdéses a szövegfelismerő rendszerekkel történő integrációja is. Talán könnyebben befogadná a szakma a strukturált leletezést, ha a radiológus továbbra is szabadon diktálhatna beszédfelismerő alkalmazásba és szoftver(ek) végeznék a leletek végleges formázását az elfogadott, fentebb leírt normák szerint.

A strukturált leletezés előnyei között említendő, hogy hosszú távon javíthatja majd a radiológus-klinikus közötti kommunikációt azáltal, hogy a standardizált leletekből könnyebben kiolvasható a lényegi információ, illetve ezek elkészítése (megfelelő informatikai megoldásokkal, mesterséges intelligencia támogatásával) kevesebb időt vesz majd igénybe, így hamarabb jut majd el a klinikushoz. Ha jól meg van tervezve, egy ilyen rendszer a leletezési folyamat automatizálását is elő tudja segíteni, így a radiológusnak nem kell ismétlődő feladatokat végeznie.

Egységes, standardizált leletezés módszertanának (leletezési protokoll és adattartalom) és informatikai háttérének biztosítására az alábbi lépések szükségesek:

 • Strukturált lelet-formátum és -tartalom elemeinek meghatározása, egyeztetése a radiológusokkal, klinikusokkal, figyelembe véve a modalitások, vizsgálati protokollok, elvárt eredmények, a klinikusi kérdések sajátosságait,
 • integrálása a kórházi információs rendszerbe (HIS), hogy minden, az adott intézetben végzett vizsgálat eredménye az adatbázisba legyen tárolva, illetve a tudományos elemzésekhez, szakmai minőségbiztosítási feladatokhoz (pl. peer-review) szükséges egyéb adatok szisztematikus gyűjtése is megvalósulhasson,
 • folyamatos szakmai konzultációk, az esetleges változtatások (egyszerűsítés, bővítés) leletőségének biztosítása a rendszerben,
 • a képminőség, sugárdózis, folyamatos regisztrálása, ellenőrzése (quality control), a szövődmények rögzítése (safety control) ugyan olyan fontos, ezen kérdésekben a strukturált adatbevitel jelentős javulást hozhat.

A strukturált leletezés egyik célja, hogy a leletezési folyamatot hatékonyabbá és gyorsabbá tegye. Ezért az ilyen leletekben a leletezés irányított, illetve az alkalmazott nyelvezet is kontrollált. A strukturált leletből kiolvasható:

 • a klinikai indikáció,
 • a vizsgálati technika,
 • a korábbi leletekkel történő összehasonlítás szövege,
 • a tényleges lelet és a vélemény.

A klinikusok a strukturált leleteket olvashatóbbnak és könnyebben érthetőnek találják. Mint minden más technológiai újdonság esetében, a strukturált leletezés kapcsán is előfordulhat, hogy a leletezési idő eleinte növekszik, amíg a tanulási folyamat zajlik, de ezt követően jelentős javulás várható. Irodalmi adatok alátámasztják, hogy a strukturált leletezésé a jövő.

ACR Reporting and Data Systems (RADS)
https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems

Standardizált terminológia, strukturált formátum, osztályozás

2018-10-25_23-56-29.jpg

2018-10-25_23-59-36.jpg

RadReport
http://www.radreport.org/

Javítja a radiológiai leletezési gyakorlatot az informatikai szabványok meghatározásával és a világos, következetes leletsablonokkal.

