18
01/2018
0

A képalkotó diagnosztikai (radiológiai) lelet

A képalkotó diagnosztikai munkafolyamat valamennyi lépése önmagában fontos, de az egyik „végtermék”, a lelet talán a legfontosabb. A megfelelő kérés, indoklás, indikáció tisztázása után a kiválasztott modalitáson elkészült képanyag feldolgozása, értékelése során a leletben rögzítjük a látott eltéréseket, véleményt, javaslatot. Ma már természetesen a leletezés folyamata elektronikus, legtöbbször az egészségügyi intézmény informatikai rendszerében (HIS) zajlik, de mint klasszikus leletezési megoldás, a lelet egy szabad szöveges mezőként kerül rögzítésre. Az elektronikus klinikai döntéstámogató rendszereknek, azokban a különböző regiszterek (betegségek stádium-beosztásainak, egyéb osztályozási szempontjainak) kialakításának, mesterséges intelligencia használatának talán az legnagyobb nehézsége, hogy a rutin leletkészítés folyamata mellett a tudományos igényű adatbázisok létrehozása nem valósítható meg.

2018-01-18_22-39-15_2.jpg

Mivel a döntéstámogató, kutatható adatbázisok jellemzően több, illetve részletesebb adatot igényelnek a rutin leletekhez képest, a szabad szöveges, nem célzottan tudományos igényű adatrögzítés (rutin leletezés) az ilyen típusú adatgyűjtést nem teszi lehetővé. Természetesen az is hátráltatja a megoldást, ha nincs egységesen elfogadott leletformátum, leletstruktúra, nincs meghatározva az elvárt minimális adattartalom, ezért minőségi- és tartalom-beli különbségek mutatkoznak a radiológiai leletek között.

Standard leletformátummal (egységesen elfogadott leletstruktúra) szemben támasztott elvárások

 • Páciens, beutaló adatai (beutaló tartalmi követelményei a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben)
 • Előzmények, klinikum: a vizsgálatkérés, beutalás indoka, indikáció, tünetek, panaszok, stb. releváns része pár szóban, mondatban.
 • Kérdés: a klinikus által feltett kérdés, kérdések
 • Vizsgálat leírása: sürgős, modalitás, régió, speciális vizsgálati technika, szekvenciák, kontrasztanyag adása, kontroll, stb., pl.:
  Sürgős CT vizsgálat készült a mellkasi régióról (pulmonális embólia protokoll, a tüdőcsúcsoktól a rekeszig, posztkontrasztos sorozat, coronalis, sagittalis rekonstrukciók).
  Az ágyéki gerinc kontroll MRI vizsgálatát végeztük el 1.5T MRI berendezésen T1, T2 súlyozott és STIR sagittalis, T2 súlyozott coronalis, valamint T1, T2 súlyozott axialis mérésekkel a TH. XI és az S. II segmentum között.
 • Egyéb információ: ha a vizsgálattal kapcsolatos egyéb információ (pl. alacsony eGFR miatt nem kapott kontrasztanyagot, a beteg nem egyezett bele a kontrasztanyag adásába, elmozogta a vizsgálatot, stb.) rendelkezésre áll, azt is itt kell jelezni, pl. (ha kontroll vizsgálat történik és az előző képanyag/lelet rendelkezésre áll): Összehasonlítva a „dátum” vizsgálattal.
 • Leíró lelet: ebben a részben történik a klasszikus leletezés, a vizsgált régióban lévő anatómiai képletek morfológiájának, talált eltéréseinek szöveges leírása.
 • Vélemény: legfontosabb eleme, hogy itt kap választ a klinikus a feltett kérdésére. Összefoglaló diagnózis(ok), esetleg ajánlások kerülnek ide. Ha kontroll történt, akkor az előző vizsgálathoz képest történt eltéréseket is jelezni kell. Onkológiai, egyéb státusz rögzítése ugyancsak fontos.
 • Aláírás: radiológus – pecsétszám.

Standard lelettartalom azon problémákra jelent megoldást, amikor egy adott modalitáson, adott régióról készült, megegyező vizsgálat leleteit a radiológusok különböző formában, sorrendben, jelentősen eltérő megfogalmazással írják meg. Ha előre megfogalmazott standard negatív leletszövegeket kell az aktuális állapotnak megfelelően módosítani, az közelebb áll a leletezőkhöz és a klinikusok is jobban eligazodnak hasonló elvek alapján megírt, eltérő radiológusok által írt leletek között. A tételes (itemizált) lelet ennek egy továbbgondolt változata, amiben már akár informatikailag is felismerhető elemek és struktúra jelenik meg az adott régióra, vizsgálatra vonatkozóan.

