25
08/2017
0

(Tele)radiológiai - intézmény

Képalkotás - radiológia - orvoshiány - radiológus hiány - hiányszakmák - terhelés - minőségi munka sokszor emlegetettek. Néhány idézet, az elmúlt 10 évből:

Európai Radiológus Társaság (ESR), Európai Specialisták Egyesülete (UEMS), közös állásfoglalása, 2006:“A klinikai teleradiológia egy integrált orvosi tevékenység, nem egy kiszervezett leletező szolgáltatás. Nem helyettesíti a hagyományos orvosi működést, mint például a személyes konzultációkat.”

2006: "mi a jövőképünk? A szakmai szervezetekben a mainál sokkal modernebb szemléletet kellene megvalósítani. El kellene már feledkezni az elefántcsonttornyokról."... "Első lépésként tegyük magunkat a magyar radiológiát megillető helyre. Találjuk ki, hogy mit akarunk öt-tíz év múlva, összekapcsolódva a nemzetközi radiológiai közösséggel, kihasználva ennek összes adottságait, értelmesen alkalmazva a teleradiológiai leletezés előnyeit."
(Kórház 2006/12. Prof. dr. Repa Imre)

2009: "A hazai teleradiológia, a nemzetközi trendeknek megfelelően, fejlődni látszik. Ugyanakkor számos olyan akadállyal küzd, mely nem a teleradiológia jellemzője, hanem a magyar radiológia problémája. A Radiológiai Szakmai Kollégium már két évvel ezelőtt megfogalmazta ajánlásait, és várhatóan aktív részese lesz a jogszabályi és technológiai feltételrendszer kialakításának. A teleradiológiai működés elterjedésének érdekes vetülete az is, hogy a radiológus szakma fejlődése szempontjából számos pozitív visszacsatolás tapasztalható – meg kell tanulnunk élni ezekkel a lehetőségekkel."
(Magyar Orvos 2009/10. Prof. dr. Bogner Péter, dr. Bágyi Péter)

2009: "Talán a legsürgősebb feladat a teleradiológiai jellegű tevékenységek szabályozása, amellyel kapcsolatban nem szeretnénk túlságosan ambiciózusak lenni. Érzékeljük, hogy nem vagyunk jogalkotók, és tudjuk, az a feladatunk, hogy a jogalkotók számára szakmai hátteret biztosítsunk. Ezért nekifutunk egy olyan állásfoglalás kidolgozásának, amely részben a korábban elkészített technikai feltételrendszerre támaszkodik, de megjelöli azokat a felelősségbiztosítási, adatvédelmi, szakmai és jogi területeket, ahol szilárd álláspontunk alakult ki, illetve ahol állásfoglalást várunk a jogalkotótól."
"A teleradiológia olyan elem a mai egészségügyi finanszírozási rendszerben, amit a rendszer nem igazán tud kezelni, alapvetően azért, mert ez az első olyan tevékenység, amely kikényszeríti a benne résztvevő orvos számára a leletenkénti díjazást. Ez pedig felveti azt a kérdést, hogy pontosan mekkora egy-egy tevékenység finanszírozásában a bérhányad, és mennyi az időegység alatt elkészíthető leletek száma. A teleradiológia olyan kérdések megválaszolása elé állítja az egészségügyi és finanszírozási rendszert, amelyekkel nagyon fontos foglalkozni, mert régóta küzdünk velük."
(radiologia.hu, 2009.10.07. Prof. dr. Palkó András)

2011:"a teleradiológia elsősorban a radiológiáról és nem az informatikáról szól, de azt is megtapasztaltam, hogy csak profi informatikai rendszerfejlesztő csapattal tehető igazán szakmai történetté."
(Kórház 2011/9. Prof. dr. Bogner Péter

2016: "Ki kellene dolgozni, hogy milyen módon lehet megosztani az erőforrásokat és az anyagiakat a vizsgálat elkészítése, a felvételek tárolása, továbbítása, leletezése és az eredmények visszajuttatása közt."
(IME 2016. XV. évf. 6. dr. Szabó Endre, Prof. dr. Palkó András)

2017: –
"radiológust csak akkor lehet megtartani

  • –ha komoly elvárásokat fogalmaz meg a munkáltatója
  • –a minőséget számon kéri
  • –cserébe munkát ad
  • –munkáját megbecsüli és az idejét, szaktudását méltó módon megfizeti

–A (tele)radiológia nem elkerülhető működési forma, melynek előnyeit ki kell használni, hátrányait pedig minimalizálni kell – IT lehetőségei.

–Korrekt szakmai irányítás nélkül nem működik (semmi) - a teleradiológia egy radiológiai intézmény (egy radiológiai intézmény megbirkózik a teleradiológiai kihívásokkal is)."

 (Hévíz 2017. dr. Bágyi Péter, Prof. dr. Bogner Péter)

–Ma már a teleradiológia a képalkotó diagnosztika szerves része. Egy módszer, amely az adatokat megfelelően kialakított workflow, (technikai-, és szakmai) minőségbiztosítás támogatásával kommunikálja a szereplők (kezelőorvos, páciens, képalkotó, radiológus) között.
Ha a szabályozás jó, akkor nem több és nem kevesebb, mint ami egyébként is a fejlett technikák és IT támogatással elérhető kell, hogy legyen egy Képalkotó Diagnosztikai egységben/Osztályon.
Amit hozzátesz a rendszerhez: koncentrált, szakmai, subspecialista tudás, szakmai minőségbiztosítás széles körű terjesztése, megkövetelése, egységesítése, képzési lehetőség, fejlődési lehetőségek
(már csak a "piaci"/szakmai elvárások miatt is). És még nagyon sok mindent.

Teleradiológia = Képalkotó Diagnosztikai Osztály

Ennyi...

teleradiology_imaging_radiology_stelerad_radiology_group.png