kep1_1_1.png

kep2_1_1.png

kep3_1.png

Kötelező tartalmi elemek

 1. Páciens, beutaló adatai: beutaló tartalmi követelményei a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben (3/A. § (10))
  (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700217.KOR)
 2. Előzmények, klinikum: a vizsgálatkérés, beutalás indoka, indikáció, tünetek, panaszok, stb. releváns része pár szóban, mondatban.
 3. Kérdés: a klinikus által feltett kérdés, kérdések
 4. Vizsgálat leírása: sürgős, modalitás, régió, speciális vizsgálati technika, szekvenciák, kontrasztanyag adása, kontroll, stb., pl.:
  • Sürgős CT vizsgálat készült a mellkasi régióról (pulmonális embólia protokoll, a tüdőcsúcsoktól a rekeszig, posztkontrasztos sorozat, coronalis, sagittalis rekonstrukciók).
  • Az ágyéki gerinc kontroll MRI vizsgálatát végeztük el 1.5T MRI berendezésen T1, T2 súlyozott és STIR sagittalis, T2 súlyozott coronalis, valamint T1, T2 súlyozott axialis mérésekkel a TH. XI és az S. II. segmentum között.
 5. Egyéb információ: ha a vizsgálattal kapcsolatos egyéb információ (pl. alacsony eGFR miatt nem kapott kontrasztanyagot, a beteg nem egyezett bele a kontrasztanyag adásába, elmozogta a vizsgálatot, stb.) rendelkezésre áll, azt is itt kell jelezni, pl. (ha kontroll vizsgálat történik és az előző képanyag/lelet rendelkezésre áll): Összehasonlítva a „dátum” vizsgálattal.
 6. Leíró lelet: ebben a részben történik a klasszikus leletezés, a vizsgált régióban lévő anatómiai képletek morfológiájának, talált eltéréseinek szöveges leírása.
 7. Vélemény: legfontosabb eleme, hogy itt kap választ a klinikus a feltett kérdésére. Összefoglaló diagnózis(ok), esetleg ajánlások kerülnek ide. Ha kontroll történt, akkor az előző vizsgálathoz képest történt eltéréseket is jelezni kell. Onkológiai, egyéb státusz rögzítése ugyancsak fontos.
 8. Aláírás: radiológus – pecsétszám.

1. Páciens, beutaló adatai: beutaló tartalmi követelményei a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben (3/A. § (10))
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700217.KOR)

A beutalónak tartalmaznia kell:

a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,
b) a biztosított nevét, TAJ-át,
c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,
d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,
e) *  a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,
f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,
g) a beutaló kiállításának dátumát,
h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál,
i) *  nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO kódját.
(10a) *  Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak - a kötelező tartalmi elemein túl - tartalmaznia kell
a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,
b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll fenn, valamint
c) a biztosított táppénzes naplószámát.

2. Előzmények, klinikum: a vizsgálatkérés, beutalás indoka, indikáció, tünetek, panaszok, stb. releváns része pár szóban, mondatban.

3. Kérdés: a klinikus által feltett kérdés, kérdések

4. Vizsgálat leírása:

 • sürgős,
 • modalitás,
 • régió,
 • speciális vizsgálati technika,
 • szekvenciák, kontrasztanyag adása,
 • kontroll, stb., pl.:

Sürgős CT vizsgálat készült a mellkasi régióról (pulmonalis embolia protokoll, a tüdőcsúcsoktól a rekeszig, posztkontrasztos sorozat, coronalis, sagittalis rekonstrukciók).

Az ágyéki gerinc kontroll MRI vizsgálatát végeztük el 1.5T MRI berendezésen T1, T2 súlyozott és STIR sagittalis, T2 súlyozott coronalis, valamint T1, T2 súlyozott axialis mérésekkel a TH. XI és az S. II. segmentumok között.

5. Egyéb információ: ha a vizsgálattal kapcsolatos egyéb információ

 • pl. alacsony eGFR miatt nem kapott kontrasztanyagot,
 • a beteg nem egyezett bele a kontrasztanyag adásába,
 • elmozogta a vizsgálatot, stb.
 • azt is itt kell jelezni, pl. ha kontroll vizsgálat történik és az előző képanyag/lelet rendelkezésre áll: Összehasonlítva a „dátum” vizsgálattal, amelynek lelete nem állt rendelkezésre.

6. Leíró lelet: ebben a részben történik a klasszikus leletezés, a vizsgált régióban lévő anatómiai képletek morfológiájának, talált eltéréseinek szöveges leírása.

7. Vélemény: legfontosabb eleme, hogy itt kap választ a klinikus a feltett kérdésére. Összefoglaló diagnózis(ok), esetleg ajánlások kerülnek ide. Ha kontroll történt, akkor az előző vizsgálathoz képest történt eltéréseket is jelezni kell. Onkológiai, egyéb státusz rögzítése ugyancsak fontos.