Strukturált lelettartalomban strukturáltan (legjobban egy on-line űrlaphoz hasonlítható módon) rögzítik az adatokat, majd informatikai eszközökkel a részletes adatbázisból automatikusan generálják a leletet. Ebben az esetben az adatgyűjtés és adatelemzés a döntéstámogató rendszerek, kutatások, egyéb felmérések számára nem jelent többlet terhet a rutinellátáshoz képest. A strukturált leletminták akkor hasznosak, ha a használatuk egyszerű, ha jól tükrözik az egyéni leletezési stílust és ezzel párhuzamosan a leletezés precizitása sem sérül.

A strukturált leletezés szabványos leletmintákat tartalmazó adatbázisának felépítése sok időt vehet igénybe és túlságosan nehézkes úgy kialakítani egy egységes szövegformát, hogy az mindenki számára (radiológus, klinikus) megfeleljen. Ezeken túl az is probléma lehet (a betanulási időszakban), hogy az ilyen típusú informatikai megoldás lassíthatja a megszokott leletezési folyamatot és még kérdéses a szövegfelismerő rendszerekkel történő integrációja is. Talán könnyebben befogadná a szakma a strukturált leletezést, ha a radiológus továbbra is szabadon diktálhatna beszédfelismerő alkalmazásba és szoftver(ek) végeznék a leletek végleges formázását az elfogadott, fentebb leírt normák szerint. A strukturált leletezés előnyei között említendő, hogy hosszú távon javíthatja majd a radiológus-klinikus közötti kommunikációt azáltal, hogy a standardizált leletekből könnyebben kiolvasható a lényegi információ, illetve ezek elkészítése (megfelelő informatikai megoldásokkal, mesterséges intelligencia támogatásával) kevesebb időt vesz majd igénybe, így hamarabb jut majd el a klinikushoz. Ha jól meg van tervezve, egy ilyen rendszer a leletezési folyamat automatizálását is elő tudja segíteni, így a radiológusnak nem kell ismétlődő feladatokat végeznie.

Egységes, standardizált leletezés módszertanának (leletezési protokoll és adattartalom) és informatikai háttérének biztosítására az alábbi lépések szükségesek:

 • Strukturált lelet-formátum és -tartalom elemeinek meghatározása, egyeztetése a radiológusokkal, klinikusokkal, figyelembe véve a modalitások, vizsgálati protokollok, elvárt eredmények, a klinikusi kérdések sajátosságait,
 • integrálása a kórházi információs rendszerbe (HIS), hogy minden, az adott intézetben végzett vizsgálat eredménye az adatbázisba legyen tárolva, illetve a tudományos elemzésekhez, szakmai minőségbiztosítási feladatokhoz (pl. peer-review) szükséges egyéb adatok szisztematikus gyűjtése is megvalósulhasson,
 • folyamatos szakmai konzultációk, az esetleges változtatások (egyszerűsítés, bővítés) leletőségének biztosítása a rendszerben,
 • a képminőség, sugárdózis, folyamatos regisztrálása, ellenőrzése (quality control), a szövődmények rögzítése (safety control) ugyan olyan fontos, ezen kérdésekben a strukturált adatbevitel jelentős javulást hozhat.

A strukturált leletezés egyik célja, hogy a leletezési folyamatot hatékonyabbá és gyorsabbá tegye. Ezért az ilyen leletekben a leletezés irányított, illetve az alkalmazott nyelvezet is kontrollált. A strukturált leletből kiolvasható a klinikai indikáció, a vizsgálati technika, a korábbi leletekkel történő összehasonlítás szövege, a tényleges lelet és a vélemény. A klinikusok a strukturált leleteket olvashatóbbnak és könnyebben érthetőnek találják. Mint minden más technológiai újdonság esetében, a strukturált leletezés kapcsán is előfordulhat, hogy a leletezési idő eleinte növekszik, amíg a tanulási folyamat zajlik, de ezt követően jelentős javulás várható. Irodalmi adatok alátámasztják, hogy a strukturált leletezésé a jövő.