8. Aláírás: radiológus – pecsétszám.

 • dr. Vezetéknév Keresztnév (pecsétszám)
 • ha nem szakorvos az (első) leletező, vagy prospektív peer-review történik, akkor a radiológus szakorvos és utána a szakorvosjelölt aláírása is:
  dr. Vezetéknév Keresztnév (pecsétszám)
  dr. Vezetéknév Keresztnév (pecsétszám) sk.

Kettős leletezés

Minőségbiztosítási program céljai a radiológiában

 • minimalizálja a résztvevők kockázatát
 • maximalizálja a diagnosztikai információt
 • monitorozza a készülékek és vizsgálati protokollok teljesítését
 • képek paramétereinek ellenőrzése
 • értékeli a vizsgálatok megfelelőségét
 • véleményezi a leletezés pontosságát
 • kezeli a komplikációkat és váratlan eredményeket

Szakmai minőségkontroll

 • klinikai döntéstámogatás - beutalási kritériumok
 • protokoll standardizálás
 • dózisoptimalizáció
 • kontrasztanyag biztonság
 • leletminőség
 • munkafolyamatok optimalizálása, lelet megfordulási idő (TAT)

A lelet szakmai minőségbiztosítása

 • kettős leletezés
 • peer-review
 • rad-peer
 • esetmegbeszélés – eset/diszkrepancia megbeszélés

egyik módszer lehet a kettős leletezés              
(pl. informális konzultáció -> trianguláris értékelési folyamat):

 • hibázás szerinti értékelés (miss rate)
 • eltérési skála szerinti értékelés (disagreement rate)
 • amennyiben nincs konszenzus, 3. radiológus véleményez (szakmai felettes, specialista)
 • eset megbeszélés (discrepancy meeting)

Kettős leletezés

 • értékelés 1-5 pontos eltérés alapú skála
 • trianguláris rendszer
 • szempontok
  • a lelet pontossága
  • klinikai relevancia
  • nyelvi helyesség
 • meghatározott a hibaküszöb ill. a tolerancia
 • folyamatos monitorozás a vizsgálatok meghatározott volumenében
 • radiológusnak visszajelzés
 • intézménynek visszajelzés
 • hibák okait feltárni és korrigálni

Peer-review

Kettős leletezés – peer-review WF

 • lehet retrospektiv - prospektiv
 • elektív/akut esetek értékelése
  (egyéb szempontok lehetnek: subspecialitások és/vagy régiók, modalitások, postgradualis (szakorvos) képzés, onkoteam-es esetek, stb.)
 • Résztvevők:
  • koordinátor
  • első leletező
  • másodleletező
  • csoportvezető (szakmai felettes, specialista)
 • peer-review rendszerben (papír alapú/elektronikus) értékelés
 • visszajelzés az első leletezőnek
 • visszajelzés az intézménynek
 • eset megbeszélés (discrepancy meeting)

Peer-review – felhasználási területek

2018-10-26_0-14-17_2.jpg

Peer-Review értékelés

 • eltérési skála szerinti értékelés (disagreement rate)
 • értékelési csoportok (minőségi indikátorok):
  • pontosság
  • klinikai hasznosság
  • nyelvi értékelés
 • skála: 1-5
 • ha a lelet kiegészítésre szorul, az addendumként történik
 • ha az indikátor kisebb, mint 4, kommentálni (megjegyzés) szükséges.

kep4_1_2.png

Peer-Review eredmények

 • A folyamat végén a bevont vizsgálatok kettős leletezéssel zárulnak le,
  • Prospektív esetben létrejön a végleges lelet
  • Retrospektív folyamat esetében a változás tényét (ha a lelet kiegészítésre szorult, addendumként) a beküldő/kérő oldallal egyeztetni kell
 • a peer- review rendszerben keletkezett adatokat az első leletezők meghatározott időközönként megismerik,
 • az eredményes munka elősegítése érdekében hasznos az adott csoportnak havonta megbeszélést tartani az addig észlelt hibák vagy nehézségek kiértékelésére,
 • eset/diszkrepancia megbeszélések tartása.