Irodalom:

 1. David B. Larson, Alex J. Towbin, Rebecca M. Pryor, Lane F. Donnelly: Improving Consistency in Radiology Reporting through the Use of Department-wide Standardized Structured Reporting. Radiology, Apr 2013, Vol. 267: 240–250, doi: 10.1148/radiol.12121502
 2. Kahn CE Jr, Heilbrun ME, Applegate KE.: From guidelines to practice: how reporting templates promote the use of radiology practice guidelines. J Am Coll Radiol. 2013 Apr;10(4):268-73, doi: 10.1016/j.jacr.2012.09.025.
 3. Richard B. Gunderman, Logan R. McNeive: Is Structured Reporting the Answer? Radiology, Oct 2014, Vol. 273:7–9, doi: 10.1148/radiol.14132795
 4. RSNA Radiology Reporting Templates
  http://www.radreport.org/ (utolsó elérés: 2018.01.18.)
 5. RSNA RADLex
  http://www.radlex.org/ (utolsó elérés: 2018.01.18.)

09
01/2018
0

TeleXray 2017

2017 - Teleradiológia - Hagyományos röntgen - Statisztika - Szakmai minőségbiztosítás

dia1.JPG

A Terasy egy, a hazai távradiológiai gyakorlatban egyre nagyobb teret hódító, jelenleg hagyományos radiológiai felvételek leletezésében alkalmazott teleradiológiai leletező rendszer, amelyben integrált módon valósul meg a távleletezés mint elsődleges funkció, valamint a tevékenység minőségbiztosítási folyamatainak egyik kulcslépése, az adatgyűjtés is.

A rendszeren keresztül 2017-ben 48 partnernek 43 radiológus 164 463 eset leletezését oldotta meg. Hogy a leletmegfordulási idő - az eset (képanyag és szöveges információk) megjelenése a rendszerben és a visszajuttatott, lezárt lelet között eltelt idő - tartható legyen (a partnerek, a páciens számára elfogadható), ezért prioritások szerint adható fel a rendszerbe a képanyag.

dia4.JPG

Az összes eset 5,77 %-a magas, 66,75 %-a normál, 20,78 %-a alacsony, 6,7 %-a nagyon alacsony prioritással szerepelt a rendszerben. A prioritások kezelésével és használatával érhető az el, hogy a teljes rendszerben, az összes esetre vonatkozó leletmegfordulási idő átlag 23 perc 49 másodperc volt.

dia8.JPG

A radiológusok - jellemzően szabadidőben végzett - leletezési tevékenysége a vállalt kapacitásaik függvényében változott.

dia11.JPG

A Partnerek beküldött eseteinek száma is széles határok között mozgott, amit az ellátás igényére vonatkozó szezonális ingadozás és a radiológus hiány határozott meg.

dia16.JPG

A prioritások kezelése nem minden Partner esetében tükrözte az eset "sürgősségét", ezzel több időpontban rontva a rendszer teljesítőképességét. Jelen adatok birtokában a rendszerben (külön megállapodások nélkül) az elvárható magas prioritású esetek számát 10 % alatt indokolt tartani.

dia17.JPG

Az egyes esetekhez tartozó képszám között jelentős eltérések vannak, amely az adott Partner alatt működő szakmák jellegére is utal. Ami persze nem kellene, hogy szokványos legyen (mindenki tudja a példát: idős páciensről félévente nyaki-háti-lumbális gerinc kétirányú-, csípő-, medence-, térd-, egyéb - ha lehet - kétirányú felvételek).

dia20.JPG

Óránkénti átlagos esetszám: jellemzően tükrözi a magyar egészségügyi ellátási viszonyokat, a képalkotó diagnosztikát is terhelő ellátásszervezés (előjegyzési rendszerek és ezzel összefüggő betegút menedzsment) hiányosságait.

dia25.JPG

dia24.JPG

A fenti adatokból látszik, hogy bár 8:00-20:00-ig a képalkotó diagnosztika (és hagyományos röntgen) sok helyen rendelkezésre áll, a legtöbb vizsgálat 8:00-13:00 között valósul meg. Ebben az időszakban a magas esetszám a radiológus terhelését fokozza, ami belátható, hogy a leletezési szokások és körülmények jelentős támogatása mellett teheti csak kezelhetővé a terhelést (megfelelő informatikai környezet; szakmai előzmények, indikációk, kérések biztosítása; leletezést segítő megoldások - pl. beszédfelismerő használata; nyugodt munkakörülmények). Az is belátható, hogy a megfelelő betegút menedzsmenttel nagyon sok helyen feltölthetőek lehetnének a délutáni, kevésbé terhelt időpontok is úgy, hogy a radiológiai vizsgálatnak ne az legyen a kritériuma, hogy a társzakma szakrendelése előtt menjen a röntgenbe, hanem az, hogy milyen kapacitásokkal, mikor tud biztonságosan működni a radiológia (ha előre tervezett időpontban kontroll szakrendelésre megy a páciens, akkor akár előző napokban is elkészülhet a radiológiai vizsgálat). Ehhez persze az is kell, hogy mind a radiológiai munkahelyeken, mind az egyéb ambulanciákon bevezetett, IT támogatott előjegyzési rendszer működjön.