2021-05-17_21-08-53.pngpeer-review folyamat dashboard-ja a peer-review.hu felületen

2021-05-17_21-11-15.pngpeer-review folyamat dashboard-ja a peer-review.hu felületen

RadPeer
https://www.acr.org/Clinical-Resources/RADPEER

 • egyszerű eszköz egy előző képalkotó diagnosztikai lelet szakmai értékelésére a mindennapi munka során, de a postgraduális oktatásban is hasznosítható
 • új vizsgálat során a diagnosztikai előzmények összehasonlítása is megtörténik, azok  leleteinek értékelésével együtt
 • lehetővé teszi, hogy (előző leletek) szakmai értékelését végezzük a mindennapi leletezés során
 • a gyakorlatban az adatokat az ACR, a vezetők online, bármikor elérik

kep8_1.png

RadPeer - Pontozási rendszere

 1. egyetért
 2. eltérő értelmezés - várható, hogy
  1. klinikailag nem jelentős
  2. valószínű, hogy klinikailag jelentős
 3. eltérő értelmezés - idővel várható, hogy
  1. klinikailag nem jelentős
  2. valószínű, hogy klinikailag jelentős

kep9.png

Irodalom

 • David B. Larson, Alex J. Towbin, Rebecca M. Pryor, Lane F. Donnelly: Improving Consistency in Radiology Reporting through the Use of Department-wide Standardized Structured Reporting. Radiology, Apr 2013, Vol. 267: 240–250, doi: 10.1148/radiol.12121502
 • Kahn CE Jr, Heilbrun ME, Applegate KE.: From guidelines to practice: how reporting templates promote the use of radiology practice guidelines. J Am Coll Radiol. 2013 Apr;10(4):268-73, doi: 10.1016/j.jacr.2012.09.025.
 • Richard B. Gunderman, Logan R. McNeive: Is Structured Reporting the Answer? Radiology, Oct 2014, Vol. 273:7–9, doi: 10.1148/radiol.14132795
 • RSNA Radiology Reporting Templates
  http://www.radreport.org/ (utolsó elérés: 2018.10.25.)
 • RSNA RADLex
  http://www.radlex.org/ (utolsó elérés: 2018.10.25.)
 • RADPEER Scoring White Paper
  https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/Radpeer/ScoringWhitePaper.pdf (utolsó elérés: 2018.10.25.)
 • CT/MRI LI-RADS® v2018
  https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/LI-RADS/LI-RADS-2018-Core.pdf?la=en (utolsó elérés: 2018.10.25.)
 • OTR – Országos Teleradiológiai Rendszer
  http://www.o-t-r.hu/ (utolsó elérés: 2018.10.25.)

 Elhangzott: 2018.10.26-án.

88x31.png

 

 1. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás I.
 2. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás II.
 3. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás III.
 4. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás IV.
 5. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás V.
 6. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás VI.
 7. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás VII.
 8. Radiológiai menedzsment és szakmai minőségbiztosítás VIII.

88x31.png

 

Szólj hozzá!
2021. május 22. 23:59 - Bágyi Péter

Zsebők Zoltán

1908-1984

mti-foto-nmhltdnbtm00rngvzknkemp4zty1dz09.jpgZsebők Zoltán (BudapestJózsefváros1908június 28. – Budapest, 1984február 20.)

Elemi iskoláit Szentgálon (Veszprém vm.) végezte, a bp.-i Lónyay utcai Református Főgimnáziumban érettségizett (1926), a Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi oklevelet szerzett (1934), radiológus szakorvosi vizsgát tett (1939), a radiológiai praktikum tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), az orvostudományok doktora (1957).

A bp.-i Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályának segédorvosa (1934–1936), az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézet alorvosa (1936–1939). őrisszentmiklóson körorvos (1939. jan.–jún.), a Munkácsi és a Beregszászi Kórház Sebészeti Osztályának főorvosa (1939–1944), a II. vh. végén hadikórházakban szolgált (1944–1945). Az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) orvos-aligazgatója (1945. szept.–nov.), a Vallás- és Kulturális Minisztérium (VKM), ill. a Népjóléti Minisztérium államtitkára (1945. nov. 23.–1947. ősz), a VKM Felsőoktatási és Tudományos Főosztályának vezetője (minisztériumi osztályfőnöki rangban, 1947. ősz–1948). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE magántanára (1947–1952) és az I. sz. Sebészeti Klinika egy. docense (1948–1963), a BOTE, ill. a SOTE Radiológiai Klinika klinikaigazgató egy. tanára (1963. jún. 6.–1978. jún. 30.), egyúttal az MTA Orvos-radiológiai Kutatócsoportjának vezetője (1962–1978). A forradalom idején a BOTE forradalmi bizottsága tagja, a Magyar Vöröskereszt kormánybiztosa, ill. az újjáalakult Nemzeti Parasztpárt vezetőségi tagja (1956. okt.–nov.). A Magyarországi Református Egyház zsinatának világi elnöke és a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka (1971–1984). Az Országos Béketanács alelnöke (1969–1978). Röntgenanatómiai, sugárbiológiai kutatásokkal foglalkozott, a korszerű radiológiai diagnosztikai módszerek magyarországi bevezetője. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az angiográfiás kontrasztanyagok biológiai reakcióinak feltárása terén. A II. világháború után jelentős szerepet játszott a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Kara épületeinek újjáépítésében.

Gyermekkorát nagyszüleinél, Szentgálon töltötte, majd családja Pestszentlőrincre költözött (a Vércse utcában, kertes családi házban laktak, 1919/20-tól). A II. világháború, közvetlenül a főváros ostroma után az ő kezdeményezésére Pestszentlőrincen hozták létre az ország első Tüdő- és Nemibeteg-gondozó Intézetét. Később Budapesten (Józsefváros, Tisztviselőtelep, VIII. kerület Bíró Lajos utca 54.) lakott. Születésének 100. évfordulóján a Pestszentlőrinci Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény tablókiállítást rendezett (a Lőrinci Nagykönyvtárban, 2008-ban; a kiállítást szerkesztette Schmidt Jánosné). Róla nevezték el a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán Szakorvosi Rendelőintézetet (2010-ben). Bronz domborműve az Országos Érsebészeti Klinikán látható (Fekete Tamás alkotása, 1988). A SOTE Radiológiai Klinika alapításának 50. évfordulóján Ratkóczy Nándor és Zsebők Zoltán domborművét megörökítő emléktáblát helyeztek el a klinikán (1997). Tiszteletére a Magyar Radiológusok Társasága Zsebők Zoltán-emlékérmet alapított.

A Magyar Radiológusok Társasága elnöke (1965–1978). A hallei Német Természettudományi Társaság tagja (r.: 1972). Az NSZK, az Osztrák, a Finn, az NDK, a Szovjet és a Csehszlovák Radiológiai Társaság t. tagja.

Munka Érdemrend (1963; arany, 1970 és 1975), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1978), a Magyar Népköztársaság Zászlórendje (1983). Kossuth-díj (1955), Bugát Pál-emlékérem (1972), Korányi Sándor-emlékérem (1972).

A Magyar Radiológia főszerkesztője (1965-től). A Stratigraphia c. folyóirat szerkesztője.

MRT emlékérem:
Zsebők Zoltán emlékérem. Mindazon radiológusok számára ítélhető oda, akik a szakma fejlesztésében, új vizsgáló módszerek kialakításában szereztek múlhatatlan érdemeket. A magyar radiológiát a külföldi radiológiában elismertetik, és nemzetközi elismerésre is számot tartó munkát fejtettek ki. Odaítélése 2 évenként történik, alkalmanként 1 személy kaphatja. 

A Zsebők - dokumentumfilm Zsebők Zoltán professzorról (MRT honlapon)

zsebok_film_abra_300_1.jpg

Szólj hozzá!
Minden ami képalkotás
süti beállítások módosítása