Leletének beküldésekor a radiológus nyilatkozhat a beérkező képi és szöveges információk hibáiról, minőségéről. A felvételek hibái nyilvánvaló módon megnehezítik a radiológus számára a képek kiértékelését, elnyújthatják a leletezési időt és félreértelmezések, leletezési hibák forrásai lehetnek.

dia28.JPG

Döntési bizonytalanság esetén maga a radiológus, helytelen diagnózis és következményes terápiás eredménytelenség esetén pedig a kezelő orvos lesz az, aki másodvélemény kéréséhez folyamodik. Ez az ellátás költségeinek emelkedéséhez, a radiológusok befektetett idejének nem megfelelő kihasználásához, a betegellátás minőségének romlásához vezet.

dia30.JPG

A képminőség hibák elsősorban a felvétel technikai (kivitelezési) problémák összessége, amely gyakorlattól is függ, esetleg összefüggés fedezhető fel a kisebb esetszámmal dolgozó Partnerek nagyobb hibaszázalékai között, de sajnos nagyobb esetszámú partnereknél is tapasztalható kiugró érték. Leírás problémák csoportba tartozik főleg az előzményi információk megléte, vagy hiánya, a hibás, félreértelmezhető tájékoztatás (pl.: nincs adat, hogy miért kértek mellkas rtg. felvételt, hibás oldalon jelzik traumás esetben a feltételezhető törést, stb.).

dia34.JPG

dia35.JPG

A sugárvédelmi problémák nagy része a hagyományos-digitális technológiai váltás következménye is sok helyen, de egyszerű figyelmetlenség, kapkodás következménye is lehet. Egyes esetekben a képminőségre is visszahatnak ezek az eltérések.

dia32.JPG

Jelen adatok birtokában a képminőség problémás esetek számát mindenképpen 3 %-alá kell szorítani, a hiányos/téves adatközlést 3%-alá kell csökkenteni, a sugárvédelmi problémák kezelésénél pedig a 0,3 %-alatti érték a cél. Természetesen egy hosszabb minőségbiztosítási folyamat során ezen értékek folyamatos csökkentése szükséges.

Az egyes intézmények adatait külön-külön is tanulmányozva általánosságban elmondható, nincs két teljesen egyforma problémaprofillal rendelkező intézmény. Ennek megfelelően a hibák orvoslása mindenképp megkívánja   az adott intézményre szabott, a sajátságokat – jól működő rutinokat és visszatérő hibákat – figyelembe vevő intézkedések meghozatalát, valamint az alkalmazásuk eredményeképp létrejövő változások állandó monitorozását is. A magyar radiológiában a fenti rendszeren keresztül monitorozott adatok az elsők amely a hagyományos radiológiai felvételi technika és leletezés minőségi szempontjait elemzik. Ezen minőségbiztosítási rendszer, vagy hasonló bevezetése és használata nemcsak a teleradiológiai folyamatot felügyelő vezetők számára, hanem minden radiológiai felvételt készítő intézmény számára is lehetőséget kínál arra, hogy tudatosan, rendszeres ütemezettséggel készíthessék el intézményi kimutatásaikat. Ezek tükröt mutathatnak mind a döntéshozók, mind a folyamatban közvetlenül részt vevők – beutaló orvos, szakdolgozók, radiológusok – számára, akik így célzottan léphetnek a hatásuk alatt álló folyamatokban fellépő hibák eliminálása érdekében. Az így megvalósuló minőségfejlesztés egyértelműen kedvezően hat a készült felvételek minőségére, a leletező radiológus hibázási rátájára, aminek eredményeképpen javul a teleradiológiai szolgáltatás, így végső soron a betegellátás minősége.

források:

 1. Juhász Emese, Bágyi Péter: A röntgendiagnosztikai munka hibáinak feltérképezése a teleradiológiai minőségbiztosítási rendszer segítségével. Magyar Radiológia Online 2017; 8(4): 2/1-8.
 2. OTR-Iconomix-Terasy 2017. évi hagyományos röntgen teleradiológiai statisztika.